Filmweb
 
 

Den siste keiseren


OM FILMEN
Den siste keiseren forteller livshistorien til Pu Yi, Kinas siste keiser. Knapt 3 år gammel ble han tatt fra moren sin og satt på Dragetronen i Den forbudte by av den eldgamle og halvgale enkekeiserinnen. Året var 1908, og Pu Yi var keiser fram til 1911. Da ble han avsatt, men fortsatte å leve sammen med sine 1500 evnukker bak murene, mens verdenshistorien raste forbi på utsiden. Først da han fikk en skotsk huslærer, Reginald Johnson, fikk han beskjed om hva som foregikk i verden utenfor.
16 år gammel ble han gift med Wang Rong og fikk samtidig en medhustru til. I 1924 ble han kastet ut av Den forbudte by av Chiang Kai-sheks nasjonalisttropper, og han dro til Tiensing med sine to hus1r og levde der som en slags "playboy".
I 1934 lot han seg overtale av japanerne til å bli "marionett-keiser" i Mandchuria, sitt eget hjemland, og her var han til ble tatt av sovjetiske fallskjermjegere i 1945. Da Mao Tse-Tung overtok makten i 1950, ble han utlevert til Kina og "omskolert".
Etter 7 år i fangenskap ble han benådet og levde resten av sitt liv som gartner og senere som historiker i Peking fram til 1967, da han døde av kreft.
Filmen starter med scenen der han blir utlevert til Kina 1950, for deretter å gå tilbake til 1908 og fortelle historien om Pu Yi fra han var 3 år og fram til ca. 1960. Typisk for filmen er også at den underveis har en rekke tilbakeblikk som er med på å holde oppe spenningen.

FORARBEID
Før man ser filmen, bør elevene ha lest en del om Kinas historie. Særlig perioden fra 1840 fram til 1960 er viktig for å forstå den utviklingen som skjer både i Asia og ellers.
Elevene må også få vite Pu Yis livshistorie i store trekk, slik at det er lettere å følge med i alt det som skjer underveis i filmen. De bør kunne litt om hva som skjedde i Kina under Chiang Kai-shek og Mao, og hva som var spesielt med "kultur-revolusjonen". Hvorfor Japan var så interessert i Kina, bør de også skaffe seg kunnskaper om.

TILKNYTNING TIL FAG/EMNER I SKOLEN

Samfunnskunnskap
 • Styresett - keiserdømme, kommunisme, demokrati, ideologi.
 • Straffesystem - omskolering, menneskerettigheter, internasjonal politikk

  Geografi
 • Kultur, språkgrupper, ressurser, jordbrukssamfunn.

  Religion/kristendom
 • Religion, filosofi, etikk, ansvar, soningsoffer, skyld.

  Engelsk, norsk
 • Språk, skrifttegn.

  Media
 • Film som underholdning, fornyet kunnskap, påvirkning av ideologi.

  FORSLAG TIL SPØRSMÅL
 • Hva slags menneske var Pu Yi? Karakteriser han ved å gi eksempler fra filmen.
 • Hvordan vil du beskrive Pu Yis forhold til sine koner? Til andre mennesker?
 • På hvilke måter blir kvinner skildret i Den siste keiseren?
 • Hva tror du Pu Yis mus symboliserer? Hvilken betydning tror du musen har for han? Hvorfor dreper Pu Yi musen?
 • I sluttscenen gir Pu Yi esken med gresshoppen til en liten voktersønn. Hvorfor tror du han gjør det? Hva kan denne slutten bety?
 • Pu Yi tar etterhvert på seg alt ansvar for japanernes krigsgrusomheter i Kina, selv om han umulig kunne vite om alle. Var det et slags soningsoffer han måtte ta på seg? Diskuter hva det kan bety å være ansvarlig.
 • Tror du Pu Yi forandret seg som menneske, eller hadde han bare innlært en ny rolle?
 • Hvorfor tro du Pu Yi tør motsette seg rødegardistenes behandling av fengselsdirektøren?
 • Hva slags farger husker du fra filmen? Musikk?
 • Kan du si noe om stemningen i filmen?
 • Hvordan er filmen strukturert? Hvordan blir den fortalt?
 • Var det noe du spesielt likte/mislikte i den Den siste keiseren?
 • Har filmen noe budskap? Hva er filmens tema(er)?
 • Bertolucci skriver at Pu Yi ikke "kunne gjøre noe fra eller til". Var Pu Yi en fange av omstendighetene? Hadde han noe valg noen gang?

  LITTERATUR
  Pu Yi: Kinas siste keiser, Aschehoug 1988.
  Edgar Snow: Rød stjerne over Kina, Pax 1972.


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kunst, Politikk og samfunn
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen