Filmweb
 
 

Jemima og Johnny

Filmen er i sort/hvitt, og har nesten ikke tale. Utekstet, men kan lett forstås av små barn.
FILMENS ANVENDELSE I SKOLEN
Filmen anbefales fra 1. - 4. klasse som utgangspunkt for prosjektarbeid og samtaler om vennskap, mobbing, innvandring, fremmedfrykt, rasisme.
Kan også anvendes for eldre elever t.o.m. videregående skole i norsk/ filmkunnskap.
I videregående skole evt. for å illustrere ettervirkningene av oppløsningen av de engelske kolonistatene på 60-tallet, med økonomiske nedgangstider og arbeidsledighet som igjen ga grobunn for fremmedhat og rasisme (Samfunnsfag: England og koloniveldet, slavehandel,
nyere historie).

OM FILMEN:
Handlingen utspiller seg over en dag i en engelsk storby på midten av 60-tallet. Den hvite gutten Johnny er 6-7 år gammel, og bor sammen med far og mor i en kjellerleilighet. Det antydes i filmen at faren er arbeidsledig, og denne dagen har han tatt med Johnny for å demonstrere mot innvandringen av fargede til England. Johnny viser liten interesse for demonstrasjonen, og etter en stund treffer han Jemima.

Jemima er ei svart jente på 5-6 år, som denne dagen har flyttet til England fra Jamaica med sine foreldre. Mens de voksne holder på med sitt, er Jemima mest opptatt av barna som leker ute i gata. Her treffer hun Johnny, som tar henne med på en runde rundt i byen. Johnny viser Jemima alle stedene han pleier å leke. Det mest hemmelige stedet til Johnny er en falleferdig, nedrast leilighet hvor ingen bor. Johnny og Jemima glemmer tiden helt, og utpå dagen setter foreldreparene i gang leteaksjon for å finne dem - noe de etterhvert finner det formålstjenlig å samarbeide om. Barna, som i løpet av dagen er blitt gode venner, blir funnet til slutt. Kanskje kan også de voksne med tid og stunder utvikle et vennskapsforhold...

SPØRSMÅL OG OPPGAVER TIL FILMENS INNHOLD OG FORM:
De innledende spørsmålene er tilrettelagt for de yngre elevene. Filmkunnskapsdelen er best egnet for eldre elever.

Om Johnny og Jemima

 • Fortell det du vet om Johnny og Jemima? Hvor gamle er de? Hva har de felles? Hvordan er de forskjellige? Hva får vi vite om familiene deres?(Kanskje kan du tegne Johnny og Jemima også?)
 • Hva liker de å leke? Har du lekt på samme måte?
 • Hva synes du om at jenter og gutter leker sammen?
 • Hva tror du foreldrene synes om at Johnny og Jemima er blitt venner?
 • Fortell hva som skjer da de finner den døde fuglen. Hvordan reagerer Johnny - og Jemima? Hva betyr denne ?begravelsen? for vennskapet? Hva ville du gjort om du fant en død fugl?
 • Hvordan synes du en god venn bør være?
  Har foreldre rett til å bestemme hvem barna skal være sammen med? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.
 • Hvordan kommer det til å gå med Johnny og Jemima? Vil de fortsette å være venner? Vil foreldrene deres bli venner?

  Om fremmedfrykt og rasisme

 • Finn ut hva ordene fremmedfrykt og rasisme betyr.
 • Hvorfor liker ikke faren til Johnny folk med mørk hudfarge?
 • Er det noen forskjell på barn som kommer fra forskjellige land - bortsett fra at de kanskje ser ulike ut når det gjelder klesdrakt eller hudfarge? Gjør det noe om man er forskjellige?
 • Når du velger hvem du skal være sammen med, hva synes du er viktigst: Hvordan vennen oppfører seg, eller hvordan han/ hun ser ut?
 • På skolen din er det kanskje barn fra flere forskjellige land. Hvem leker mest med hvem? Er det noen som ikke har noen å leke med? I så¨fall, hvorfor? Hva gjør du og klassen din for at ingen skal føle seg utenfor på skolen - og etter skoletid?
 • Det er ikke bare de hvite i filmen som ikke liker de svarte; det er også omvendt. Hvor i filmen vises dette - og hvordan?
 • Tenk deg at du skal flytte til et land i en annen verdensdel. Hvordan ønsker du å bli tatt i mot av dem du skal være sammen med på skolen og på fritida? Hva vil du gjøre for å få venner i det nye landet? Hva vil du ikke gjøre? Skriv eller dramatiser fortellingen om det
  som skjer!

  Om filmens virkemidler

  Filmen er påvirket av både dokumentarfilm og fransk novellefilm som vokste fram på 50-tallet, en stil som ble kalt ?den nye bølgen?, og som var en protest mot den litterære og klassiske fortellerformen som så langt hadde hersket i fransk film. Den nye stilen var preget av håndholdt kamera, at man filmet ute ?på gatene?. Man ville bryte med oppfatningene av hvordan ?god film? skulle se ut, og hva den skulle handle om. ?Den nye bølgen? var preget av en ny generasjon unge filmskapere som ville prøve ut nye veier både filmspråklig og innholdsmessig. Kamera følger, nærmest bare registrerer, handlingen. Det er svært lite dialog, for det meste er det bare brukt reallyd som lydeffekter. Musikken er en viktig betydningsbærer i filmen. Man finner innslag av reaggie, rock, blues og en militærmarsj.

 • Hva slags sjanger vil du plassere denne filmen i?
 • Hvilke inntrykk får man av å se en film i svart/hvitt uten særlig dialog? Hvordan ville filmen blitt i farger?
 • Hvordan skiller denne filmen seg ut fra andre fiksjonsfilmer?
 • Hva er filmens hovedbudskap, og hvordan skildres dette visuelt? Ta utgangspunkt i de korte informasjonene man får via bilder fra demonstrasjonen, flyvebladet på gata og grafitti på veggene.
 • Hvorledes tar filmskaperen symboler i bruk for å uttrykke hvordan vennskapet og samholdet mellom Johnny og Jemima styrkes?
 • Kommenter musikken i filmen. Hva slags musikk er dette, og hvordan skifter musikken i forhold til hvilke personer som er vises i bildene? Kom også inn på hvilke typer musikk vi hører og hvor denne musikken opprinnelig har sine røtter.
 • Studer scenen der Johnny kjøper chips og mister mynten. Hva formidler denne scenen? Hvordan brukes klipperytme, nærbilder og musikk?

  Videre etterarbeid:

  Elever som har filmkunnskap/mediekunnskap og tilgang til videoutstyr, kan få som oppgave å lage en dokumentarfilm om temaet vennskap/rasisme. Filmen kan gjerne holdes i samme observerende og miljøskildrende stil som Jemima og Johnny, alternativt i en helt annen sjanger.
  Er det to filmproduserende grupper, kan en evt. lage to filmer i ulike sjangere - basert på samme manus.


 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Kristin Dokka & Mia Lindrup
Klassetrinn: [1. - 4. trinn]
Fag: Samfunnsfag
Tema:Kulturmøter/-konflikter, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Ingrid Kristin Dokka & Mia Lindrup
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen