Filmweb
 
 

Den gåtefulle øya

FILMENS BUDSKAP:
Mennesket og naturen trenger hverandre. Derfor har vi i oss lengselen etter et enkelt liv der samspillet mellom menneske og natur er viktig.

OM FILMEN:
10-årige Fiona vokser opp sammen med familie og slektninger på den vakre lille øya Roan Inish (Seløya). Moren hennes dør og lillebroren kommer bort på sjøen. Næringsgrunnlaget blir for lite for øy-boerne og de flytter til fastlandet. Fionas far er i ferd med å gå til grunne av alkoholmisbruk, og sender derfor Fiona til besteforeldrene som driver en liten gård på leiebasis ikke langt fra øya de kom fra. Etterhvert som Fiona treffer sine slektninger igjen og får høre deres fortellinger, går det opp for henne at Roan Inish og havet omkring gjemmer på hemmeligheter hun gjerne vil utforske, og det vokser frem i henne et sterkt ønske om å vende tilbake til øya.

KOMPOSISJON:
Fortellingen beveger seg hele tiden på to plan, det realistiske og det mytiske. Først på slutten av
historien smelter de to virkelighetsbeskrivelsene sammen.
Filmens "motor", det som driver fortellingen fremover, ligger i to viktige flash-backs. Den ene er realistisk, formidlet av bestefaren i den ur-episke fortellerrollen. Den andre er mytisk, fortalt av Tadgh, den trolske, mystiske slektningen, som er en slags personliggjøring av det han forteller.
Filmens realistiske tid er 1946, mytisk tid kan anslåes til ca 100 år før det.
Aspekter ved filmen som må forklares: Irlands historie som Englands første "koloni", den påfølgende undertrykkelsen av irsk språk og kultur (jfr.nordmenn og samenes kultur). Irlands halstarrige kamp for å bevare sin egenart gjennom vekt på lokale folketoner, fortelling av myter og andre nasjonale tekster.

Faglige emner som kan taes opp i undervisningen: norsk: egne nasjonale myter om overnaturlige fenomen som draugen, huldra, nøkken, nissen, de som griper inn i mennneskenes liv. Samfunnskunnskap: avfolking av distriktene, industrialisering og utarming av primærnæringene.

SPØRSMÅL TIL INNHOLDET I FILMEN:
 • Fiona er på vei til besteforeldrene med båt. Da ser hun en sel som hun kaller Jax. Hvilken rolle spiller den i filmen?
 • Det er Eamond som gjør Fiona nysgjerrig på det overnaturlige ved øya. Hvilken rolle spiller han?
 • Hvordan kommer det frem i filmen at besteforeldrene er svært glade i Fiona?
 • Tadgh "den mørke" virker nokså nifs. Hvorfor er ikke Fiona redd ham?
 • Fiona er heller ikke redd når robåten driver av i tåken. Hvorfor ikke?
 • Den korte begravelsesscenen tidlig i filmen forteller mye vi trenger å vite for å forstå filmen. Kan du nevne noe?
 • Når Fiona får høre historier av bestefaren og Tadgh, er det spesielle fargetoner i filmen. Hvorfor er det laget slik?
 • Vi ser at Fiona drømmer flere ganger i filmen. Hvordan vet vi det? Hva drømmer hun om?
 • I bestefarens fortelling blir en ung mann bundet til to kyr etter han blir funnet livløs på stranden. Hvorfor blir dette gjort? Hva gjør vi i tilsvarende situasjoner i dag?

  FILMKUNNSKAP:
 • Beskriv de første minuttene av filmen (anslaget). Hva får vi vite her?
 • Viktige fortellekomponenter i filmen er bestefars og Tadghs fortellinger. Hva er forskjellene og likhetene i disse to fortellingene?
 • I bestefars fortelling forekommer det en mobbescene. Se på billedutsnitt og kameravinkler. Hva er det viktig for filmskaperen å få frem?
 • Både de to flashbackene og scenene der Fiona drømmer benytter seg av etablerte fortellekoder som signaliserer at dette ikke er den kronologiske fortellingen. Hvilke?
 • Noen tidskoder er lagt ut for at vi skal forstå når filmen skal foregå. Hvilke er disse? (stikkord: begravelse, klær, interiører, byggeskikk, arbeidsmåter)
 • Lys og lydbildene (musikk, reallyd, effektlyd) styrer ofte vår opplevelse av scenene. Kan du beskrive noen motsetninger? Er det spesielle scener som blir fulgt av samme slags musikk?
 • Fiona er filmens hovedperson. Hvordan ser du dette ganske tidlig? Hvilke personer er spesielt viktige for utviklingen av historien?
 • Pub-scenen er noe spesiell i filmen, både hva billedutsnitt og dialog angår. Utsnittet er fra Fionas "høydenivå" - og de som fører dialogen er så godt som usynlige. Hvilket inntrykk får du når scenen er fremstilt slik?
 • Lag en kurve over dramaturgien i filmen. Plassér anslag, presentasjon, vendepunkt, konfliktoppbygging, klimaks, avtoning.
 • Hvordan vil du formulerte tema og budskap i filmen?


 

Filmstudieark

Forfatter:Kari Palmstrøm
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Mediefag , Samfunnsfag , Norsk , Engelsk
Tema:Eventyr/fantasy, Historie, Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie
 

Fakta

Forfatter:Kari Palmstrøm
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen