Filmweb
 
 

Viljens triumf


Om Filmen: Nazistenes triumf
Viljens triumf er filmen om det tyske nazist-partiets stormønstring i Nürnberg i 1934. Mer enn 500.000 medlemmer av NSDAPs mange partiorganisasjoner flokket til Rikspartidagene i september for å feire partiets nyvunnene eneveldige makt med parader og massemøter.
Adolf Hitler ga selv oppdraget med å lage filmen om riksdpartidagene til den 32 år gamle danseren, skuespilleren og regissøren Leni Riefenstahl, som han kalte "den fullkomne tyske kvinnen". Riefenstahl på sin side, tilbad Føreren og skapte en av de mest berømte og beryktede filmene i verdenshistorien som en hyllest til Hitler og nasjonalsosialismen: En hyllest til enkeltmenneskets underkastelse og selvutslettelse i det store "folkefellesskapet", en feiring av de anonyme massene, en forherligelse av makten og av demonstrasjoner av makten, en opphøyelse av Føreren til gude-lignende status.
Bak den agitatoriske styrken i Viljens triumf ligger et omfattende produksjonsapparat, masseopptrinn koreografert for kameraet og en stram, selvbevisst regi og klipping.
Viljens triumf gir et fascinerende - og skremmende - innblikk i den dragning nazismen kan øve og i hvilken påvirkningskraft film kan ha.

Undervisningen
Viljens triumf byr på en enestående anledning til å undersøke nazismen og dens selvbilde gjennom et aktstykke fra samtiden. Filmen forutsetter kunnskaper om forhistorien og den politisk situasjonen i Tyskland i 1934. Filmen må ikke bli stående alene; nazismens konsekvenser er en nødvendig videreføring av arbeidet med filmen.

Forslag til emner og spørsmål til for- og etterarbeid

Historisk-politisk bakgrunn
 • Reaksjoner i Tyskland på Versailles-freden
 • Weimar-republikkens ambisjoner og skuffelser
 • Totalitære og revolusjonære strømninger i mellomkrigstiden i Tyskland
 • Inflasjon, dyrtid og børskrakk

  Historie
 • Hvilke forhold henspiller åpningstekstene ("tjue år etter ... seks år etter ... nitten måneder etter") på? Hvilken holdning gir tekstene uttrykk for?
 • Hvilke partiledere og partiorganisasjoner vises i filmen? Hva var deres oppgave(r)?
 • Hvilke(n) politisk(e) funksjon(er) kan Viljens Triumf tenkes å ha hatt i sin samtid?

  Fører-kult og folkefellesskap
 • Hvilket inntrykk får du av skildringen av Hitlers ankomst til Nürnberg?
 • Hvilke likhetstrekk finner du mellom religion og nazismen i filmen?
 • Kommer nazismen som ideologi til uttrykk i filmbildene? Gi eksempler fra filmen til støtte for ditt syn.

  Retorikk og propaganda
 • Kommentér ordvalget i og fremføring av Hess` hilsningstale til Hitler under åpningsseremonien.
 • Beskriv og kommentér talekoret som Arbeitsdienst-mennene fremfører.
 • Hvilken effekt kan massemøtene og opptogene ha hatt på deltagerne? På tilskuerne? På kinopublikumet?

  [Filmkunnskap:]Tale, musikk og film
 • Finner du tilfelle av kommentarer i filmen?
 • I hvilke sammenhenger forekommer tale i filmen?
 • Hva slags musikk benyttes? I hvilke scener er musikken "lagt på" og i hvilke er den del av handlingen?
 • Gi en beskrivelse av bruken av musikk og reallyd i forhold til bildene i åpningssekvensen(S01, S02, S03).

  [Filmkunnskap:]Dokument eller indoktrinering
 • Riefenstahl har ved en rekke anledninger hevdet at Viljens triumf bare "... gjenspeiler virkeligheten slik den var dengang ... Derfor er den en dokumentarfilm og ikke en propagandafilm". Hva mener du?
 • Finner du eksempler på scener som er regissert eller som på en annen måte skiller seg ut fra det (rent) dokumentariske?

  Filmkunnskap: Kameraet som penn
 • Kommentér vekslingen mellom oversiktsbilder og innklippsbilder i sekvensen med bilkortesjen gjennom byen (S03). Hvilken effekt gir denne vekslingen, i sekvensen, og hvordan fungerer sekvensen i forhold til tidligere sekvenser?
 • Finn eksempler på uvanlige/spesielle kameravinkler og kommentér bruken og virkningen av disse.
 • Vurder bildedekning kontra klipping som virkemiddel i en sekvens du selv plukker ut. (Forslag til sekvenser å analysere: S03, S04. S11, S15, S16, S17, S18, S21, S22).

  Sekvensliste
  S01 fortekster; S02 fly, innflyging over Nürnberg; S03 Hitler på flyplassen; S04 Inntog i Nürnberg; S05 Hitler hilser mengden ved hotellet; S06 Morgenstemning i byen...; S07 ... og i teltleiren; S08 Leirscener; S09 Opptog i nasjonaldrakter; S10 Hitler hilser på deltagerne; S11 Hitler inspiserer Arbeitsdienst; S12 Bilkortesje; S13 Åpningsmøte, Hess taler; S14 AD-appell; S15 Hitlerjugend-oppmarsj, Hitler taler; S16 Luitpoldhain - kransnedleggelse...; S17 ... flaggparade og ...; S18 ... faneinnvielse; S19 Bilkortesje; S20 Parade for Hitler; S21 Avslutningsseremoni; S22 sluttsekvens.


 

Filmstudieark

Forfatter:Nils Klevjer Aas
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Fremmedspråk , Mediefag
Tema:Historie, Individ/gruppe, Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Nils Klevjer Aas
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen