Filmweb
 
 

Folk flest bor i Kina

Handlingen utspiller seg i løpet et magisk døgn dagen før valget. Fellesnevneren er en avsides bensinstasjon på en norsk landevei. Her jobber Lasse som lever av å selge bensin, men drømmer om å fly. Han opplever et døgn utenom det vanlige.

Slik ble filmen til
Å bruke de politiske partiene som inspirasjon for historier om Norge i dag er en glimrende idé. De aller fleste av oss har et forhold til et eller flere partier. Alle de politiske partiene har et partiprogram som gir uttrykk for verdisyn, holdninger og mentaliteter som lett kan omsettes i handling og konflikt. Dette igjen er basis for all filmfortelling, og det gir oss en gylden mulighet til å si noe om dette lille, rare landet vi lever i. Med humor og alvor i skjønn forening.

Vi har ikke ønsket å lage en film om politikk. Det er en film om mennesker. Mennesker i forandring. Vi blir vitne til små hendelser som medfører store endringer. Og fordi menneskene forandrer seg, forandrer også samfunnet og politikken seg. Ingen kommer utenom politikken. Sånn sett lager vi en politisk film. Folk flest bor i Kina, men hvem bor i Norge?

Yngve Sæther og Ørjan Karlsen
Produsenter Motlys

Det er mer informasjon om filmen på filmens hjemmeside: www.folkflestborikina.com. Alle enkeltfilmene som filmen består av er der kommentert av regissører og manusforfatter.

Hvordan bruke filmen?
Folk flest bor i Kina kommenterer alle de åtte norske politiske partiene som har vært representert på Stortinget de siste årene. Filmen er et godt utgangspunkt for å diskutere de verdiene som ligger til grunn for partienes partiprogram. Dette filmstudiearket inneholder forslag til to måter en kan bruke filmen på: 1) Ved å invitere politikere til skolen og diskutere filmen med dem. 2) Ved å bruke filmen til å utforske de politiske partiene i klassen. Filmen er velegnet i faget "Samfunnslære" og i studieretningsfaget "Samfunnskunnskap" i den videregående skolen.

1) Se filmen sammen med en politiker
Inviter én eller flere lokale politikere. Gjerne ungdomspartipolitikere. Om det er to eller flere politikere, forsøk å få minst én politiker fra hver sin politiske leir til å stille opp. Dersom det er høst og et valg er nært forestående, skal det være veldig lett å få en politiker til å stille opp hvis to eller flere skoleklasser slår seg sammen. Politikerne er ute etter å sanke stemmer, og skoleelever er framtidens velgere!

Sørg for at elevene har satt seg inn i de forskjellige partienes partiprogram på forhånd (nedenfor er partienes web-sider nevnt). Gi en kort innføring i det parlamentariske systemet på forhånd. Ikke la politikerne få være alene om å selge inn sitt budskap. La én eller flere av elevene i klassen være ordstyrer. Forbered dem på oppgaven. Sørg for at både de og resten av elevene har forberedt spørsmål.

Forslag til spørsmål til politikerne:
Hvordan opplevde de framstillingen av sitt eget parti?
Var den ironisk, treffende, ubehagelig, morsom, ikke relevant?

Tror de framstillingen av deres parti i filmen stemmer med den oppfatningen folk flest har av deres parti? Er det noen av partiets verdier de har hatt problemer med å nå ut med?
Opplevde de hovedpersonen i deres film som bærer av partiets verdier eller offer for partiets synspunkter?

Var det et eller flere av de øvrige partifilmene de synes var treffende?

Hvordan vil de beskrive sitt eget partis sjel? På hvilken måte har deres parti forandret seg de siste ti-tyve årene?
På hvilken måte har Norge forandret seg de siste ti-tyve årene?

Hvordan tolker de innehaveren av bensinstasjonen, Lasse? Hvilken episodefilm likte de best ? og hvorfor?
Hva synes de filmen som helhet sier om Norge i dag?

Etter politikerbesøket
Avslutt gjerne politikerbesøket med et (hemmelig) klassevalg (det er lov å stemme blankt). Ha så en spørrerunde og se om det er noen som har forandret oppfatning etter å ha sett filmen, diskutert partiene, eller møtt politikerne.

Diskuter de forskjellige grunnene folk kan ha til å ikke stemme. Er det fordi de føler politikk ikke vedgår dem? Er det fordi de føler det ikke finnes noe parti som tiltaler dem? Er det fordi de ikke tror på det parlamentariske systemet ? men at det er andre, globale, økonomiske interesser som styrer?

2) Se filmen med klassen og la elevene gå inn i rollen som politikere
Sørg for å ha sondert terrenget på forhånd. Fins det elever i klassen med klare partipolitiske sympatier? Gi så en Høyre-sympatisør utfordringen å presentere Arbeiderpartiet, eller en Sv-tilhenger å presentere Frp, eller en Krf-velger å presentere Rv. Og så videre. Dersom det ikke fins sterke partipolitiske anti- eller sympatier ? la elevene, som forfatterne bak filmen, trekke lapp.

La elevene før filmen ramse opp minst tre grunner til å stemme på de forskjellige partiene. Be så elevene, etter å ha sett filmen, kommentere hvordan de synes filmen har framstilt de forskjellige partiene. Er det noen partier som har kommet ekstra uheldig ut? Hvilke partier kom best fra det?

Forslag til spørsmål til elevene (som evt kan besvares anonymt, ettersom vi har hemmelige valg i Norge) før de ser filmen:
1) Har dere et eller flere partier dere sympatiserer med?
2) Hva ville dere ha stemt i dag dersom det var valg og dere kunne stemme?
3) Stemmer dere det samme som foreldrene deres?
4) Er valget av politisk parti avhengig av vennenes politiske ståsted?
5) Hvilke andre grunner ligger til grunn for valg av politisk parti?
6) Kjenner dere mange som ikke ønsker å stemme ved valgene?
7) Hva er deres grunner til ikke å stemme?
8) Diskuteres det ofte partipolitikk blant venner? I tilfelle nei, hvorfor ikke?
9) Hva skal til for at politikk blir mer populært blant unge mennesker?

Forslag til spørsmål til elevene etter at de har sett filmen:
1) Hvordan opplevde du framstillingen av ditt eget parti?
2) Var det noen av partiene du synes ble urettferdig framstilt?
3) Hvilke verdier diskuteres i de forskjellige filmene?
4) Hva kan filmens tittel henspille på?
5) Hvem er sparkesyklistene i Høyre-filmen?
6) Oppfatter dere slutten i Senterparti-filmen som en happy end?
7) Er det nestekjærlighet å plukke opp et gatebarn i Romania og ta det med hjem til Norge?
8)Hva kan motoren i Venstre-filmen være et bilde på?
9)Hvem er gutten i Sv-filmen?
10)Hvem er jenta i myra i Ap-filmen?
11) Hvem er Lasse, og hva kan flyet hans symbolisere?
12) Hvilke politiske partier assosierer dere med følgende ord: Solidaritet, materialisme, nestekjærlighet, hykleri, ungdommelig, selvgodhet, penger, likestilling, opprør, egoisme, miljøvern, likegyldighet, barnevennlig.
13) Tror dere assosiasjonene er preget av partienes reklame eller deres handlinger?
14) Dersom partifilmene var valgfilmer, hvilket parti dere ville ha stemt på?
15)Er dere tilhengere av politisk reklame på TV?
16)Hvilken episodefilm likte dere best, og hvorfor?
17)Hva sier filmen i sin helhet om Norge i dag?

Mange av de samme spørsmålene til politikerne kan også stilles til elevene.

Her finner du partienes hjemmesider:
www.hoyre.no
www.senterpartiet.no
www.krf.no
www.venstre.no
www.frp.no
www.rv.no
www.sv.no
www.arbeiderpartiet.no


 

Filmstudieark

Forfatter:Yngve Sæther
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Mediefag , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Yngve Sæther
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen