Filmweb
 
 

Gummispretterten

Handling:Filmen forteller om unge Rolands liv i Stockholm på 20-tallet. Foreldrene er sosialister og eier en tobakksforretning. Mamma Zipa, som er jøde, driver prevensjonsveiledning og selger kondomer ulovlig fra forretningens bakrom. Pappa Fritiof, som er plaget av isjias, er sterkt engasjert i politiske debatter. På skolen utøver lærerne sin gjerning med jernhard disiplin, og Roland - som er både jøde og sosialist - får stadig gjennomgå. Det er knapphet på godene, og Roland utviser stor fantasi og foretaksomhet i sin streben etter pengene som skal oppfylle hans store ønske: En sykkel. Og det er her mammas kondomer best kan anvendes - ifølge Roland.

Målgruppe:


Anbefales i ungdomsskolen og videregående skole.

Tilknytning til fag/emner i skolen:Samfunnsfag: - Sosial og politisk utvikling i Skandinavia. Arbeiderbevegelsens historie. Kvinnesakshistorie. Familieliv og samliv. Oppvekstmiljø før og nå. Overgrep mot barn.
Kristendom/livssyn: - Jødedommen. Åndsfrihet og toleranse. Rasisme.
Naturfag: - Pubertet. Seksualitet. Prevensjon.
Norsk: - Begrepsinnlæring. Filmspråk/film som fortelling.

Fra kondomets historie:Kondomer skal ha vært brukt i over to tusen år - først og fremst for å unngå smitte. De første ble laget av dyretarmer, men på slutten av 1800-tallet kom gummikondomet. Økningen i folketallet førte til fattigdom, og kondomet ble tatt i bruk for barnebegrensningens skyld. De borgerlige betraktet imidlertid kondomet som en trussel mot familien og ekteskapet. I 1910 ble det i Sverige innført en lov som forbød opplysning om prevensjon. Først i 1970 ble det fritt salg av kondomer i Sverige. Hvordan var historien i Norge?

FORSLAG TIL ARBEIDSOPPGAVERTil innholdet

 • Hvorfor tror du filmen har fått tittelen "Gummispretterten"?
 • Hvor og når foregår handlingen?
 • Beskriv Roland:
  - Hva slags type er han? Hvilke problemer møter han (hjemme - på skolen - i fritida?)
  - Hvordan takler han disse problemene?
  - Hva er hans høyeste ønske? Hva hindrer ham i å få ønsket oppfylt - og hva gjør han for å nå målet?
  - Hvilke motiver har moren for å selge kondomer - selv om det er ulovlig?
  - Faren beundrer to berømte historiske personer, Strindberg og Karl Marx. Hva vet du om dem fra før? Hvorfor tror du faren ser opp til dem?

 • Drøft og forklar disse utsagnene fra filmen:
  Roland: (I åpningsscenen - gjentas mot slutten) - Jeg vil vite om det var meningen at jeg ble svensk.
  Faren: Arbeider, det er det fineste som finnes.
  Moren: Vi er i Sverige, og kler oss som svensker. Når vi er i Russland kler vi
  oss som russere.
  Læreren: Du er jøde, sosialist og kriminell. At du driver din egen forretning må vel skyldes jøden i deg.

  Filmspråket/ virkemidler

 • Hvordan fortelles historien? (F.eks. kronologisk, episodisk). Forsøk å tegne en spenningskurve.
 • Hvilke rekvisitter og effekter er brukt for å skildre et 20-tallsmiljø?
 • Hvilke fargetoner preger filmen? Hvilken effekt har disse?
 • Hvilke stemninger skaper og understreker musikken? Gi eksempler!
 • Gi eksempler på bruk av kontraster og gjentakelser.
 • Symbolbruk : Hva symboliserer de følgende eksemplene? (Finn gjerne flere!)
  - den oppskrubbede nesa til Roland
  - frosken - Jerusalem - kondomene
  - den ødelagte boksehansken
 • Budskap: Hva tror du er filmskaperens hovedbudskap (det regissøren egentlig ønsker å fortelle med filmen?)

  Forklar disse begrepene

 • Forsiktighetsartikler
 • omskåret
 • bolsjeviker
 • sosialister
 • fascister
 • revolusjonær
 • den feudalistiske høyborgen (= slottet)
 • den danske imperialismen.

  Fordypningsoppgaver

 • Undersøk nærmere om strømninger og partidannelser i skandinavisk arbeiderbevegelse på 20-tallet.
 • Les mer om Strindberg og Marx. Prøv å forklare hvorfor pappa Fritiof var en stor beundrer av disse.
 • Les mer om utviklingen av helsevesenet i Norge og Sverige.
 • Finn fram salmen "Vår Gud han er så fast en borg". Læreren velger å forklare teksten med at "vi må verne vårt land mot alle "onde krefter" (bolsjevikene) som banker på døren til vårt fosterland". Er du enig eller uenig i denne tolkningen?

  Ski, 3.11.94
  Mia Lindrup


 

Filmstudieark

Forfatter:Mia Lindrup
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Religion, livssyn og etikk
Tema:Historie, Litteratur på film, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Forfatter:Mia Lindrup
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen