Filmweb
 
 

Liten Ida

Om filmen
Tyskerunger, tyskertøser og barn som får unngjelde for foreldrenes gjerninger under krigen - et ømt tema i norsk historie. Året er 1944, og krigen går inn i sin sluttfase. Ida kommer flyttende til en liten kystby sammen med moren og broren Bjørn. Mor jobber i en tysk fangeleir og har et forhold til en tysk offiser. Samfunnet er lite og "tyskertøsene" blir ikke tatt på med silkehansker. De voksnes og barnas harme går utover lille Ida.
Ida går optimistisk inn i møter med andre barn og voksne, men blir hver gang avvist. Den eneste som viser litt forståelse er Reija, selv om faren hennes og senere moren er i tysk fangenskap.
Ida blir etterhvert klar over hvorfor mors jobb og forhold vekker harme hos lokalbefolkningen. Hun ser hvordan tyskerne behandler de russiske fangene. Da mors kjæreste kommer på besøk i full uniform, reagerer Ida. Hun blir motvillig evakuert til gården Revåsen. Hos mor Revåsen møter Ida kjærlighet og omsorg.
Alle snakker om freden - den gode freden. Ida tar også del i drømmen om fred og vennskap mellom alle. Da vil alt bli bra. Fangene slippes løs. Folk vil tilgi - tror hun.

Forslag til spørsmål og problemstillinger før visning

Filmen bør vises i en sammenheng, enten i et fagtema eller i et filmopplegg. Elevene bør vite litt om:
 • Hvordan tysk okkupasjon virket inn på lokalbefolkningen. Okkupasjonshistorie.
 • Behandling av krigsfanger, spesielt de russiske.
 • Forskjellen på en menig tysk soldat/offiser og gestapo.
 • Hva som ligger i ordene "tyskertøs" og tyskerunge".

  Hvis filmen skal brukes til filmanalyse:
 • Elevene bør notere underveis og kjenne oppgaveteksten.
 • Legg merke til f.eks.: Viktige scener, personer, lydbilde, handlingen, virkemidler.
 • Filmen bør vises to ganger, evt. kan viktige scener vises om igjen.

  Etter visning

  Handlingen:
 • Hva handler filmen om?
 • Hva er filmens tema? Kan en trekke paralleller til i dag.
 • Fortelles historien sammenhengende eller i sprang i tid og sted?
 • Hvordan blir vi ført inn i historien, og hvordan slutter den?
 • Hva tror du skjer videre med Ida?
 • Hvordan er filmen bygget opp(spenningskurve)?

  Miljø:
 • Hvordan kan du beskrive stedet Ida kommer flyttende til (menneskene, levevei, natur o.l.)?
 • Tror du miljøet er ekte framstilt, eller er det forenklet og pyntet på? Gi evt. eksempler.
 • Hva forteller filmen om krigen i Nord-Norge?
 • Hvordan fungerer lokalmiljøet, hvordan var det påvirket av krigen?

  Personene:
 • Hva får du vite om Ida og moren i filmen? Hvordan utvikler de seg gjennom filmen?
 • Hva får vi vite om Reija?
 • Hvorfor drar Bjørn sin vei?
 • Når begynte Ida å forstå hva moren gjør og viser at hun tar avstand fra det?
 • Hvordan er Mor og Gubben Revåsen framstilt?

  Filmen:
  I filmen er det brukt en del subjektivt kamera. (Vi "ser" gjennom Idas øyne). Finn eksempler i filmen og prøv å finne ut hvorfor regissøren har valgt denne kameraføringen?
  Hvilke billedutsnitt brukes mest - nærbilder eller oversiktsbilder? Finn eksempler og vurder hvorfor utsnittet er brukt. Hvordan virker billedutsnittet på seerne? (Eks.: Ida på bedehuset og sluttscenen).
  Hvordan brukes lyden i filmen? (Musikken, reallyd, og stillhet).

  Litteratur:
  Sammenlign boka og filmen. Hva er forandret? Hvorfor er en del fjernet i filmen? Forandrer det romanens tema? Vurder filmen og boka. Hvordan følte du når du hadde sett filmen? Reagerte du på noe spesielt? Hvordan likte du boka/filmen? Hvordan er personene framstilt i filmen? Sammenlign med boka. Er noen av personene svært forandret?


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag
Tema:Historie
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen