Filmweb
 
 

Hamsun

OM FILMEN
Filmen tar for seg årene fra 1935 fram til Hamsuns død i 1952. Ekteskapet med Marie gjennomgår en langvarig krise som ikke leges før det nesten er for sent. Hamsun hevder han har lagt pennen ned for godt, er døv og livstrett. Etter krigsutbruddet tar han parti for Quisling og Hitler, mot England. I flere avis-artikler tilkjennegir han dette standpunktet. Marie, samt sønnene Arild og Tore, deltar aktivt i nazismens tjeneste. Etter krigen blir Hamsun arrestert og først plassert på gamlehjem, senere på psykiatrisk klinikk. Han lykkes omsider i å få saken opp for retten og dømmes til en ruinerende bot, tilsvarende mer enn 15 millioner 1996-kroner.

Hvordan kunne direktørhøvdingen og patrioten bli landssviker, forfatteren som skrev blendende om ung og gammel kjærlighet, og som skildret de svake i samfunnet med varme og toleranse? Forsvarerne peker på hans naive englandshat og hans mangel på informasjon, og viser til det faktum at Hamsun fikk dødsdømmte nordmenn benådet og fanger frigitt. På den annen side lot han seg bruke i nazismens propagandamaskineri og forledet mange med sine artikler. Gåten Knut Hamsun engasjerer den dag i dag.
Hamsun er en nordisk storproduksjon der de fremste innen filmmiljøet er engasjert. Filmen er fritt basert på danske Thorkild Hansens bok Prosessen mot Hamsun (1978).

KNUT HAMSUN
Han er vår største romanforfatter noensinne. En språkkunstner som har hatt innflytelse på betydningsfulle forfattere verden over. Knut Hamsun (1859 - 1952) slo igjennom allerede med debutboken Sult i 1890, og opplevde i sine skriveaktive år et boksalg og en popularitet uten sidestykke i norsk litteraturhistorie. Hans siste roman, Ringen sluttet, ble utgitt i 1936.
Markens grøde (1917) ble hedret med Nobelprisen i 1920. Romanen forteller om nybyggeren Isak Sellanraa som starter med to tomme hender og ender som storbonde. Isak er en ekstrem individualist og opplever staten som fjern og fiendtlig. Boken er blitt kalt et jordbrukets evangelium på grunn av sin idylliske skildring av det primitive livet, i kontrast til det teknifiserte og mekaniserte samfunnslivet som Hamsun var i opposisjon til. I 1918 kjøpte Hamsun gården Nørholm ved Grimstad og ble selv storbonde.
Hamsun la skylden for industrialiseringen og utviklingen av den moderne sivilisasjonen på England. Han var samtidig, i likhet med mange andre, sterkt kritisk til Englands framferd i India og Sør-Amerika. "Jeg er dypt og inderlig anti-angloman, anti-britisk," har han uttalt.
Hatet til England førte til at han knyttet båndet til Tyskland enda tettere. Tradisjonelt hadde norske intellektuelle et nært forhold til Tyskland, som germanere, og Hamsuns romaner solgte meget godt nettopp her.


OPPGAVER - organisert kronologisk

Før krigen
1. Pek på ulike faktorer som førte til nazismens framvekst i Norge og Europa i 1930-årene.
2. Quislings parti, Nasjonal Samling (NS), hadde svært liten tilslutning hos det norske folk. hva kan grunnen være til det?
3. Vidkun Quisling er blitt synonymt med landsforræder. På engelsk betyr quisling lændsforræder.
Men 20 år før sin død var han en aktet og betrodd mann. Skriv en kort biografisk tekst om Quisling.
4. Hva mener du er årsaken til at Hamsun valgte Tysklands side under krigen?
5. Gjelder svaret i oppgave 4 også for Marie Hamsun?

Under krigen
6. I filmens innledning møter Hamsun en ung jente som kaster en av hans bøker fra seg, og spør hvorfor han ble landsforræder. Filmen prøver å besvare dette spørsmålet. I hvilken grad synes du filmen har lykkes med det?
Hva mener du er svaret på dette spørsmålet?
7. I innledningen har Hamsun og Marie et verbalt oppgjør. "Vil du skilles?" spør han Marie. Hun svarer tilbake at man kan ikke skilles fra den store Knut Hamsun, man må bare finne seg i å spille Dronningen.
Hva kan Marie ha ment med dette utsagnet?
8. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Knut Hamsun og Marie?
9. "Så kommer Kvælden". Marie hamsun turnerte i Tyskland med høytlesning av Markens grøde.
Hvorfor tror du valget falt på akkurat den romanen?
10. I en avisartikkel i 1943 om 13 dødsdømte nordmenn og om det norske folks englandspatriotisme, bruker Hamsun flere ganger uttrykket "Dem om det". Uttrykket har blitt tolket på to måter. Hvilke?
11. Hvordan vil du beskrive møtet mellom Marie Hamsun og Quisling?
12. Møtet mellom Hamsun og Hitler har et tragikomisk skjær over seg. De snakker forbi hverandre fra første stund.
Hvorfor går det så galt?
13. Hva er det Hamsun ønsker å oppnå med besøket hos Hitler?
14. Tiltross for det mislykkede møtet med Hitler, bevarer Hamsun sin respekt for ham. Det får den tragiske følgen at Hamsun skriver Hitlers nekrolog dagen før frigjøringen. Hva kan årsaken være til denne beundringen fra Hamsun?
Er beundringen personlig, eller er det en selvpålagt samfunnsoppgave Hamsun har påtatt seg?
15. Hamsun behersket ikke tysk. Under et besøk i Tyskland, der han mottar en pris, må Marie holde takketalen på tysk. hamsun irriterer seg over at hun sier langt mer enn de få setningene han ber henne oversette.
Hvorfor reagerer Hamsun så bryskt i denne situsjonen?
16. Terboven var øverstkommanderende for de tyske styrker i Norge under krigen. Hamsun henvender seg til ham ved flere anledninger. Hvordan utvikler forholdet mellom Hamsun og Terboven seg?

Etter krigen
17. I sin forsvarstale under rettsaken sier Hamsun blant annet: "Jeg holder det alminderlige omdømme nokså høyt. Jeg holder vårt norske rettsvesen enda høyere, men jeg holder det ikke så høyt som jeg holder min egen bevissthet om hva som er godt og ondt, hva som er rett og galt." Gjør rede for meningsinnholdet i uttalelsen.
Hvordan stiller du deg til en slik holdning?
18. Høsten 1949, noen uker etter at Hamsun hadde fylt 90 år, utga han boken Paa gjengrodde Stier. Boken omhandler de første årene etter krigen, og gir oss Hamsuns versjon av blant annet oppholdet på klinikken, og rettsaken. Drøft ulike sider ved at Hamsun framlegger sitt syn på saken i bokform.
19. Foruten familien Hamsun er flere historiske personer med i filmen: Hitler, Terboven, Quisling og Langfeldt.
Er framstillingen av disse personene troverdige og i overenstemmelse med det inntrykket du hadde fra før?
20. Det benyttes autentiske klipp fra krigen i filmen. Hvilken funksjon har dette?
21. I filmen spilles Hamsun av den internasjonalt kjente svenske skuespilleren Max von Sydow. Marie Hamsun gestaltes av danske Ghita Nørby, også hun svært anerkjent. De snakker henholdsvis svensk og dansk i filmen. Drøft hvorvidt dette bryter med realismen i filmen.
22. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt utenlandske skuespillere i de to viktigste rollene framfor norske skuespillere?

Til diskusjon
23. Diskuter om behandlingen og rettsaken mot Hamsun er i tråd med dagens rettsoppfatning.
24. Diskuter Hamsuns holdning til England og engelskmennene. Kan Hamsuns anti-anglosisme forstås, eller er det kun et utslag av sterke fordommer?
25. Trekk fram både positive og negative handlinger hos Knut Hamsun under krigen. Synes du "landsforræder" er en passende etikett?
26. Filmen viser èn versjon av Hamsuns siste år. Har filmskaperne gitt hendelsene en upartisk eller en skjev framstilling?

FOR VIDERE ARBEID:
Se Norsk filminstitutts katalog med hamsunfilmatiseringene Sult, Telegrafisten, dokumentarfilmen Om hundrede aar er alting glemt samt en rekke filmer om 2. verdenskrig.


 

Filmstudieark

Forfatter:Ole Petter Førland
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Norsk
Tema:Historie, Kunst, Litteratur på film, Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Ole Petter Førland
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen