Filmweb
 
 

Gategutter

Dette er en norsk filmgodbit. Vi kommer både miljø, enkeltpersoner og ikke minst fotograferingen nært inn på livet. Filmatiske virkemidler og ikke minst fotograferingen setter miljø og mennesker inn i en fin ramme. Både som filmatisering av en roman, som historisk vignett, og som filmhistorisk dokument, forsvarer Gategutter sin plass i norsk, samfunnsfag og film-/mediekunnskap i ungdomsskole og, særlig, i videregående skole.

OM FILMEN
Gategutter er Arne Skouens regidebut og en norsk filmklassiker. Vi befinner oss på Oslos østkant i 1920-åra: Gøteborggata på Rodeløkka der arbeidsløshet og klassekamp preger samfunnet. En guttegjeng med lederen Gotfred i spissen stjeler kokos fra lastebiler. Karsten stikker ved et uhell Gotfred i hånden med en kniv. Lille Sofus blir syndebukken og føres til politiet av kokoskjøreren Styggen.Etter knivuhellet tar Karstens mor til seg Gotfred, som kommer fra en oppløst familie. Gotfred utnytter raskt gjestfriheten, og Karsten blir sjalu. I oppgjøret mellom guttene forsøker Gotfred å drukne Karsten, og redningsmannen er Sofus.

Filmen dreier seg videre mye om vennskapet mellom Karsten og Sofus og deres framtidsdrømmer. Men arbeidsløshet, dårlig lønn og utnytting av unge mennesker ødelegger disse drømmene.

I Oslo er det stadige arbeidskamper med streiker og lockout. Også guttegjengen går inn i kampen. Den politiske agitoren Reidar tar over ledelsen blant gutta i gata. Styggen er streikebryter, og blir angrepet av guttene. På nytt trekkes Karsten og Gotfred inn i et knivdrama, og oppgjøret med Styggen ender på politistasjonen.

FØR VISNING

Kunnskap om 20-åra og arbeiderkampene vil øke utbyttet av filmen

Noen ord og begreper som er viktige i filmen: Streik, streikebryter, solidarisk, lockout, kokos (til såpeproduksjon)

Romanen Gategutter (Oslo, 1948) og heftet: Den italienske Neorealismen av Gunnar Iversen (Norsk Filmklubbforbund, Oslo 1987) kan være nyttig (forhånds)lesning

FORSLAG TIL SPØRSMÅL OG PROBLEMSTILLINGER

Hva handler filmen om?

Hva driver guttene i filmen med?

Hvordan begynner og slutter filmen?

Hva tror du vil skje videre?

Hvordan blir miljøet beskrevet?

Hva får du vite om Oslo i 1920-åra? Hva er annerledes i byen i forhold til i dag?

Synes du filmen gir en realistisk samfunnsskildring?

Hvem er hovedpersonene, og hva får vi vite om dem?

Hvordan kan du beskrive utviklingen av forholdet mellom:

Karsten/Sofus (før og etter drukningen)

Karsten/Gotfred

Hvilken rolle har Karsten i hjemmet sitt?

Hvordan er forholdet mellom Karsten og moren?

Fraværet av Karstens far - hvilken betydning har dette for Karsten?

Hvordan blir Sofus trukket inn i historien?

Hvilket førsteinntrykk ga han?

Hvordan utvikler han seg?

Beskriv forholdet mellom guttene - hvilke spilleregler gjelder i gjengen?

Hvordan forandrer rollene seg?

Hva er filmens holdning til personene og det de driver med?
FOR VIDERE FILMANALYSE

Gå inn i noen av scenene i filmen, f.eks.:

Når Karsten må overnatte i Gotfreds hjem:

Hva får vi vite om hvordan Gotfred har det?

Hvordan får vi vite dette, hvilke virkemidler brukes?(valg av bilder, billedutsnitt, lyd, kamerabevegelser)

 Drukningen av Karsten og samtalen mellom Sofus og Karsten:

Hvordan er drukningen filmet?

Hva skjer mellom Karsten og Sofus?

Hvordan formidler filmen dette?

Hvordan fortelles historien, sammenhengende eller med sprang i tid og sted?

Fra hvilke(n) vinkel(er) var filmen fotografert? Beveget kamera seg mye, eller stod det stille?

Stemte lyden med bildene? Hørte du andre lyder enn tale?

Hva slags musikk ble benyttet, og når ble det brukt musikk?

Var det èn eller flere scener som du synes var særlig gode som film betraktet?

Hvilke stilelementer gjør at filmen kan kalles neorealistisk inspirert?

Forholdet mellom film og roman: Likhetstrekk og forskjeller i fortellermåter.

Arne Skouens filmforfatterskap og (evt.) litterære forfatterskap

 

Kjersti Eng &sEva Færevaag


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Individ/gruppe, Litteratur på film, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen