Filmweb
 
 

Fra ni til tretten

DVD?en ?Fra ni til tretten. Ti supre norske kortfilmer for barn og unge? er som tittelen gir signaler om, en samling av gode, barnevennlige, norske kortfilmer. Filmen kan kjøpes fra Filmbutikken til Norsk filminstitutt.

Hva er en barnefilm?
Med en barnefilm mener vi hovedsakelig at dette er filmer som barn vil sette pris på. Men det finnes også en uoffisiell sjanger av film som kalles for ?barnefilm?. Halvparten av filmene på denne DVD?en er slike typiske barnefilmer ? Guggen, Pølse, Bare en kvist, Glimt og Houdinis Hund.
Kjennetegnene på slik film er:
* barn i hovedrollene (eller voksne som oppfører seg ?barnslig?)
* alle voksne er enkle og til stede enten for barna sine eller i ?skurkaktig? kamp mot barna
* historia er rettlinja, gjerne morsom og spennende, men uten å ta opp spesielle problemer eller temaer ? det vil si: de er bare godt, fortalte historier
* barna er alltid solidariske med hverandre, og på slutten av filmen er alle venner
Slike filmer er trygge å se for barn, også alene.

De andre filmene skiller seg fra disse på forskjellig vis. Si at alt går bra er for eksempel ikke noen rettlinjet fortelling, men er mer symbolsk og stemningsfull. En slik film kan bety mye forskjellig for dem som ser den, og noen vil synes den er fin, andre vil synes den er skummel.

Filmen Dykk ligner ytre sett på en barnefilm, med barn i hovedrollene og enkle voksne rundt dem, men barna mobber hverandre og de voksne svikter barna sine ? slik at filmen slett ikke ender med at barn er solidariske med hverandre. I stedet slutter den med at hovedpersonen klarer seg fint alene. Slike filmer er kanskje mer realistiske enn ?barnefilmene?, men fordi filmen kan berøre erfaringer som barna har, setter slike filmer oftere spor i tilskuerne og det kan være både lurt og fint å snakke om det som skjedde i filmen med tilskuerne etterpå. Det holder ofte å la barna få gjenfortelle filmen, slik at alle blir enige om hva som skjedde og kan diskutere det de eventuelt er uenige om.

Aldri mer hverdag er film som verken er rettlinjet eller har barn i hovedrollen. Hovedrollen i filmen er det en far som har, og filmen handler om sorgen til faren over å være skilt fra datteren sin. For barn og ungdom kan en slik film vekke opp nye perspektiver for dem ? men fordi filmen mer handler om en stemning (sorg) enn at den er en fortelling, så kan det være behov for å snakke om filmen etterpå for å finne ut sammen hva den handlet om. Merk at en slik film gjerne kan sees om igjen med større utbytte!

De to animasjonsfilmene Tornehekken og Gjennom mine tykke briller er mer ?allaldersfilmer?. Tornehekken tar opp temaet krig fra et barns perspektiv ? og filmen er både alvorlig og søt på samme tid. Merk hvordan filmen til tross for redslene den berører, ender opp med at barna danser glade og solidariske med hverandre. Gjennom mine tykke briller tar også opp temaet krig, men på en komisk måte. Den handler om minnene en bestefar har fra 2. verdenskrig. Filmen oppfyller knapt nok noen av kriteriene for ?barnefilm?, men er likevel laget på en så morsom og barnevennlig måte at barn også vil like den godt. Disse to animasjonsfilmene er blant de aller beste norske filmene de siste årene og de har vunnet en rekke priser. Gjennom mine tykke briller ble kåret til en av 5 beste animasjonsfilmer i Europa i 2004 (Cartoon d?Or, arrangert av European Association of Animation Film), mens Tornehekken ble det samme i 2002.

Forslag til undervisningsopplegg
Filmene i Fra ni til tretten kan med hell brukes i forskjellige undervisningsopplegg, Å se flere kortfilmer kan gi en god festivalfølelse, men også være nokså utmattende. Vi vil anbefale læreren å se gjennom filmene selv først, og selv lage et undervisningsopplegg med utvalgte filmer. Her følger et forslag fra oss:

Opplegg 1 ? tema animasjon
Guggen, 16 min.
Si at alt går bra, 5 min.
Filmen Guggen er en typisk tegnefilm slik som barna kjenner dem fra tv. Vis dem filmen, og snakk litt med elevene om tegnefilmene de ser. Forklar dem hvordan tegnefilmer blir laget (en norsk nettside som gir innføring i dette, er www.animasjon.info og la elevene få lage en liten flippbok.

Vis til slutt Si at alt går bra og diskutér filmen med elevene. Elevene er jo eksperter på hvilke animasjonsfilmer som de synes er gode. Hva synes de om Si at alt går bra, og på hvilke måter var den forskjellig fra Guggen?

Opplegg 2 ? tema eventyr
Pølse, 10 min
Bare en kvist, 4 min
Vis filmen Pølse, og fortell elevene om oppbygginga av eventyr og bruken av 3-tallet i slike fortellinger. Les gjerne også eventyret som Pølse bygger på. Det er samlet av svenske Gabriel Djurklou og finnes i boken Folkeeventyr, Fabritius forlag 1971. Eventuelt kan dere lese et annet eventyr.

Se til sist filmen Bare en kvist. Her kan dere fryse filmen med pauseknappen for hver person gutten i filmen bruker kvisten på. Spør elevene hvordan de tror filmen forløper videre, og la deretter filmen fortsette. Til slutt er gutten sperret inne i en blindgate. Frys filmen igjen, og spør elevene om hvordan han nå skal komme seg unna. På den måten får elevene litt trening i å både tretallsregelen og i bruk av fantasi.

Opplegg 3 ? tema empati &smobbing
Dykk
Aldri mer hverdag
Vis filmen Dykk, men stopp straks mora til hovedpersonen drar. Da er alle personene presenterte, men vi vet fortsatt ikke helt sikkert hvem de er og hva som kommer til å skje. Spør elevene om hvem de to guttene er, og hvorfor hovedpersonen ikke vil leke med dem. Spør også om hva de tror kommer til å skje. Se deretter filmen ferdig, og snakk gjerne om hvorvidt filmen utviklet seg slik som dere trodde ? og hva elevene synes om slutten. Spør gjerne om filmen kunne sluttet på en annen måte. Diskutér til slutt hvordan hovedpersonen har det i filmen, og hvordan en fin dag ville sett ut for ham dersom de andre hadde vært glade i ham.

Se deretter Aldri mer hverdag og samtal om hvordan faren og datteren hadde det i denne filmen.

Opplegg 4 ? tema filmkunst
Tornehekken
Gjennom mine tykke briller
Se filmen Tornehekken. Den er en flyttefilm (?cut out?), der figurene er i papp, og beveger seg ved at man flytter på ledd for ledd i pappfiguren. Det er sikkert vanskelig for elevene å konsentrere seg om selve filmteknikken, da historien er så engasjerende. Men se gjerne deler av filmen 3 ganger ? en gang som den skal være, en gang uten lyd (og legg da spesielt merke til hvordan figurene beveger seg og scener forandrer seg) og en gang uten bilde (skru lysstyrken på bildet på tven over på helt mørkt ? da vil dere legge merke til hvordan det for eksempel gis inntrykk av krigsfly selv om vi aldri får se dem).

Det samme kan dere gjøre med Gjennom mine tykke briller, som er en plastelinafilm ? her er lydbildet enda mer spesielt, siden det finnes en forteller også. Diskutér gjerne forskjellen mellom det fortelleren sier og det som dere får se ? mye av humoren i filmen ligger i overdrivelser, treffende metaforer (den rullende krigsmaskinen, for eksempel) og skeive blikk. Mange scener er dessuten inspirert av andre filmer og kunst. For eksempel finnes det en referanse til Skrik av Edvard Munch.

Opplegg 5 ? tema komedie &sunderholdning
Glimt
Houdinis hund
Underholdning og latter i film kommer gjerne av at tilskuerne blir overraska av hva som skjer i filmene. Når vi ser film, forsøker vi hele tida å gjette på hva som snart skal skje. Når vi ler, så er det noen ganger fordi akkurat det som vi ønsket skulle skje, skjer ? men enda oftere fordi noe uventet skjer.

Se Glimt først. Snakk deretter om hvordan filmen forberedte tilskuerne på hva som skulle skje, og om dere ble overrasket av noe.

Se deretter Houdinis hund, men stopp filmen for hver gang gutten eller jenta i filmen blir ?intervjuet?. Få deretter elevene til å gjette hva som hender i neste scene. Spill så filmen fram til neste ?intervju? og så videre. Denne øvelsen gjør elevene mer delaktige i fortellingen av filmen, og vil kanskje også få læreren til å oppdage at elevene ser film på aktiv måte, der de underveis bruker kunnskapen fra andre filmer de har sett.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Terje Naalsund
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Kunst og håndverk , Norsk
Tema:Eventyr/fantasy, Kunst, Oppvekst/familie
 

Fakta

Forfatter:Per Terje Naalsund
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen