Filmweb
 
 

Elizabeth


Filmen anbefales til bruk i videregående skole, i første rekke i samfunnsfag/historie


Handlingsreferat:


England 1554: Landet er splittet i katolikker og protestanter. Reformasjonen som ble innført med tvang av Henrik 8 forsøkes nå reversert av hans datter, dronning Maria. Hun skaffer seg tilnavnet "den blodige" ved å få over 300 protestanter brent på bålet som kjettere. Dronningen, som er gift med den like ivrige motreformatoren kong Filip 2 av Spania, ser imidlertid ut til å skulle dø barnløs, og i kulissene venter hennes halvsøster, den unge Elizabeth, som ikke brenner for den katolske sak. Dronning Maria får henne arrestert for forræderi og satt i Tower i et forsøk på å hindre at hun bestiger tronen. Men da Maria dør i 1558 blir Elizabeth kronet til dronning. Motstanden er stor hos ledende katolikker med den mektige hertugen av Norfolk i spissen. Englands forsvar er nedslitt og landet er nesten bankerott. Protestantismen har slått rot i det engelske folk, og England tvinges mot et definitivt brudd med pavekirken de katolske statene. Elizabeths rådgiver William Cecil råder henne til å gifte seg snarest og helst produsere en arving til tronen slik at hennes og Englands stilling kan trygges. Men den unge dronningen avviser kandidatene, bl.a. den homoseksuelle hertugen av Anjou. Hun fortsetter sitt forhold til adelsmannen Robert Dudley, som ikke er noe kongsemne og ikke har evner for politikk. Etter at Elizabeths tropper blir slått av franskmennene i Skottland søker Elizabeth hjelp hos den brutale etterretningssjefen Sir Francis Walsingham. Da katolske krefter planlegger attentat mot henne med støtte fra paven avslører Walsingham planene ved hjelp av overløpere og tortur, og slår brutalt til mot konspiratørene. Elizabeth viser etter hvert sine evner. Hun møter Parlamentet og dets geistlige og verdslige representater uten frykt. Etterhvert grunnfester hun sin posisjon som Englands suverene - og ugifte - dronning.


Den elisabetanske tiden:


Elizabeth var født i 1533. Hun ble dronning i 1558, 25 år gammel, og styrte landet til sin død i 1603. Elizabeth var datter av Henrik 8 og hoffdamen Anna Boleyn. Deres ekteskap ble erklært ugyldig siden Henrik hadde skilt seg fra dronningen for å gifte seg med Anna. Anna Boleyn ble senere henrettet i Tower, og datteren Elizabeth erklært for "uekte". Men Parlamentet avgjorde at Elizabeth likevel skulle ha rett til tronen etter sin bror Edvard (som døde etter noen få år ved matken) og den eldre søsteren Maria (den blodige). Da hun ble dronning fridde både den spanske kongen Filip 2 (som hadde vært gift med Maria) og flere andre fyrster til henne, men hun ville ikke gifte seg og utnyttet i stedet frieriene i utenrikspolitisk øyemed. Som ugift fikk hun tilnavnet The Virgin Queen («jomfrudronningen») , men hun hadde i realiteten flere forhold til menn fra adelen. Særlig langvarig var forholdet til Robert Dudley, jarlen av Leicester. Elizabeth hadde fått en allsidig og vidsynt utdannelse og interesserte seg for kunst og vitenskap slik det sømmet seg en renessansemonark.Hun styrte med stor myndighet og selvrådighet, men lyttet også til gode rådgivere som William Cecil og tok hensyn til Parlamentet som ble ofte sammenkalt. Elizabeth gjennomførte reformasjonen i England gjennom 39 artikler om religionen som ble vedtatt 1562 og som ble grunnlaget for den senere anglikanske kirkeforfatning. At England ble protestantisk førte til brudd med Spania som forsøkte å ta England med sin flåte (den store armada) i 1588. Angrepet slo feil, og konflikten med Spania på havene førte til et oppsving for England innenfor handel og sjøfart. Slik fikk Elizabeth orden på finansene, koloniseringen av Nord-Amerika (det som senere ble USA) og Asia ble innledet, og landet vant den stormaktposisjon som det har beholdt nesten helt opp til våre dager. Landet opplevede også en kulturell gullalder med den store dramatikeren William Shakespeare og andre. Annen halvpart av 1500-tallet i England kalles etter henne den elisabetanske tiden.

Spørsmål til filmen:Elizabeth:

Hvordan er halvsøsteren dronning Maria skildret?
Hvordan er Elizabeths forhold til halvsøsteren?
Hvorfor er hun nervøs foran møtet med Parlamentet?
Hvordan klarer hun seg?
Hva betyr dette for henne?
Elizabeth er skildret helt annerledes i sluttscenen enn i begynnelsen. Beskriv forskjellen! Hva har skjedd?
Hva er forskjellen på Elizabeth som privat og offentlig person?


Politikk:

Hva slags styreform hadde England på 1500-tallet?
Hva karakteriserer denne måten å styre et land på? Hvem har makten?
Slå opp i leksikon på føydalisme, monarki, enevelde, parlament!
Hvorfor var det strid om Elizabeths rett til tronen?
Hvorfor mener rådgiverne hennes at hun må gifte seg?
Hva menes med at en konge eller dronning gifter seg av politiske grunner?
I dag er Elizabeth 2 statsoverhode i England. Nevn noen forskjeller og likheter med Elizabeth 1's tid?
Hvorfor sender Elizabeth soldater til Skottland? Ønsker hun dette selv?
I filmen bruker Elizabeth spionasje og attentater som redskap for sin politikk. Hvordan?
Hvordan rettferdiggjør hun dette?
Hvilke midler bruker hennes motstandere mot henne?
Italieneren Nicolo Machiavelli har skrevet en berømt bok, Fyrsten (1513), om hvordan et land skal styres. Slå opp i leksikon og sammenlign hans tanker med det som skjer i filmen!

Religion:

En av hovedkonfliktene i Europa på 1500-tallet var motsetningen mellom den katolske pavekirken og reformasjonen. Hva bestod reformasjonen i?
Hvordan begynte reformasjonen?
Slå opp i leksikon på noen av hovedaktørene i denne kampen: Martin Luther, pave Paul 4, Ignatius Loyola, Henrik 8, Maria den blodige, Filip 2, Elizabeth.
Hvordan ble reformasjonen gjennomført i England?
Hva var motreformasjonen?
Nevn noen land hvor reformasjonen vant frem!
Nevn noen land som forble katolske!
Vet vi om Elizabeth var katolikk eller protestant?
Hva slags kirkeordning fikk England?
Finnes det katolikker i England i dag?

Oslo, 7. desember 1998
Trond Olav Svendsen


 

Filmstudieark

Forfatter:Trond Olav Svendsen
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Engelsk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Elizabeth
Regi:Shekar Kapur
Roller:Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Christopher Eccleston, Joseph Fiennes, Richard Attenborough, Fanny Ardant, Eric Cantona, Vincent Cassel, Kathy Burke, Edward Hardwicke, Emily Mortimer, John Gielgud
Manus:Michael Hirst
Genre:DRAMA
Nasjonalitet:England
Språk:Engelsk
Produsent:Alison Owen, Eric Fellner, Tim Bevan
Produksjonsselskap:Polygram Filmed Entertainment, Channel Four Films, Working Title, ,
Lengde:2t.4m.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:1998
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen