Filmweb
 
 

En gutt som HodderFILMENS INNHOLD
Hodder Emanuel Jacobsen går i tredje klasse og er en gutt som grubler mye over livet og dets mange gåter. Han bor alene sammen med sin far, moren døde da han var tre år. Farens nattjobb som plakatklistrer gjør at Hodder er mye alene. Det åpner for mange fantasifulle tanker i sene nattestimer.
På skolen er han et ensomt barn, han har ingen spesielle venner og får alltid skylden for det som går galt. Likevel ser det ikke ut til å knekke ham av den grunn. Han tar fantasien til hjelp og skaper sin egen verden. Der finner han frem til andre mennesker som også er litt ensomme.
En natt får han besøk av en eventyrfe som forteller at Hodder er utvalgt til å redde verden. En stor oppgave for en liten gutt! Etter råd fra damen i bakeriet starter han i det små, og retter blikket mot øya Guambilua, utenfor Afrika. Han starter arbeidet med å samle sammen en ekspedisjon, og plukker ut en håndfull kjente, blant annet to gutter fra klassen. Men det går ikke helt slik han tenker. De to skolevennene holder ham for narr og møter ikke som avtalt. Dette blir i meste laget for Hodder, som er i ferd med å flykte inn i sin egen verden. Men han reddes av én av guttene i klassen, som heller ikke har det så lett

Så blir det jul, og alt går bedre for Hodder. Han får ikke frelst hele verden, men kanskje seg selv? Han vinker farvel til sitt fantasieventyr, og inviterer i stedet damen i nabogården inn på dessert. Kanskje kan far få en ny kone?

FØR FILMEN
Filmen er basert på boka ? En gutt som Hodder? ( N.W. Damm &sSøn A.S, 2000), skrevet av den danske forfatteren Bjarne Reuter. Har noen av elevene lest denne? Å ha kjennskap til boken gir et godt grunnlag for å snakke om hvordan det lar seg gjøre å overføre en fortelling til film. Nettstedet Barnebok.no skriver følgende om boken: ?En gutt som Hodder er godt egnet som høytlesningsbok. Den er gitt ut i serien Høytlesning. Dette er en serie bøker fra Damm som er spesielt valgt ut med tanke på at de kan gi barn og voksne spennende fellesopplevelser med bøker som både gleder, morer, forundrer og rører. Boka passer for barn fra ca. sju år og oppover.?

FORFATTEREN BJARNE REUTER (f. 1950)
Bjarne Reuter er i dag én av Danmarks mest leste forfattere. Han debuterte i 1975 med boken ?Kidnapperne? ? og har hittil skrevet mer enn 60 bøker for barn, ungdom og voksne. Hans fortellinger veksler mellom eventyr, magi og realisme, og bøkene er oversatt og utgitt i 16 land. Reuter har mottatt en rekke litterære priser. Flere av hans bøker er også tidligere blitt filmatisert. Best kjent for mange er kanskje Busters verden ( 1984), Zappa (1983) og Tro, håp og kjærlighet (1984). Alle disse filmene ble til gjennom et samarbeid mellom Reuter og filmregissøren Bille August.ETTER FILMEN
Når man ser film, lager man som regel en historie ut av filmen. Historiene som tilskuerne lager av samme film kan ofte bli veldig forskjellig. En fin måte å starte en samtale om filmen på, er å la elevene - ut fra sitt ståsted - skildre med egne ord det de har sett. Hva handler denne filmen om? Hvem er Hodder? Hvordan er hans verden? Hvilke personer omgir han seg med? Hvordan har han det? Er det noen som kjenner noen som minner om Hodder?

FILMENS HOVEDTEMA: ENSOMHET
På dansk heter filmen «En som Hodder», som også kan leses «Ensom Hodder». Hodders far jobber om natten, og Hodder er derfor mye alene. Er Hodder ensom? Snakk om forskjellen ved å være alene og å være ensom. Kan det være fint å være alene? Hva slags tanker har den enkelte om dette?

Flere av personene i filmen virker like ensomme som Hodder. Se nærmere på de ulike relasjonene i filmen. Hjelp elevene til å lage en liste over de personene Hodder omgir seg med. Beskriv hver enkelt av dem. Hva betyr de for Hodder? Flere av dem virker ensomme slik som Hodder. Er det tilfeldig? På film har man mulighet til å gjøre personligheten til mennesker tydeligere med ulike virkemidler, slik som kamareavinkler, lys, kostymer og miljø. Hvordan bidrar dette i denne filmen til at folk synes ensomme?

Se spesielt på Hodders forhold til faren. Vet han hva som foregår på skolen? Se på scenen der faren forteller om vannets ulike farger. Hva er det han vil si? Hvorfor tar han med Hodder på jobb akkurat den natten?

La elevene tenke over hvilke nettverk de selv omgir seg med. Hvem er viktige i deres eget liv? Hvorfor? Savner de noen?


SAVN
En av grunnene til at Hodder er ensom kan være at han savner moren sin. Hodders mamma døde da han var liten. Dette preger livet til både Hodder og faren. Ved å få elevene til å snakke om forholdet Hodder og faren har til moren, kan en gjøre elevene enda bedre kjent med Hodder. Samtal litt nærmere om hvordan vi mennesker er ulike i vår måte å takle det å savne noen. (Se på Hodders og farens ulike reaksjoner når de er på graven) Hvordan kan vi være mot noen som har mistet noen de er glad i - og savner dem?

FANTASI
Fantasien spiller en stor rolle for Hodder, og han bruker den på mange måter som en overlevelsesmekanisme. Selv om han stadig blir ertet og til og med kåret til klassenes styggeste, ser det ikke ut til å gjøre ham lei seg. I stedet dukker han inn i sin egen fantasiverden.
Forsøk å få elevene til å snakke om hvordan Hodder har det. Har han det bra, selv om han ikke sier noe? Hvordan tror de at han ønsker å ha det? En fin måte å nærme seg dette temaet på er å se nærmere på hvordan vi reagerer ulikt når vi har det vondt og andre er slemme mot oss: noen gråter/ sier i fra /erter tilbake/ stenger det inne/ holder det hemmelig ? og som Hodder - vrir tankene mot noe annet. Snakk litt om ulike reaksjonsmåter ? hvorfor blir det slik?

For de yngste kan det være en idé å se litt nærmere på feen som er en viktig figur i filmen. Hvem ligner hun på? Hva er en fe? Er alle feer gode? La hver enkelt tegne sitt bilde på en ønskefe.

MOBBING OG VENNSKAP
Hodder har ingen venner på skolen. I stedet blir han stadig ertet ? og får skylden for alt som går galt. Det er særlig to av guttene som stadig hakker på ham. Dette kan kanskje danne utgangspunkt for en samtale om hvordan noen få kan få med seg hele klassen på å ødelegge for én enkelt elev. Hvorfor er det ofte vanskelig å stå opp mot de ?tøffe? i en klasse - og forsvare dem som faller utenfor? La elevene gi uttrykk for hvordan de selv ville reagert hvis Hodder var deres klassekamerat, og la dem snakke om hvordan de andre elevene i filmen oppfører seg mot ham? Hvordan håndterer Hodder dette selv?.

Hva gjør læreren til Hodder, Asta K, med behandlingen av Hodder? Forstår hun Hodder? Burde hun hjulpet han til å få det bedre blant sine klassevenner?

Filip er den tøffeste gutten i klassen, men han har det egentlig ikke så godt, og er kanskje like liten og usikker som Hodder. Be elevene beskrive hva som skjer mellom Filip og Hodder og be dem tenke over hvorfor akkurat disse to finner sammen og hjelper hverandre.HUMOR I FILMEN
Det er mye humor i filmen. Trekk frem ulike scener eleven moret seg over. Hvorfor? De minste kan tegne noe de synes var morsomt ? de største kan tenke litt på hvorfor humor kan være med å gjøre det lettere å snakke om alvorlige og triste ting.


FILMKUNNSKAP
Fra bok til film
Dersom eleven kjenner til boka på forhånd, er det naturlig å snakke litt om hvordan de opplevde denne fortellingen på film. Å overføre et manus over til film krever mange tanker og overveielser fra manusforfatterenes side. Ofte må man skrive litt om på historien, kanskje endre karakterene noe for at det skal fungere godt. Sammenlikn filmen med boken. De har blant annet helt ulike start og slutt. Hvordan likte eleven dette? Kjente de igjen karakterene? Var de slik de hadde ?sett? dem for seg når de leste boka? Har de sett andre filmer som er basert på bøker? Hva er best ? å lese boka først eller å se filmen?

(For de eldste)
Virkemidler i film
En filmregissør har en rekke virkemidler til rådighet når han skal fortelle en historie. Valg av ulike virkemidler er med å prege vår opplevelse av filmen. Se nærmere på følgende i tilknytning til denne filmen:

Fargebruk
Filmen har en blanding av fantasi og realisme i seg. Hvordan kan man se i filmen når det er virkelighet, og når det er fantasi? Legg merke til filmens bruk av farger. Se også på hvordan personene snakker og hvordan de ser ut.

Filmtricks
Hvilke filmtricks brukes? Tenk over hvilke muligheter man har på film til å gjøre ?det umulige?. Har elevene andre eksempler på filmer der det har vært brukt filmtricks?

Musikk
Snakk om musikkens evne til å skape stemninger i en film ? og hvordan den kan understreke/forsterke fortellingen? Hva slags musikk er brukt i denne filmen? Hva slags stemning skaper tittelmelodien ? som også er filmens anslag (start)?


 

Filmstudieark

Forfatter:Hilde Rønningen
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Religion, livssyn og etikk
Tema:Eventyr/fantasy, Litteratur på film, Mobbing, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Hilde Rønningen
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen