Filmweb
 
 

Du kan hvis du vil

OM FILMEN
Du kan hvis du vil er basert på en sann historie om en ukonvensjonell dataingeniør som gir opp en trygg jobb for å undervise ressurssvake studenter ved en skole i øst-Los Angeles. Takket være mot, viljestyrke og uvanlige undervisningsmetoder klarer han å føre en klasse umotiverte matematikkstudenter fram til bestått eksamen i avansert sannsynlighetsregning. Filmen må karakteriseres som et drama om mennesker og menneskegrupper. Selv om filmen utnytter avansert sannsynlighetsregning som et sentralt element i fortellingen, så ligger det ikke noen forutsetninger til grunn for at man skal ha noe kjennskap til denne formen for matematikk. Faget som sådan skulle når som helst kunne byttes ut med hvilken som helst sportsgren eller prestasjon hvor det vesentlige ligger i det å vinne.

Før filmen kan man definere etniske minoriteter.

TEMA
Etniske/kulturelle minoriteter: I filmens innledningssekvens blir vi presentert for miljøet/samfunnet hvor filmens handling utspiller seg. I ett bilde ser vi en stor "grafitti" på en murvegg hvor det står: "We are not a minority".
 • Hva gir dette utsagnet et uttrykk for? Diskuter grafitti generelt og hvorfor det brukes i så stor grad, også i Norge?
 • Garfield High School ligger i East-L.A., og befolkningen består i stor grad av "chicanos". Hva er "chicano", og hvorfor er den etniske gruppen nettopp i Los Angeles?
 • I hvilken grad tar filmen opp problemer tilknyttet rasisme?
 • Læreren sier på et tidspunkt: "Math is the great equaliser". Hva mener han med dette, og på hvilken måte er han med på å bryte ned motsetinger mellom klasser, raser og ulike holdninger?
  Problemer i skolen: Filmens handling er lagt til et skolemiljø og belyser derfor også noen konflikter tilknyttet skolen.
 • Nevn noen av de konkrete problemene som vedrører Garfield High School? Kjenner man igjen noen av disse problemene fra norske skoler?
 • Hvilke forutsetninger må til for at undervisningen skal bli bra? Holdninger hos lærere og elever i filmen?
 • "Ungdommen vil møte de krav som stilles til dem", sier læreren. Diskuter lærerens undervisningsmetoder. Hvordan oppnår han respekt og forståelse for sin optimistiske tro på ungdommen?

  FILMENS KARAKTERER
 • Dette er i utgangspunktet en film om Jamie Escalante og hans arbeid. Beskriv læreren, ytre og indre trekk, i og utenfor skolen, forholdet til elever og forholdet til andre lærere?
 • Angel spiller en vesentlig rolle blant elevene? Beskriv ham som person, samt hans rolle utenfor skolen og til sin familie.
 • Hvilken framtid kan ungdommen i filmen forvente seg, før og etter at Escalante ble deres lærer?

  DRAMATISK OPPBYGGING
  Denne filmen har en lignende klassisk dramaturgimodell som de fleste amerikanske filmer man ser på kino i dag. Modellen er femdelt: 1)Anslag, 2)Presentasjon, 3)Konfliktopptrapping, 4)Klimaks, 5)Avrunding.
  Den dramatiske oppbyggningen er sentrert rundt konfliktskapende situasjoner som enten driver filmen framover, eller vender dramaet i en annen retning med spesifisering av hovedkonflikt. Konflikter i filmen krever en forløsning. Prøv å finne filmens dramatiske høydepunkter?
 • Forøk å beskrive filmen ut fra denne modellen?
 • Filmen drives fram av konflikter. Antyd konfliktene i filmen, hovedkonflikt og bikonflikter. Konflikter kan også finnes blant hovedpersonenes "motstandere", hvem er de? En av konfliktene vil alltid introduseres i filmens anslag (i filmens første 5-10 minutter).
 • Filmen kan tilpasses en klassisk amerikansk filmgenre, sportsfilmer. Hvilke likheter finnes med f.eks. Rocky(boksing), eller den britiske filmen Ildvognene(løping).


 

Filmstudieark

Forfatter:Kalle Löchen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Samfunnsfag , Engelsk
Tema:Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Kunst, Politikk og samfunn, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Kalle Löchen
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen