Filmweb
 
 

Dead man walking


Om boka "Dead Man Walking" og bakgrunnen for filmatiseringen

Den katolske nonnen Søster Helen Prejean begynte for 14 år siden å brevveksle med en dødsdømt fange i Louisiana. Hun opprettet etterhvert også kontakt med andre dødsdømte fanger, og hennes erfaringer fra arbeidet som sjelesørger for disse fangene ble med tiden nedtegnet i boka "Dead ManWalking". Susan Sarandon fattet interesse for søster Helens bok, som hun ga videre til sin samboer,
regissøren Tim Robbins. Paret, som er kjent for sitt sosiale engasjement, fikk så ideen til å lage en film som belyser problematikken rundt dødsstraff fra
flere sider, og som kan inspirere publikum til nyansert refleksjon og stillingtagen. Matthew Poncelet i filmen er en oppdiktet person med likhetstrekk fra flere "virkelige" dødsdømte.

Handlingen

Søster Helen er tilsluttet en liten katolsk nonneorden som vier livet til sosialt arbeid utenfor klosteret, blant samfunnets minst priviligerte. Etterhvert etablerer hun kontakt med Matthew, som er fengslet og dømt til
døden for voldtekt og drap på et ungt par. Han skal snart henrettes med en dødelig injeksjon. Kommunikasjonen innledes med brevveksling mellom den sympatiske Helen og forbryteren Matthew - som så absolutt ikke er positivt
framstilt. Etterhvert besøker hun ham i fengselet, og blir sterkt engasjert i arbeidet for å søke om hans benåding. Samtidig som henrettelsen virker mer og mer uunngåelig, forsøker hun å gi ham styrke til å akseptere straffen.
Parallelt trekkes hun inn i støttearbeidet rundt voldsofrenes etterlatte, der hun forholder seg til deres sorg, raseri og hevnlyst samtidig som hun forsøker
å forstå Matthews handlinger. Hva som egentlig skjedde drapsnatten, rulles opp gradvis i glimtvise tilbakeblikk.

Forslag til arbeidsoppgaver og spørsmål til diskusjon.

Forarbeid

Det kan være en fordel å sette problematikken rundt dødsstraff på dagsorden før en ser filmen. Aller først kan en be elevene skrive ned alle argumenter som brukes for dødsstraff, og alle mot. Argumentene noteres på tavla og
debatteres.

Om filmens tittel, budskap og virkemidler
1. Tittelen henspiller på advarselen som ropes ut i det en dødsdømt fange føres til henrettelses-stedet Hvilke
tanker glør du deg når du hører tittelen? Hvorfor tror du filmskaperen har valgt akkurat denne tittelen? Hvorfor har ikke filmen fatt en norsk tittel? Prøv om du kan lage en tittel som forteller noe om innhold eller budskap.
2. Hva handler filmen om - bortsett fra dødsstraff? Hva mener filmskaperen om dødsstraff? Ønsker filmskaperen å påvirke seerens holdninger på noe vis?
3. I Norge har vi ikke dødsstraff Er filmens temaer derfor irrelevante/uaktuelle for nordmenn, eller kan problemene overføres også til vår hverdag? Begrunn svaret.
4.Hvilke filmatiske virkemidler brukes for å
-beskrive personene og forholdet dem i mellom
-gjengi forhistoriene, dvs. forbrytelsen og Helens barndom
-skape spenning/ forventning om at noe skal skje
-evt påvirke seerens holdninger/ meninger
5. Hvordan brukes ulike musikkinnslag for å understreke handlingen/bildene i forskjellige scener? Hvilke budskap kan en finne i tekstene?
6. Gi eksempler på bruk av symboler og symbolske handlinger.
7. Hvilke bibelsitater og henvisninger til Jesu liv husker du fra filmen? Hvorfor har regissøren valgt å trekke fram disse kjente uttrykkene fra Bibelen?
8. Hva er filmens dramatiske høydepunkt?
9. Hvilken scene gjorde sterkest inntrykk på deg - og hvilke virkemidler var tatt i bruk i denne scenen?

Om Matthew
1.Beskriv Matthew. Utseende. Hvilke positive og negative egenskaper har han? Alder? Familieforhold? På hvilke måter får vi informasjon om personen Matthew? (f.eks. gjennom replikker, symboler, omtale).
2.Hvilke omstendigheter i Matt's liv kan forklare at han ble en forbryter?
3.Hvilke unnskyldninger bruker han selv for å bortforklare at han ble en forbryter?
4.Hva er Matt dømt for - og hva innrømmer han til slutt at han har gjort?
5.Hva slags menneskesyn gir Matt uttrykk for blant annet overfor svarte?
6.Hvordan opplevde du scenen der Matt henrettes? Hva synes du hadde vært en passende straff? Hvordan hadde filmen sluttet hvis du skulle laget den?
7.Hvorfor vil Matt ha kontakt med søster Helen? Hva slags hjelp får han?
8.Hans siste ord er "Jeg ber om tilgivelse. Håper døden min er en lettelse for dere. Jeg elsker dere". Hva sier dette om utviklingen (forandringen) han gjennomgår i løpet av filmen?

Om Søster Helen
1.Lag en beskrivelse av Helen, der du får fram hennes personlige egenskaper i tillegg til noen ord om oppveksten og hennes daglige arbeid. Hvorfor ble hun
nonne? Hvorfor bruker hun ikke nonnedrakten sin?
2.Hvilke motiver har Helen for å opprettholde kontakten med Matthew? Hva ønsker hun å oppnå? Lykkes hun?
3.Ofrenes familier kan ikke akseptere at Søster Helen viser sympati for morderen. Kan du forstå dem? Er det riktig av henne å prøve å hjelpe ham?
4.Hva mener Helen med dette bibelsitatet: "Fortell sannheten, og sannheten skal få deg fri"?
5.Skuespilleren Susan Sarandon (som spiller Helen) har overhodet ikke sminke på seg under filminnspillinge. Hvorfor ikke? Hvilken effekt har dette?

Om straff, rettferdighet, tilgivelse og hevn.
 • Hva er viktigste hensikt med fengsel og andre offentlige straffemetoder?
  Mulige svar:
  * - demonstrere at handlingen er uakseptabel for samfunnet
  * - "hevne" forbrytelsen på vegne av samfunnet (rettferdighet)
  * - rehabilitere den straffedømte (gjøre ham/henne til et nytt og bedre menneske).
 • Kan en morder eller voldtektsforbryter tilgis? Hva betyr det egentlig å tilgi noen?
 • Til tross for at Matthew skal henrettes, overvåkes han av 10 vakter, bl.a. for at han ikke skal begå selvmord. Hvorfor er det så viktig for myndighetene å hindre dette?

  Om dødsstraff
  (Les informasjonen fra Amnesty om dødsstraff før du besvarer disse spørsmålene).
  1. Er straffen Matthew fikk rettferdig? Hvilken straff fikk kameraten?
  2. 38 av 50 delstater i USA har lovfestet dødsstraff, mens bare 24 av statene kan vise til fullbyrdede dødsdommer. Ville alle som hadde gjort det samme som Matthew fått dødsstraff i samme stat i USA? Hvem har størst sjanse for å
  unnslippe dødsstraff- og hvem er mest utsatt?
  3. OJ. Simpson - en- av USA's største sports- og filmidoler ble nylig tiltalt for omtrent samme forbrytelse som Matthew, men ble frikjent (til tross for at han var svart og Matthew hvit). Hvilke faktorer utenfor selve rettssalen og lovverket hadde betydning for utfallet av O.J's dom?
  4. Forekommer det forskjellsbehandling av straffedømte i Norge?
  5. Når ble dødsstraff avskaffet i Norge. Burde vi ha en slik mulighet for avstraffelse av de verste forbrytelsene? Hvilke argumenter for og mot dødsstraff kom fram i filmen? Forrige Storting avskaffet dødsstraff under krig i Norge under sterke protester fra mange norske offiserer. Hvorfor tror du de protesterte?
  6. Kan det kalles drap når myndighetene i et land fullbyrder en dødsdom?
  7. Hva synes du om at ofrenes pårørende får være tilstede når den dømte henrettes?
  8. Hvilke andre land har dødsstraff? Hvilke ulike fysiske straffemetoder praktiseres i andre land?
  9. Har filmen hatt noen innflytelse på dine oppfatninger eller holdninger vedrørende dødsstraff?

  Forslag til langsvarsoppgave:

 • Tenk deg at myndighetene foreslår gjeninnføring av dødsstraff i Norge. Skriv et avisinnlegg som støtter dette forslaget - eller et som argumenterer mot.


 

Filmstudieark

Forfatter:Mia Lindrup
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Engelsk , Samfunnsfag
Tema:Konflikt/krig og menneskerettigheter, Litteratur på film, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Mia Lindrup
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen