Filmweb
 
 

Digging to China


OM FILMEN


10 år gamle Harriet bor alene med mor og storesøster Gwen på et nedslitt motell i North-Carolina på slutten av 1960- tallet. Det er aldri snakk om noen far; mor er alkoholiker, og søsteren er bare opptatt av seg selv og sitt forhold til menn.
Harriet er en nysgjerrig unge, levende interessert i verden rundt seg og med en egen evne til å ta fantasien i bruk for å overvinne problemer i dagliglivet. Hun drømmer bl.a. om å grave en tunnel til Kina, og at noe magisk skal skje i livet hennes. På skolen er Harriet noe helt for seg selv, og hun har overhodet ingen venner på sin egen alder. De andre skolebarna ser på henne som «rar».

En dag sjekker 30 år gamle Ricky og moren hans inn på motellet, og Harriet får sin første venn. Ricky er heller ikke som andre, han er hjerneskadd og på vei til en institusjon der han skal tilbringe resten av livet. Sammen utforsker de nærmiljøet og bindes stadig tettere sammen. Da Harriets mor kjører seg i hjel med høy promille, settes også forholdet mellom Gwen og Harriet på sterk prøve - og hun reagerer med aggresjon og tilbaketrekning. Den eneste som finner en vei inn til henne er Ricky, og hans evne til nærhet og kommunikasjon hjelper Harriet i sorgprosessen.


SPØRSMÅL OG OPPGAVER TIL FILMENS INNHOLD


(Enkelte mulige svar er antydet i parentes etter spørsmålet)

Om Harriet
 • Hva slags informasjon gir scenene i skolebussen og i klasserommet oss om Harriet som person? Beskriv forholdet hennes til de andre på skolen. Hvorfor blir hun sett på som «rar»? Hvordan er rommet hennes innredet, og hva sier det oss om personen Harriet?
  Hvordan synes du en god venn bør være? Er det viktig å ha venner, evt. hvorfor?
  Harriet drømmer om at noe magisk skal skje henne. Hvordan er dine dagdrømmer?


  Harriets forhold til de voksne - om å ta ansvar
 • Hva er alkoholisme? Går det an å skjule en slik tilstand? Hvordan kan en komme ut av det?
  I filmen viser Harriet omsorg for «moren» sin ved å mixe og servere henne drinker, og ved å hjelpe til på motellet. Hva mener du om at hun tømmer ut vodka i vasken og erstatter det med vann? Hvor mye ansvar er det naturlig at en tiåring skal ha? Hvordan tror du det er for barn å måtte ta ansvar for foreldrene sine? Ingen av personene vi blir kjent med i filmen har en far. Far er totalt fraværende. Er det viktig med to foreldre i oppveksten? Hvorfor? Hvordan synes du en far bør være? Ricky er hjerneskadd og «annerledes». Hva betyr det?
  Ta utgangspunkt i konkrete scener i filmen og beskriv hvordan han ser ut, hva han gjør og hva han sier. Hvorfor tror du han og Harriet utvikler slikt et sterkt vennskap?

  Filmen som film - filmkunnskap
 • Beskriv filmens anslag (start) som er morsomt og uvanlig. (Svart bilde, barnesang, Harriet prater om livet sitt, kaninhull, brannmenn). Hvilke to ønsker presenterer Harriet for oss i anslaget? Hva sier det oss om henne? Hva mener Harriet med replikken «moren min levde i en verden, og jeg i en annen»? Hva blir filmens originaltittel Digging to China et bilde på?
 • Finn minst tre scener som beskriver forholdet mellom «mor» og Harriet. Hvordan kommer nærheten mellom dem fram? (Kroppsspråk, moren tar seg tid til å lytte).
  Hvordan forandrer forholdet mellom Harriet og «søsteren» seg gjennom filmen?
  Går det an å si at filmen tross alt har en optimistisk slutt? Begrunn svaret.
 • Hvor finner du filmens to klare vendepunkt (der handlingen tar en ny og for oss uventet retning)? (Scenen på jentedo og der Gwen forteller hvem som er mora hennes).
  Hva tror du skjer videre? Blir Gwen og Harriet boende på motellet, eller starter de en tilværelse et annet sted? Ser hun Ricky igjen? Får hun noen nye venner?
 • Filmen har vakre bilder av Harriet ute i naturen, med trær, steiner og elva som rekvisitter. Hvilket inntrykk gir slike filmatiske bilder deg, i forhold til filmer som viser «livet i storbyen»? Hvorfor kan vi si at dette er en poetisk film, og hva rommer et slikt uttrykk?
 • Hvordan er valg av farger i filmen? Kan du nevne flere scener du husker godt fordi fargene kommer så tydelig fram?
 • Gwen sier til Harriet på et tidspunkt: «Du kan ikke fortsette å rømme din vei! Gjør det beste ut av livet ditt her!» Kommentar? Hvorfor kan vi si at dette er en av filmens nøkkelreplikker? Se tilbake å prøv og husk andre replikker som oppsummerer filmens tema (det filmen egentlig handler om).
 • Harriets innerste tanker blir formidlet til oss gjennom en fortellerstemme. Hva har det å si for din opplevelse av filmen?

 • Musikk er et viktig filmatisk virkemiddel i denne filmen og binder de ulike scenene sammen. Hvilken tidsepoke er forsøkt gjenskapt? (60- tallet).
  I en del scener ser vi eksempler på bruk av kontrasterende musikk, som vil si at musikken står i motsetning til bildene vi ser. Kan du nevne minst to slike scener, og hvilken virkning har dette filmgrepet på oss? (Ved graven og under slåsskampen).
 • For å gjenskape 60- tallet er det foruten musikk også brukt en del gjenstander, klær etc. som var typiske for den perioden (stikkord: Gwen). Skriv opp så mange slike rekvisitter du kommer på. Hvis filmen hadde vært lagt til 1998 og du var regissøren, hva ville du valgt av musikk og rekvisitter? Hva ville du valgt hvis tidsbildet skulle være 1898?

 • Skriv historien om Harriet to år seinere.
 • Tror du Digging to China kan ha noe å si mennesker i ulike aldre? Begrunn svaret ditt!
 • Skriv en filmanmeldelse der du anbefaler filmen til en spesiell aldersgruppe.

  Sikka Molland, Lillestrøm i okt.- 98


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Mediefag , Religion, livssyn og etikk , Engelsk
Tema:Helse og rus, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen