Filmweb
 
 

Hugo og Josefin

Fra bok til filmFilmene bygger fritt på Maria Gripes tre bøker: Josefin (1961), Hugo och Josefin (1962) og Hugo (1966)

Anbefalt bruk i skolen: 1. - 4. klasse. Samfunnsfag, kristendomskunnskap med livssynsorientering, norsk. Aktuelle temaer: Ensomhet, mobbing, vennskap, bestevenner.

HandlingJosefin er enebarn, 6 år gammel, og skal snart begynne på skolen. Hun bor på en stor prestegård på landet - men har ingen andre barn å leke med. Foreldrene er opptatt med egne ting, og evner ikke helt å møte Josefin i hennes verden. Josefin leker mye alene, fantaserer og lager forestillinger om Gud - som hun relaterer både til sin pappa og til den litt mystiske gartneren på prestegården. Men en dag møter hun Hugo, en liten lyslugget gutt på hennes egen alder som bor inne i skogen. Hugo sanser og opplever alt levende og forunderlig i naturen - og tar Josefin med seg inn i en ny verden. Det oppstår etter hvert et nært vennskap mellom Hugo og Josefin, og sammen utforsker de barndommens mange mysterier hvor fantasi og realisme er nært knyttet sammen. Gartneren på prestegården blir også etter hvert en viktig person både for Hugo og Josefin. Han er ikke helt som de andre voksne i filmen, og får derfor nær kontakt med de to barna.

FORSLAG TIL ARBEIDSOPPGAVERMiljø og personer


 • Hvor foregår denne filmen? Hvilken årstid er det? Er det annerledes der du bor? Hva er annerledes?
 • Hvilke personer møter vi i filmen? Hvem er hovedpersonene? Kan du kjenne deg igjen i noen av personene?

Josefin og Hugo


 • Beskriv Josefin. Hvor bor hun? Har hun noen venner? Hvilket forhold synes du hun har til sine foreldre? Hva fyller hun dagen sin med?
 • Hvordan tror du Josefin oppfatter Gud? Hvem sammenlikner hun ham med?
 • Hva mener Josefin når hun sier at hun ikke lyver, men bare "finner på "? Er det to forskjellige ting?
 • Hvem er Hugo? Hvor bor han? Hører vi noe om familien hans? Hva liker han å gjøre?
 • Hva skjer med Hugo når hans pappa kommer i fengsel? Hvorfor kommer han i fengsel? Hva er en pasifist?
 • Hvordan blir Hugo og Josefin kjent med hverandre? Hva slags forhold utvikles mellom dem?
 • Hugo og Josefin kommer fra ulike miljøer. Beskriv forskjeller og likheter mellom de to barna.
 • Hvordan reagerer Josefin når hun får høre at Hugos pappa er kommet i fengsel?
 • Velg deg en scene fra filmen der Hugo og Josefin opplever noe sammen. Tegn en tegning fra denne scenen - eller beskriv hva som skjer. Hvorfor likte du akkurat denne scenen?

Gartneren


 • Beskriv gartneren. Hva slags person er han? På hvilken måte er han forskjellig fra de andre voksne vi møter i filmen?
 • "Vokser du aldri opp?", sier Josefins mamma til gartneren. Hva mener hun med det?
 • Hvilket forhold får gartneren til Hugo og Josefin i løpet av filmen?

Skolen


 • Hvordan har Josefin det første skoledag? Hvorfor gråter hun etterpå?
 • Hvordan har hun det på skolen? Hva skjer den dagen Hugo kommer til klassen?
 • Hvordan opplever du Hugo og Josefins lærer?
 • Fortell om noe du liker/ ikke liker på din skole.

Filmkunnskap


 • Vi ser aldri Josefins pappa, vi hører bare stemmen hans. Hvilken effekt har det på hvordan vi opplever farens forhold til Josefin?
 • Filmen har flere vendepunkter når nye personer blir introdusert. Fortell hva som skjer med Josefin og med de andre barna når Hugo kommer på skolen for første gang.
 • Hva slags effekt har vinduspusserne?
 • Avslutningsscenen i denne filmen er en avskjedsscene. Hva er det gartneren forsøker å si til Hugo og Josefin når han forteller om familien Bombassat? Hvordan opplever du filmens slutt?
 • Hva slags stemning synes du formidles i scenen der Hugo har funnet en gammel sykkel som han sykler på veien med? Hvilke virkemidler er brukt for å skape denne stemningen? (Legg bl.a merke til musikken.)
 • Les en eller flere av bøkene om Hugo og Josefin. Hvorfor tror du disse bøkene er blitt til film? Forteller filmen noe mer eller noe annet enn bøkene? Hva liker du best - å lese en bok eller å se en film?

  Oslo, april 1999
  Hilde Rønningen


 

Filmstudieark

Forfatter:Hilde Rønningen
Klassetrinn: [1. - 4. trinn]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Norsk
Tema:Litteratur på film, Mobbing, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Hilde Rønningen
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen