Filmweb
 
 

Allah og Buddha i Peer Gynts rike

Omtale av filmen
Filmen finnes i to deler, Mesteren og Livets mening. Begge varer i 24 min. Filmen passer svært godt til undervisningen i religion og etikk i forbindelse med sammenligninger av de forskjellige religionene.

Et ungt menneske, regissøren Karine Munch, søker etter svar på de eksistensielle spørsmål i tilværelsen. ?Finnes det en Gud som har skapt alt," spør hun i del 1, og ?Finnes det en mening med mitt liv,? er det store spørsmål i del 2. Disse spørsmål vil hun gjerne ha svar på og inviterer med seks vise menn som hun kaller det, til Hjelledalen i Stryn. Hun har med Herman Kahan født i Ungarn, han er jøde; Bazim Ghozlan fra Jordan er muslim; Syngnoi Phimsim fra Thailand er buddhist. Andreas Stavenes er fra Kristiansand og evangelisk-luthersk prest i Aeropagos-stiftelsen. Kristian Gundersen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo og Ebbe Munch er Karines far. Begge er fra Oslo og uten religiøs tro.

Karine tar utgangspunkt i Peer Gynt og Knappestøperens beskjed til ham at han må støpes om fordi han ikke har fulgt Mesterens mening med sitt liv. Da Peer Gynt spør hva som er meningen med hans liv, sier Knappestøperen at det skal han ane. Ut fra dette stiller Karine spørsmålene: Finnes det en Mester? Finnes det en mening med mitt liv?
De seks mennene og Karine samtaler om Guds eksistens og meningen med livet. De trekker også inn bonden på gården der de bor.

Spørsmål til diskusjon
Eksistensielle spørsmål
Dette er et ambisiøst prosjekt. Karine presenterer sine private eksistensielle spørsmål for sitt følge og for oss. Synes du hun lykkes i å gjøre dette allmenngyldig for deg og meg? Er dette spørsmål ungdom er opptatt av i dag? Diskuteres slike spørsmål utenom en religionstime?
Har du noen svar?

Peer Gynt
Karine har kalt filmene ?Allah og Buddha i Peer Gynts rike?.
Hvorfor har hun valgt denne tittelen? Hvorfor tror du hun har tatt utgangspunkt i Peer Gynt? Identifiserer hun seg med Peer Gynt, er hun redd for å dele hans negative sider? Hva mente Knappestøperen var galt med Peer Gynt?

Finnes det en Gud?
Fjellet Breifonna i Stryn inspirerer Karine til å spørre om det finnes en Mester. Finnes det en Gud? Hva svarer de forskjellige deltakerne på dette? Hvem av dem er du mest enig med? Finner du likhetspunkter mellom svarene til jøden, muslimen og den kristne? Kan du finne forskjellene i deres gudsoppfatning?

Gundersen og Munch har ingen religiøs tro. Vil du kalle dem agnostikere eller ateister?

Jødene
Vi ser de forskjellige deltakerne i sine egne miljøer.
Herman Kahan er opprinnelig fra Ungarn og har tidligere vært forstander i det mosaiske trossamfunn. Vi ser interiør fra den jødiske synagogen i Oslo. Hvilke gjenstander og symboler kjenner du igjen? Han synger en jødisk bønn, hva kalles sangeren i en jødisk menighet? De bruker ikke orgel eller annet musikkinstrument i gudstjenestene i ortodokse og konservative menigheter, hva er den tredje retningen som aksepterer orgel?

Hva sier Kahan om menneskets sjel og evig liv? Hva skiller hans oppfatning fra muslimenes?

Muslimene
Bazim Ghozlan er fra Jordan og forstander i muslimsk råd i Oslo. Vi ser han i det karakteristiske interiøret til moskeen. Her er ingen benker eller billedkunst. Billedkunst var det heller ikke i synagogen. Har jøder og muslimer samme begrunnelse for bildeforbudet?

Ghozlan bøyer seg og berører gulvet med pannen og synger trosbekjennelsen. Hvorledes lyder den? Hva vet du om muslimenes regler for bønn? Sier dette noe om gudsbegrepet deres? Hva sier Ghozlan og vennene hans om evig liv?

Buddhistene
Syngoi Phimsim er bare en ganske alminnelig buddhist, sier han. Han jobber i en Rimibutikk. Vi ser han i munkedrakt i klosteret utenfor Oslo. Hvilken rolle spiller klostrene i buddhismen? Meditasjon er en viktig øvelse i buddhismen. Hva med bønn? Phimsim sier at alle kan få et glimt av nirvana når en har harmoni med seg selv. Men du må gjøre det selv, du er din egen herre. Hva mer vet du om Nirvana? Vi ser stiliserte, forgylte buddhafigurer. Hvilken posisjon har Buddha i buddhismen?

Hva er buddhistens svar på skapelsen? Buddhismen er delt i flere retninger, de to hovedretningene er Hinayana (Theravada) og Mahayana. Hva kan du si om forskjellene mellom de to retningene? Hva var Buddhas forhold til gudsbegrepet? (Filmen gir ikke svar på disse spørsmålene. Men se i læreboka!)

De kristne
Andreas Stavenes fra Kristiansand er prest og leder i Aereopagosstiftelsen. Det er betegnelsen på den tidligere buddhistmisjonen, som var kjent for sin vektlegging av dialog mellom religionene. Han er i Mortensrud kirke i Oslo sammen med Karine som spør han om Gud er her nå. Hvorledes formulerer han sitt bekreftende svar? Dette er en moderne kirke med kjente symboler. Hvilke kjenner du igjen?

?Hvorfor tenker vi på ting vi ikke kan forstå?, spør Karine. Stavenes svarer med at vi er skapt i Guds bilde og søker etter noe som er mer enn vitenskapen. Hvilke svar gir de andre på dette?

Vitenskapsmannen
Kristian Gundersen er professor i biologi. Han finner vi i hans laboratorium på Universitetet i Oslo. Som naturvitenskapsmann vil han ha beviser, men han sier at om religionen kunne bevises, var den ingen religion, en ikke testbar tese. Han siterer et par ganger den norske filosofen Peter Wessel Zappfe som hevder at menneskets trang til å forstå det det ikke kan forstå, gjør mennesket til en tragisk figur. Hva synes du om den uttalelsen?

Faren og kunstneren
Ebbe Munch fra Oslo er smykkekunstner og med fordi han er Karines far. Hun mener han må vite noe om hvorfor hun er skapt. Vet han det? Hva mener han om Guds eksistens? Hvem mener han en står til ansvar for? Hva svarer han på Karines spørsmål da de går på stranden om hvorledes han ville reagere om hun ble troende? Vil du si han viser toleranse? Hva er toleranse?

De forskjellige religionene
Hvorledes vil du sammenfatte de ulike mennenes svar på spørsmålet om meningen med Karines liv? Hva sier det om de ulike religionene? Hvilke svar har du mest sympati for?

Regissørens spørsmål
Hvorledes vil du til slutt vurdere Karines prosjekt? Får hun svar på sine spørsmål?

Effekter i filmen
Hvilke effekter brukes i filmen? Hva synes du om bildebruken? Hva slag musikk brukes?

Om mannsrollen i religionene
Hvorfor har hun bare tatt med menn i denne filmen? Svaret hennes var at de skulle bo sammen, derfor passet det best. Kan du tenke deg andre forklaringer? Sier fraværet av kvinner noe om de enkelte religioner? Hva slags posisjoner har kvinnene i de ulike religionene og tankemønstrene vi møter?

Hva ga denne filmen deg? Skriv gjerne et essay om spørsmålene filmen tok opp, eller en anmeldelse av filmen.


 

Filmstudieark

Forfatter:Bitten Linge
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Norsk
Tema:Kulturmøter/-konflikter, Litteratur på film, Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Bitten Linge
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen