Filmweb
 
 

Jerusalem


Handlingen:
Historien utspilles i Dalarna, Sverige, og Jerusalem rundt århudreskiftet. Samfunnet på den svenske landsbygda er preget av fattigdom og trange kår - og mange drømmer om en bedre tilværelse et annet sted. Den unge og følsomme Gertrud er dypt forelsket i Ingmar, og kjærligheten er gjensidig. Da Ingmar svikter henne for å redde familiegården gjennom et fornuftsekteskap med storbonden Perssons datter Barbro, blir Gertrud et lett offer for predikanten Hellgum. Hellgum lover paradisiske tilstander i Jerusalem, og Gertrud legger i følge med et førtitalls sambygdinger ut på reisen til det hellige landet. I sin lille koloni i de muhammedanske, jødiske og kristne fattigkvarterene i Jerusalem møter de svenske utvandrerne en ny, tøff hverdag. Ingmar og Gertruds sterke kjærlighetsbånd lar seg ikke bryte av geografisk avstand, og den skyldbetyngede Ingmar oppsøker etterhvert Gertrud i det fremmede landet. De vender etterhvert hjemover, men hjemkomsten blir ikke som forventet...

Selma Lagerløf (1858-1940) og bakgrunnen for romanen Jerusalem
Jerusalem I og II førte til Lagerløfs internasjonale gjennombrudd som forfatter. Sammen med debutromanen Gøsta Berlings saga og leseboka Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, dannet Jerusalem grunnlaget for at hun i 1909 ble tildelt Nobelprisen i litteratur.
I 1888 opplevde S.L. at hennes barndomshjem Mårbacka ble solgt på auksjon, og arbeidet for å få gården tilbake ble en direkte drivkraft for hennes forfatterskap. Da hun ca 10 år senere leste en avisnotis om noen bønder i Dalarna som hadde brutt opp fra sine gårder og utvandret til Jerusalem, vektes minner og lengsler etter barndomshjemmet. Nysgjerrig på hvilke krefter som drev de sindige bøndene til frivillig å gi opp gård og grunn for å reise til et fremmed land, oppsøkte hun den svenske kolonien i Jerusalem - og snakket senere også med dem som ble igjen i Dalarna. Inntrykkene ble så nedfelt i en episk beretning preget av fantasi såvle som realisme. Romansuksseen og Nobelprisen gjorde henne i stand til å kjøpe Mårbacka tilbake i 1910.
 • Les mer om Selma Lagerløf i litteraturhistorien.
 • Hvilket forhold hadde hun til religion?

  OPPGAVER OG SPØRSMÅL TIL DISKUSJON
  Om filmens budskap og tematikk
 • Regissør og manusforfatter Bille August har uttalt at Jerusalem ikke er en religisø film. Er du enig/uenig? Forklar med få ord hva du synes filmen først og fremst handler om.
 • Filmens tittel gir for de fleste av oss assosiasjoner til bibelhistorien. Finn andre forslag til velegnet tittel.
 • Enkelte hendelser og navn i filmen kan knyttes til kjente situasjoner og personer omtalt i Bibelen. Hvilke?
 • Tilkjennegir filmskaperen noe eget syn på kristendommen? Hva stiller han seg pos./neg. til?
 • Filmens sluttord er "amen". Hvilket budskap ligger i Karins enetale ved graven i siste sekvens?

  Om Ingmar og de patriarkalske(farsstyrte) idealer
 • Hvordan vil du karakterisere Ingmar som ung gutt? Hvordan framstår han mot slutten av filmen?
 • Hvilken person har mest innflytelse på Ingmar når han foretar sine etiske valg? Er det noen forskjell på de religiøses respekt og lydighet overfor Gud - evt. representanten Helgum - og Ingmars forhold til faren?
 • Hvilken rolle spilte Gamle-Ingmar i bygda? Hva kunne være pos. og neg. ved en slik samfunnsstruktur sammenliknet med dagens demokrati?
 • Hva synes du om Ingmars svik av Gertrud?
 • Hvordan behandlet han Barbro? Hvordan behandler de ham?
 • Ingmar framstår som en som tviler på Helgums prediken. Var han en ikke-troende? Begrunn svaret.
  Hvem var Judas i Bibelen? Om han står det i Apg.(1.18-20): "For de pengene han fikk som lønn for ugjerningen sin, kjøpte han en åker. Men han falt hodestups og revnet, og alle innvollene hans veltet ut." "...la hans gård ligge øde, ingen skal bo der." -Kan Ingmar tolkes som en Judas-skikkelse i filmen? Gi eksempler på ulikheter og likheter mellom Judas og Ingmar.
 • Barbro vil holde den nyfødte gutten hemmelig, og sier til Ingmar at fordi han er blind og idiot kan ikke sønnen hete Ingmar. Gutten viser seg å være velskapt. Tror du Ingmar ville akseptert en vanskapt sønn?
  Hvilken symbolsk betydning får den lille gutten?

  Om Gertrud og kvinnens rolle
 • Gertruds kjærlighet til Ingmar er sterk. Hvorfor reiser hun likevel til Jerusalem? Hva ønsker hun å oppleve? Mot slutten av filmen svarer hun et klart nei på om hun ikke elsker Ingmar lenger. Snakker hun sant? Hva har skjedd med den glødende kjærligheten? Hvordan kommer tilgivelsen til uttrykk?
 • Fortell om Gertruds religiøse tro og tvil hjemme og i Jerusalem. Hva opplever hun som konfliktfylt i forhold til praktisering av religionen i den svensk-amerikanske kolonien?
 • De fleste religiøse og filosofiske kultursamfunn forkynner "likhet mellom mennesker" og "nestekjærlighet". Hva ligger egentlig i disse prinsippene? Hvorfor oppstår likevel konflikter mellom ulike trossamfunn?
 • Hvilke forhold råder i Jerusalem i dag? Hvilke synspunkter framla Gertrud i sin enetale til menigheten?
 • Er Gertrud en sterk eller svak person?
 • Kvinnens rolle i kristendommen har vært og er stadig gjenstand for ulike diskusjoner. Hvilke ulike synspunkter hevdes?
 • Hvordan framstår kvinneskikkelsene i Jerusalem?
 • Sektlederen i kolonien er kvinne. Kjenner du noen kirkesamfunn som aksepterer kvinnelige prester eller ledere i dag?
 • Finnes det kvinneskikkelser i Bibelen som Gertrud kan assossieres med? I så fall hvem?
 • Hvorfor må menn og kvinner leve adskilt i kolonien?
 • Hvilket syn på familieliv framkommer i Bibelen?

  Om religiøs overbevisning
 • Diskusjoner om hvorledes Jesus kunne være både sann gud og menneske på samme tid, har ført til mange teologiske stridigheter opp gjennom tiden. På hvilken måte problematiseres dette i filmen?
 • Hva synes du om at predikanten bruker skremsler og trusler om "helvete" og "evig pine" som omvendelsesmotiv overfor det svenske bondesamfunnet? Hvilke alternative argumenter og metoder vil du foreslå?
 • Gi eksempler på ulike religiøse trossamfunn som har sitt utspring i USA, og som senere har slått rot i Skandinavia. Hvordan er disse samfunnene organisert - og hva skiller dem fra Den norsk statskirke?
 • Forklar begrepene utvandrer og pilgrim. Hva skilte de svenske Jerusalem-utvandrerne fra skandinavene som utvandret til USA - og hva hadde de felles?

  Om filmatiske virkemidler
 • Forklar hvordan årstider, farger og musikk brukes for å understreke ulike stemninger og situasjoner i filmen.
 • Hvilke virkemidler brukes? Gi eks. på bruk av symboler. Hvilken stemning var du i da filmen var slutt?


 

Filmstudieark

Forfatter:Mia Lindrup
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Norsk , Religion, livssyn og etikk
Tema:Historie, Litteratur på film
 

Fakta

Forfatter:Mia Lindrup
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen