Filmweb
 
 

Huck Finns Eventyr

OM FILMEN
I god Disney- tradisjon levendegjøres Mark Twains klassiker om den skøyeraktige gutten Huck Finn og hans beste venn Jim, en svart slave. Et "umulig" vennskap mellom to personer av ulik rase, alder og kulturbakgrunn settes stadig på prøve. De to vennene legger i vei på sitt livs reise nordover elva Mississippi - Huck på flukt fra sin alkoholiserte og brutale far, mens Jim rømt fra plantasjeeieren som vil selge ham på auksjon. Beretningen om Huck Finns til tider svært så dramatiske opplevelser, er like mye en skildring av 1850- åras Amerika med nybyggere og småfolk, slaver og plantasjeeiere, predikanter og småkjeltringer, fattige og rike. Den mektige elva Mississippi framstår som selve symbolet på frihet og utferdstrang.

FORARBEID
Filmen er stort sett svært tro mot boken, og en kan gjerne lese denne (evt. de innledende kap.) høyt i klassen. En forhåndsorientering om slavearbeidets historie i sør- og nordstatene vil gi større forståelse av innholdet.

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON
Til handlingen:- I begynnelsen bor Huck hos enkefru Douglas. Hvordan har han det der? Hvorfor kommer faren og henter ham? Hvorfor rømmer han fra faren? Hvordan greier han å rømme?
- Etter at flåten deres blir rent i senk, kommer de begge til en rik familie. Fortell om hvordan de havner der, hvordan de har det der, og hvorfor oppholdet får en brå og dramatisk slutt.
- Fortell kort om møtet mellom Hertugen og Kongen. Hvordan har det seg at de må bli med på svindelen av avdøde Wilks familie? Hvorfor melder ikke Hertugen og Kongen Jim til politiet?
- Mot slutten av filmen flykter Jim og Huck fra byen. Hva skjer? Hvorfor blir Jim frigitt som slave? Hvorfor vil ikke Huck flytte tilbake til enkefru Douglas?

Om Huck:- Gi en beskrivelse av personen Huck (alder, utseende, oppførsel). Hva synes du om at Huck røyker pipe? Hvilket forhold har han til det å lyve? Når viser Huck at han er en virkelig god venn? Forandrer Huck seg på noen måte i løpet av filmen?

Om Jim:- Hvorfor rømmer Jim fra frøken Watson og plantasjen han jobber på? Hvorfor vil han absolutt nordover? Hvordan blir han behandlet som slave? Jim viser flere ganger at han er overtroisk. Hva menes med det? Gi eks. på utsagn og situasjoner som viser dette. Hvorfor forteller ikke Jim til Huck at faren hans er død? Når viser Jim at han er en virkelig god venn?

Etikk:- Hvordan synes du en god venn skal være? Huck er en "racer" til å fortelle skrøner. En gang sier han at "det enkleste er å ikke si sannheten". Hva mener du? Er det noen gang "riktig" å lyve? Huck er lært opp til å tro at negre er mindreverdige personer som skal leve i fangenskap. Hvorfor greier han likevel ikke å anmelde Jim? Huck gir uttrykk for at han synes synd på morderne ombord i båten som går ned. "jeg kunne bli morder selv en dag", sier han. Hva forteller dette om Huck? Synes du synd på morderne?

Virkemidler/filmkunnskap:- Handlingen fremstilles "episodisk", dvs. som en serie episoder. Hvilken betydning får dette for spenningskurven? Forsøk å tegne spenningskurven. Hvordan brukes musikken for å understreke og forsterke stemninger og hendelser? Gi eks.
Under det store oppgjøret mellom de to stridende familiene filmes det i "sakte film". Hvilken effekt har dette? Gi eks. på bruk av subjektivt kamera. Hvordan virker dette inn på filmopplevelsen?
Hva likte du/ likte du ikke med filmen? Hva tror du filmskaperen (og forfatteren) egentlig vil fortelle oss?

Fordypningsoppgaver:- Les om Mark Twain og hans forfatterskap i leksikon o.l. Les om USA's historie og slavhandelen. Finn Mississippi og reiseruta til Huck på USA- kartet. Tenk deg hva som skjer videre med Jim og Huck. Skriv fortsettelsen!
Annen litteratur/film:"Tom Sawyer" (Mark Twain), "Onkel Toms hytte" (Harriet Beecher Stowe). Filmen "Stekte, grønne tomater" (Regi: Jon Avnet)


 

Filmstudieark

Forfatter:Mia Lindrup
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Engelsk , Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Litteratur på film, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Mia Lindrup
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen