Filmweb
 
 

Frosset hjerte - en film om Roald Amundsen


Filmen anbefales til bruk i videregående skole innenfor fagene samfunnsfag/historie og norsk/ filmkunnskap.
Relevante temaer: Roald Amundsen, polekspedisjoner, menneskelige drivkrefter, kjærliget, dokumentarfilmsjangere.

Om filmen


Dette er ikke først og fremst en film om polarforskeren og vitenskapsmannen Amundsen, men en skildring av mennesket, kvinneforføreren og eventyreren Amundsen. Frosset hjerte er basert på biografien "Roald Amundsen" skrevet av Tor Bomann-Larsen og utgitt på Aschehoug forlag, 1995. Filmen er komponert med en rekke klipp av autentiske filmopptak fra Roald Amundsen's ekspedisjoner. Alle Amundsens ekspeidsjoner ble dokumentert gjennom fotografier, og fra Sydpolferden i 1911 også foreviget på film. Filmskaperne har gjort et stort arbeid med å hente inn klippene fra ulike kilder over hele verden, for så å veve dem sammen med tråder av nye, dramatiserte opptak. Vi blir presentert for en karismatisk, viljesterk, kompromissløs og til dels følelseskald mann - som var mer opptatt av at verden skulle elske ham, enn at han skulle vise kjærlighet og omtanke for andre.


Ekspedisjonsfilmer


Denne dokumentarfilmen er satt sammen av klipp fra en rekke såkalte ekspedisjonsfilmer, filmer om ekspedisjoner til fjernere himmelstrøk. Både i Norge og resten av verden var det særlig perioden 1910-1930 som var storhetstiden for ekspedisjonsfilmer, men også 1950-tallet var en gullalder for ekspedisjonsfilmer på norske kinoer. Filmer som "Den tredje Framekspedisjonen til Sydpolen i 1911", "Med Roald Amundsens Nordpolekspedisjon til første vinterkvarter" og andre filmer fra Amundsens ekspedisjoner, var svært populære.

Roald Amundsen , kvinnene og kjærligheten


I filmen presenteres vi for en mann som svek de kvinnene han elsket, forrådte sin egen bror, avviste sine to adoptivdøtre - og ble uvenner med hele nasjoner. Amundsens private dagbok er formet som brev til hans største kjærlighet, Kiss Bennet. Som de andre kvinnene i hans liv , var Kiss gift. Hun var født norsk, men gift med en rik, engelsk trelasthandler som hun hadde to sønner med. Roald Amundsen elsket henne i over 13 år, men da hun var klar for ham, var han ferdig med henne. Før han traff Kiss, hadde han lagt sin elsk på Sigg Castberg, som han møtte i 1909. Han tilbød henne ekteskap, men hun avslo. I Alaska traff Amundsen en ung vakker kvinne - også hun gift - og vinteren 1927-28 bodde hun i all hemmelighet i polarheltens hus på Svartskog ved Oslofjorden. De planla ekteskap, men hun måtte returnere til Amerika for å få skilsmisse fra sin mann.
Roald Amundsen giftet seg aldri.


TIL DISKUSJONOm filmen som film

*Hvordan vil du tolke filmtittelen "Frosset hjerte"? Hva er filmens hovedbudskap?
*Hvilket bilde gir filmen av mennesket Roald Amundsen? Hvordan stemmer dette med inntrykket du hadde av
ham fra før? Hvorfor tror du regissørene har valgt denne innfallsvinklen framfor å fokusere på Amundsen som polarforsker og vitenskapsmann?
*Noen av scene er innspilt i dag, mens andre altså er autentiske filmopptak fra begynnelsen av vårt århundre. Registsrerte du hvilke av scenene som er dramatisert og nyprodusert? Hvordan fungerte denne sammenvevingen av gammelt og nytt?
* Fin ut hvem som har tatt opp filmscenene fra polområdene. Hva var formålet med opptakene?
*Hvordan ser du forskjellen på film som er tatt opp i dag og på Amundsens tid?
*Hvordan har de gamle opptakene overlevd til vår tid?
*Forklar begrepene dokumentarfilm, ekspedisjonsfilm og kompilasjonsfilm.
*Er dokumentarfilmer nødvendigvis nøytrale og objektive framstillinger? Hvordan kan en dokumentarfilm gi et forvrengt bilde av personer eller sanne hendelser?

Roald Amundsen; mennesket og kvinneforføreren

 • Hvilke krefter er det som driver Roald Amundsen i hans søken etter "lykken" - etter å nå målene som polfarer og mann? Hva skjer med ham når målene er nådd - enten det gjelder en polekspedisjon eller å tiltrekke seg en kvinne?
 • Tror du det er tilfeldig at alle kvinnnene han forelsket seg i var gifte? Hvorfor tror du han aldri ble gift med noen av kvinnene selv?
 • Amundsen har uttalt dette om kvinner: "Lykkens gud er en kvinne. Vil du ha henne, får du gripe og bortføre henne". Hva sier utsagnet om hans kvinnesyn?
 • Forfatteren av biografien om Amundsen, Tor Bomann-Larsen, skrev bl.a.: "Hans høyeste ønske var ikke å oppdage verden, men at verden skulle oppdage ham". Hva forteller dette sitatet om personen Amundsen?
 • Amundsen tok til seg to små jenter, som han ved konkursen i 1924 returnerte til Sibir med disse ordene:
  "Gjerne ville jeg jo ha beholdt de to pleiebarna mine, men det lot seg ikke ordne. Det var nu et eksperiment det også". På hvilken måte viser adopsjonen og avvisningen at Amundsen kanskje var en svært splittet person?

  Roald Amundsen og hans ekspedisjoner
 • Hva ville Amundsen oppnå med polferdene sine? Hva slags forskning ble drevet i polarområdene?
 • Hvilket forhold hadde Amundsen til menneskene i Arktis? Hva lærte han av dem?
 • Hvilken rolle spilte broren Leon i Amundsens prosjekter?
 • Hvordan behandlet Amundsen sine medarbeidere?
 • Hvilket forhold hadde han til andre polfarere? Til Nobile? Hva betydde Fridjof Nansen for Amundsen?
 • Hvilket ettermæle synes du Amundsen burde få? Skal han huskes for sine fantastiske polferder, mens vi fortest mulig bør glemme hans dårlige rykte som medmenneske (slik det kommer fram i denne filmen)?
  Hva betyr det å ha positive heltebilder for ungdom generelt?
 • Hvordan forholder mediene seg til vår tids helter?


  Prosjektarbeid
 • Tenk deg at du utstyrer en polarferd - før og nå. Hva må til? Hva koster mest penger?
  Hvordan kan pengene tjenes inn igjen? Tegn inn reiseruta på et kart over polområdet du velger.
 • Tenk deg i polarfotografens sted. Hvilke problemer ville du ha i arbeidet? Hvilke hendelser og ting ville du legge vekt på å filme?


  Oslo, februar 1999
  Trond Olav Svendsen


 

Filmstudieark

Forfatter:Trond Olav Svendsen
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Mediefag , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Historie, Likestilling/kjønnsroller
 

Fakta

Forfatter:Trond Olav Svendsen
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen