Filmweb
 
 

En reise til Kandahar


Om handlingen:
Den kvinnelige journalisten Nafas får ikke visum til Afganistan fordi hun har skrevet kritisk om forholdene i landet. Derfor prøver hun å ta seg inn i landet illegalt via helikopter. Hun betaler en familie for at mannen skal utgi henne for sin fjerde kone. Som de andre kvinnene ikler hun seg burka og tar plass i lastebilen på vei til Kandahar. Familien hennes har tidligere flyktet fra Afganistan, foreldrene er døde, hun selv bor nå i Canada, mens søsteren som ble skadet av miner, fremdeles bor i Kandahar. Hun orker ikke lenger leve under det knugende Taliban-regimet, og har skrevet i et brev at hun vil ta livet sitt under den siste solformørkelsen i milleniet. Nafas har bare tre dager på seg for å komme til Kandahar og forhindre dette.
Familien Nafas er sammen med, blir overfalt av landeveisrøvere og fratatt alt. De vender tilbake til Iran, mens Nafas fortsetter alene til fots. Gutten Khak blir hennes guide. Han er nettopp blitt kastet ut av en Koranskole, der guttene får opplæring i Koranen og våpenbruk. For å overleve tar han hva som helst av oppdrag. På sin vandring gjennom ørkenen treffer Nafas og Khak en amerikaner som kom til Afganistan for å finne Gud. Han fant ikke Gud, men søkte meningen med livet i å hjelpe den fattige og prøvede befolkningen som selvlært lege. Videre treffer de mange lemlestede mennesker som oppsøker Røde Kors-klinikkene for å få kunstige ben og armer og håp for fremtiden. Nafas blander seg inn i et brudefølge i sitt siste forsøk på å nå Kandahar, men når ikke målet.


Oppgaver i samfunnskunnskap, dekker flere av hovedmomentene i 2 SK
 • Hvilket inntrykk ga denne filmen av Afganistan? Afganistan er et fjelland.
 • Hvilke grenser har det? (bruk kart). Store deler av landet er ørken og steppeland. I filmen ser vi Nafas gå gjennom ørkenen. De siste år har det vært tørke, det som er av jordbruk er feilslått p.g.a. vannmangel. Det kan være temperaturer i vinterhalvåret opptil 40 minusgrader, på sommeren opptil 40 varmegrader. Tropiske vekster kan derfor dyrkes i sommerhalvåret. Afganerne har de siste årene lidd av sult p.g.a. tørke og krigstilstander.
 • I filmen kommer dette tydelig fram, på hvilken måte?
  I Afganistan bor det ulike befolkningsgrupper.
 • Kjenner du til hvilke?
 • Hva heter den nåværende presidenten, og hvilken folkegruppe kommer han fra?
 • Hvilke konflikter kan oppstå mellom mennesker med ulik etnisk bakgrunn?
  Afganistan har gjennom historien vært okkupert av fremmede makter. Fra 1934 var det et konstitusjonelt monarki.
 • Hva er det? Kongen er avsatt, men lever fremdeles i landflyktighet. Noen ønsker den gamle kongen tilbake på tronen. Mellom 1978 0g 1979 var det borgerkrig mellom de ulike folkeslag. Sovjet invaderte landet i 1979. Da startet en ti år lang frigjøringskamp. I 1989 røyk motstandsbevegelsen Mujahedin (de hellige krigerne) i tottene på hverandre. På midten av 1990-tallet tok de helligste krigerne av dem alle, Taliban, over makta i mesteparten av landet.
 • Hva vet du om Taliban?
  Nafas er på vei til Kandahar, som var hovedkvarteret til Taliban. Hennes hensikt er å redde søsteren fra selvmord.
 • Hvorfor tror du Taliban har fratatt søsteren livslyst og livsmot?
 • Hvilket inntrykk får vi av kvinnenes kår under dette regimet?
  Vi ser en scene fra en pikeskole som skal stenges, fordi piker ikke lenger får lov til å gå på skole eller være ute i arbeid.
 • Hva slags kvinnesyn gir dette uttrykk for? Hva synes du om det? Kvinnene må bære burka, kjolen som dekker alt.
 • Hva sier den afganske familiefaren om nødvendigheten av å være tildekket hele tiden? I den siste tid har vi opplevd æresdrap i Sverige og Norge.
 • Hva sier denne afganske familiefaren om ære?
 • Snakker kvinnene om ære?
 • Er dette noe som menn er mer opptatt av?
  Etter at denne filmen ble laget, har verden opplevd 11. september og amerikanernes bombing av Afganistan.
 • Hvorfor mener amerikanerne det er nødvendig å bombe? Det offisielle Norge støtter dette.
 • Hva mener du?
  Taliban-regimet er nå nedkjempet, en president er innsatt, og verden hjelper Afganistan med varer, penger, legehjelp og minerydding (bl.a.Norge)
 • Hva lærte du om miner og virkningene i filmen?
  Afganistan har fått ødelagt ikke bare bygninger, men også samfunnsfunksjoner, bl.a. har de ikke noe bankvesen. Derfor blir det et problem med overføringer av penger fra andre land.
 • Hvorfor?
 • Hvilken plikt mener du vi har til å hjelpe Afganistan, og hvorledes mener du det er best å gjøre det?


  Oppgaver i religion og etikk, spørsmål fra mål 2 i læreplanen:
  85 % av befolkningen i Afganistan er muslimer. Tidligere var en del buddhister.
 • Vet du hvorledes Taliban behandlet noen av de dyrebare buddhistiske statuene i landet?
 • Taliban er muslimske fundamentalister. Hva vil det si?
 • Hva lærer de om jihad?
  I filmen ser vi fra en av Talibans Koranskoler.
 • Hva lærer guttene der?
 • Hva betyr Koranen for muslimene?
 • Hvorledes brukes den?
 • Hva slags kvinnesyn finner vi i Koranen? Den afganske familefaren har hatt fire koner, sier han, nå har han tre.
 • Hva sier Koranen om giftermål?
 • Nasaf risikerer livet for å redde søsteren sin. Hva synes du om det?
 • Under Talibanstyret i Afganistan praktiserte en Koranens straffer bokstavelig, med å kappe hånden av en tyv o.s.v. Hvilken effekt mener du strenge straffer har på moralen?
 • Hvordan virket det strenge styret på befolkningen generelt?


  Oppgaver i filmkunnskap
  En reise til Kandahar er en poetisk film.
 • Hva menes med det? Diskuter filmens virkemidler, bruk av farger, musikk, kameravinkler, valg av skuespillere.
 • Her brukes voice-over. Hvordan virker det?
 • Hva synes du om skuespillerprestasjonene?
 • Filmen har fått gode kritikker og vakt mye oppmerksomhet Kan du tenke deg hvorfor?
 • Filmen har en åpen slutt, hva mens med det? Ville du ha valgt en annen slutt? Ville da filmen fungert på en annen måte?
 • Skriv en anmeldelse av filmen.
  På www.MZOON.no kan du få gode tips om å skrive filmanmeldelse og filmkritikk.


 

Filmstudieark

Forfatter:Bitten Linge
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Bitten Linge
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen