Filmweb
 
 

Halfaouine, gutten fra takterrassene


Om filmens handling
Halfaouine er en varm, sensuell film som gir et innblikk i den 12-år gamle gutten Nouras liv og hverdag i et muslimsk samfunn. Noura bor i et gammelt arbeiderkvarter (Halfaouine) i sentrum av hovedstaden Tunis. Tidsrammen er regissørens egen barndom på 60-tallet, men filmen er på mange måter tidløs. Dette fordi den skildrer barndom og pubertetsfølelser på en åpen og humoristisk måte, og som ungdommer i et hvilket som helst land når som helst vil kunne kjenne seg igjen i. Filmen blir spennede for oss i et protestantisk, nordeuropeisk land nettopp fordi den arabiske kulturen og den islamske religionen setter andre betingelser og begrensninger for Nouras gryende seksualitet enn vi er vant til.

En stor del av handlingen utspiller seg på takterassene i arbeiderkvarteret. Herfra kan Noura alltid gjemme seg bort for farens tyranni og morens innestengte kvinneverden. Vi følger
ham gjennom noen få dager av sommerferien, og opplever hvordan hans egen interesse for det andre kjønn slår ut i full blomst. En dag flytter den vakre Leila inn hos Nouras familie, og hun blir straks hans nye lidenskap. Det er i det hele tatt et levende mylder av mennesker rundt Noura, og vi tar del i det livet som leves i familien og i kvarterets små butikker. Filmen viser mange fasetter av et arabisk/muslims hverdagsliv, slik som det leves av mange helt vanlige mennesker i en større nordafrikansk by. Regissøren har selv beskrevet dette samfunnet slik:?Det er et rikt og kjærlighetsfylt samfunn, der humoren og erotikken stadig er nærværende - akkurat som toleransen, noe som det kan være vanskelig å finne gehør for i resten av verden.?

TIL DISKUSJON
(tilrettelegges i h.h.t.relevant klassetrinn)

Filmens innhold og budskap
 • Hva vil du si at denne filmen egentlig handler om? Hva vil regissøren fortelle oss?
 • Kan du kjenne deg igjen i denne historen, til tross for at filmen beskriver personer og miljø i en fremmed kultur? Hva er annerledes og hva er likt med Nouras oppvekst og din egen?
 • På hvilke måter er denne filmproduksjonen forskjellig fra amerikansk/europeisk film?
 • Selvom dette er en fiksjonsfilm, altså en oppdiktet historie, får vi mye informasjon om hverdagslivet i Tunis. Hva slags inntrykk får vi av nordafrikanske samfunn gjennom
  nyhetssendinger på tv? Kan vi si at det vi får vite gjennom dokumentarprogrammer på tv er mer ?sant? enn i en fiksjonsfilm? Hvorfor tror du regissøren har valgt fiksjons-formen framfor dokumentarsjangeren når han skulle fortelle denne historien?

  Islam
 • Hvordan kommer islam som religion til uttrykk i filmen?
 • Koranen, islams hellige skrift, inneholder en rekke juridiske og praktiske forskrifter. Til tross for disse forskriftene drikker man i filmen alkohol, leser pornografiske blader og bryter andre moralregler. Finn ut hva man risikerer ved disse regelbruddene i muslimske
  land.
 • Sammenlikn islam med andre religioner. Hvilke likheter og forskjeller i moraloppfatning kan vi finne?

 • Kvinner og menns adskilte verdener
 • Forsøk å beskrive noen av forskjellene mellom å vokse opp som gutt og jente i Tunis. Sammenlikn gjerne med Nouras og Leilas situasjon.
 • Hvorfor tror du mange religioner er opptatt av å regulere forholdet mellom mann og kvinne?
 • Diskuter slørets funksjon i islam. Hva synes du om at regissøren bryter reglene i sin egen kultur ved å eksponere alle de nakne kvinnekroppene?
 • Filmen skildrer regissørens oppvekst på 60-tallet. Diskuter hvordan kjønnsrollene så ut i Norge på denne tiden. Hvilke endringer har skjedd fra den gang og til i dag?
 • Kan en film som Halfaoine belyse kjønnsrollespørsmål og mentalitet mellom menn og kvinner i vårt eget samfunn? Hvordan kan Halfaouine øke vår forståelse for innvandreres
  kultur?

  Islamsk fundamentalisme eller demokratisk utvikling
  Tunis har vært en selvstendig stat siden 1956. Siden frigjøringen fra Frankrike fungerte landet som en enpartistat til 1987 under den vestlig orienterte, men likevel diktatoriske presidenten Bourguiba. På 60-tallet, da filmen utspilles, opplevde man en økende oppisosjon mot hans enevelde - og skomakeren i filmen var ikke den eneste som havnet i fengsel etter å ha protestert. President Ben Ali kom til makten gjennom et kupp i 1990, og da ble det skapt et flerpartisystem. Demokratiseringsprosessen har møtt store problemer, og det fundamentalistiske partiet Ennahda (som betyr gjenfødelse), har vokst kraftig. Som i mange andre arabiske land, har det oppstått fundamentalistiske partier som protest mot vestlig utvikling. Deres ideologi har sitt utspring og får sin næring i strenge fortolkninger av den islamske religionen.
 • Hvilken rolle spiller industrialisering og den tekniske utvikling når det gjelder forandring av sosiale levemønster?
 • Hvilken betydning har det hatt for Tunis at landet var en fransk koloni fram til 1956?
 • Finn ut mer om hvordan landet styres i dag. Hva er de største kulturforskjellene innvandrere fra arabiske land opplever når de flytter fra hjemlandet til Norge?


 

Filmstudieark

Forfatter:Mia Lindrup
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Fremmedspråk , Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Politikk og samfunn, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Forfatter:Mia Lindrup
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen