Filmweb
 
 

Higher learning - Lære for livet


OM FILMEN
Dagens USA er et samfunn preget av indre motsetninger mellom og innenfor forskjellige etniske og sosiale grupper. De sosiale og økonomiske forholdene er høyst ulike for ulike befolkningsgrupper, og tradisjonelle familiestrukturer er i gradvis oppløsning i mange grupper. Dette er noe av bakgrunnen for den økende volden i samfunnet generelt og i storbyene spesielt. Filmen "Higher Learning" tar for seg noen av disse mekanismene ved å fokusere på forholdene ved et universitet. Her kommer rasemotsetninger, kjønnsproblematikk og den generelle voldsutviklingen tydelig til uttrykk i et miljø der unge mennesker midt i sin mest sårbare og påvirkelige fase er samlet på et begrenset område.

HANDLINGSREFERAT
Det er nytt semester ved Columbus universitetet. Flere tusen nye studenter fra ulik etnisk og sosial bakgrunn ankommer usikre, men forventningsfulle stedet de skal tilbringe flere av de viktigste årene av sitt liv. Blant dem er den gode svarte sprinteren Malik som studerer på et idrettsstipend, forstadsjenta Kristen som nølende møter den nye og mer utrygge tilværelsen og den langveisfarende Remy som har store problemer med å finne seg til rette i de nye omgivelsene. Alle tre gjør i møtet med de nye utfordringene personlige erfaringer som er med på å forandre dem. Malik tror han skal få en lett tilværelse på universitetet, men etterhvert som kravene både på idrettsbanen og i auditoriene øker, vokser hans frustrasjon. Han føler seg som en svart løpekanin som på grunn av sin hudfarge ikke blir respektert av omgivelsene. Kristen på sin side blir utsatt for et seksuelt overgrep etter en fest og involverer seg i en feministisk gruppe som kjemper for kvinnenes likeverd på universitetet og i samfunnet rundt. Samtidig opplever hun å bli seksuelt tiltrukket av en annen jente og gutt samtidig. Remy derimot blir i all sin ensomhet dratt inn i en Skinheads-gruppe som anvender nazi-symboler og bruker brutale virkemidler for å trakassere alle ikke-hvite på universitetet.

OM REGISSØREN
John Singleton er en av en rekke unge, svarte regissører som har markert seg i amerikansk film de senere årene.
23 år gammel debuterte han i 1991 med den kritikerroste og Oscarnominerte Boyz ´N´ The Hood som nærgående skildrer gjengkriminalitet og voldsutøvelse blant svart ungdom i bydelen South Central i Los Angeles. I 1993 kom hans neste film, Poetic Justice, hvor han fortsetter i mildere form å skildre svart ungdoms hverdag.

RASEMOTSETNINGER
Motsetninger mellom folk med ulik etnisk bakgrunn har spilt en viktig rolle i hele USAs historie. Spesielt den svarte befolkningen har måttet kjempe en hard kamp for å få de samme rettigheter og bli respektert på like fot med hvite i USA etter at slaveriet ble opphevet.
 • Skissér hovedlinjene i de svartes kamp for likeverd i USA i vårt århundre. Hvilken rolle har skikkelser som Martin Luther King og Malcolm X spilt?
 • Først i 1965 og nå sist i 1992 brøt det ut uorganiserte opprør i de svarte bydelene i Los Angeles. Hvilken betydning har de sosiale og økonomiske vilkårene de svarte lever under hatt i utviklingen av disse opprørene? Diskutér den bredere bakgrunnen for opprørene.
 • Nevn scener i filmen der negative holdninger mot folk fra en annen rase kommer til syne.
 • Malik vil ikke være en av de svarte som bare løper. Hvorfor tror du han opponerer mot denne rollen? I hvilken grad er svarte amerikaneres framtidsutsikter knyttet til suksess i idrett? Hva kan dette ha å si for deres selvbilde?
 • Den svarte professoren Phipps er ikke villig til å forskjellsbehandle Malik og andre svarte studenter. Hva er hans innstilling til hvordan Malik bør forholde seg til de problemene han kommer opp i? Diskutér betydningsinnholdet i tittelen, "Higher Learning" i forhold til dette.

  GJENGMENTALITET
 • I filmen skildres flere sosiale grupperinger som hovedpersonene blir involvert i. Nevn de viktigste. Hva kjennetegner de ulike gruppene og på hvilken måte skiller de seg fra hverandre?
 • Nevn årsaker til dannelsen av gjenger som er villig til å ta i bruk voldelige midler i f.eks. kampen mot andre gjenger. Hvordan skjer rekrutteringen? Hvilke mekanismer kan føre til at gjengen utvikler seg i stadig mer ekstrem retning? Synes du skildringen av Remy og den nynazistsiske gruppen han blir med i gir et godt bilde på dette? Begrunn svaret.
 • Drøft hvilken betydning gjengdannelser har for den utstrakt og stadig økende storbyvolden i USA. Sammenlign med situasjonen i Norge.
 • Diskutér i hvilken grad det er en sammenheng mellom samholdet og lydigheten innad i en gjeng og det øvrige samfunnets syn på gjengen og dens virksomhet.

  KJØNNSROLLER
 • Hvilket bilde gir filmen av de kjønnsrollene som finnes på universitetet? Sammenlign med situasjonen på skolen der du selv går. Hvilke likheter/forskjeller finnes?
 • Kristen engasjerer seg aktivt etter å ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Hva vil jentene oppnå med sin gruppe?

  BILDE PÅ DAGENS USA
  Regissøren, John Singleton har uttalt at filmen i større grad enn å handle om livet på et spesielt universitet, tar for seg tilstanden i dagens USA.
 • Hvilket bilde gir i så fall Singleton av USA?
 • Synes du filmen tar opp viktige problemfelter i det amerikanske samfunnet på en troverdig måte?
 • Nevn andre filmer og bøker som også kan sies å bruke et lite lukket samfunn som bilde på det store samfunnet som omgir det. Hva kan en regissør/forfatter oppnå ved å ta i bruk slike bilder eller metaforer?

  FILMKUNNSKAP
  I de senere årene har flere unge, svarte filmregissører markert seg med filmer som tar for seg rasemotsetninger og voldsutviklingen i det amerikanske samfunnet og da særlig i storbyene. Den ledende kraften i denne bevegelsen har vært Spike Lee som står bak filmer som Do the Right Thing, Jungle Fever og Malcolm X, men i hans kjølvann har flere andre regissører kommet med sterke og nærgående skildringer av et samfunn i oppløsning.
 • Musikken spiller en helt sentral rolle i de fleste filmer av unge, svarte amerikanere. Hvilken betydning har musikken her? I hvilken grad brukes den til å karakterisere personer og deres tilhørighet i forhold til det å være stemningsskapende?
 • Hvordan skildres utviklingen hovedpersonene gjennomgår i filmen? Bruker regissøren spesielle virkemidler for å få fram forandringene som skjer med dem? I så fall hvilke og hvordan anvendes de?
 • Oppfatter du det som en styrke eller svakhet for filmen at den tar opp så mange problemfelter og introduserer så mange ulike personer og miljøer? Begrunn svaret.


 

Filmstudieark

Forfatter:Christian Lund
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Samfunnsfag , Engelsk
Tema:Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Likestilling/kjønnsroller, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Christian Lund
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen