Filmweb
 
 

Den hemmelige hagen

Tilknytning til fag eller emner i skolen
Etikk:Omsorg/omsorgssvikt, barn og natur,
O-fag: Barn før i tiden, klasseforskjeller, dyrking av planter.
Norsk: Filmatisert litteratur. Skriving med filmen som utgangs-punkt. Persontegninger.
Engelsk: Dialekter, landskap (Yorkshire)
Forming: Tegning

Om filmen
Filmen er basert på boka Den hemmelige hagen av Frances Hodgson Burnett. Boka ble første gang utgitt i USA i 1911 og regnes for å være en klassiker innen barnelitteraturen. Filmen handler om den unge jenta Mary som kommer til England etter å ha mistet begge foreldrene sine i India. Mary er vant til å herse med de indiske tjenestejentene sine. På sitt nye hjemsted, et stort gods i Yorkshire, møter hun Colin, en sint, invalidisert og bortskjemt fetter. Sammen med unge Dickon tar de den hemmelige hagen i besittelse, og slik som hagen forvandles fra vinter til sommer - så forvandles også barna i kropp og sjel.

Forarbeid
 • Har noen lest boka? Eller sett BBCs TV-versjon -legg merke til forskjeller fra boka eller tidligere filmversjon.
 • Lys brukes ofte som et virkemiddel for å formidle en stemning i
  filmen. Legg merke til hvordan lyset forandrer seg i filmen (Blått, kaldt i begynnelsen, gult, varmt i slutten).
 • Be barna legge merke til første og siste bilde i filmen for senere analyse.
 • Elevene bør få vite at India tidligere var en engelsk koloni.

  Etterarbeid
  Spørsmål til handlingen:
 • Hva får vi vite om Marys fortid?
 • Hva får vi vite om Marys forhold til sine foreldre?
 • Hvorfor var den hemmelige hagen stengt?
 • Hvorfor var Colin syk?
 • Hva får vi vite om forholdet mellom Colin og hans far?
 • Hvordan vil du beskrive Dickon?
 • Hvilke likheter ser du mellom Mary og Dickon?
 • Hvordan vil du beskrive de andre sentrale personene i filmen, faren, Martha, gartneren Ben Weatherstaff Mrs. Medlock?
 • Hvilke av personene framstilles som
  usympatiske/sympatiske?

  Til diskusjon eller samtale
  Metaforer/symbolikk.
  Jamfør utviklingen av hagen fra vinter og vår til plantene slår ut i full blomst med barnas egen utvikling.

  Om omsorg
  Både Mary og Colin var ulykkelige barn. Hvorfor var de det? Hvordan klarte Mary å forandre seg? Hvorfor var Mary den eneste som klarte å forandre Colin? Kunne noen av de andre voksne ha klart det? Hvordan ? Hva skal til for at barn skal kunne leve et godt liv? Jmf. med Dickon som framstilles som en harmonisk gutt.

  Barn og natur
  Barn er ofte opptatt av både levende dyr og planter. Samtal om elevenes egne opplevelser med dyr eller dyrking av planter.

  Klasseforskjeller
  I filmen ser vi tydelige klasseforskjeller mellom tjenerskapet og deres arbeidsgivere. Er det slike klasseforskjeller idag?

  Filmkunnskap
 • Lys er et ofte brukt virkemiddel i film for å understreke bestemte stemninger. Her ble det brukt et kaldt lys i begynnelsen av filmen og et varmt lys i den senere delen av filmen. Hvorfor?
 • Filmen åpnet med et bilde av Mary som blir påkledd. Be elevene beskrive første bildet og få de til å tenke etter hva bildet forteller om tid, sted og personer.
 • Avslutningen i filmen er klassisk. Be elevene beskrive siste bildet (Dickon rir bort over heden). Hvilket bildeutsnitt er brukt (oversiktsbilde)? Hvilket bildeperspektiv (fugleperspektiv)? Hva forteller siste bilde. La elevene tolke fritt.

  Fra bok til film.
  Denne filmen er basert på boka med samme navn. Ofte når man skal fortelle en historie på ca. 1 1/2 time som har sitt utgangspunkt i en bok på kanskje 200 sider, er man nødt til å forkorte og forandre. Hvorfor?
  Hvis noen har lest boka, i hvilken grad skiller filmen seg fra boka?
  Også antall personer må ofte reduseres. I boka er f.eks Dickons mor, Susan Sowerby og legen, dr. Craven viktige bipersoner. Hvorfor er de ikke med her, tror dere?
  Hvilke andre filmer kjenner dere som er basert på bøker?

  Litteratur:
  Frances H Burnett: Den hemmelige hagen, Bokklubbens barn, 1978
  Nynorskutgave: Den løyndomsfulle hagen, Det Norske Samlaget, 1978

  Andre bøker av samme forfatter:
  Lille lord Fauntleroy,
  En liten prinsesse,
  Den forsvundne prins.


 

Filmstudieark

Forfatter:Anders Ekman
Klassetrinn: [5. - 7. trinn]
Fag: Engelsk , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Kulturmøter/-konflikter, Kunst, Litteratur på film, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Anders Ekman
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen