Filmweb
 
 

Matteusevangeliet


Om handlingen:
Ateisten og marxisten Pier Paolo Pasolini laget i 1964 den kanskje vakreste av alle filmer om Jesu liv. Filmen følger Matteusevangeliet nøyaktig, bortsett fra to ekstra sitater fra profeten Jesaja. Pasolinis filmfortelling starter med Josefs tvil om hvem som er faren til barnet Maria bærer. En engel forsikrer ham om at barnet er fra Gud, og Josef tar unge Maria til seg. Den lille gutten som blir født, oppsøkes av vismenn fra Østen som har blitt ledet til Jesusbarnet av astrologiske tegn. Kong Herodes frykter konkurranse til sin kongeverdighet, og beordrer alle guttebarn drept. Den lille familien flykter til Egypt.

Flere år senere i det karrige Jødeland treffer vi den unge Jesus som lar seg døpe av profeten, døperen Johannes, i Jordanelven. Etter fristelsen i ørkenen trer han fram med sitt kompromissløse budskap. Han samler tolv apostler rundt seg. De forlater alt for å følge mannen med den sterke overbevisningen. ?Guds rike er nær?, forkynner Jesus. Han bruker lignelser, paradokser og undergjerninger for å forklare og understreke sitt budskap. I medynk med den sosiale nød i samtiden helbreder han syke og trøster fattige. Han retter krasse angrep mot de rike, de lettvindte, de umoralske og de selvfornøyde fariseerne.

Hans angrep mot urettferdigheten uroer både de jødiske og romerske ledere. De skriftlærde og fariseerne frykter hans lære og hans selvforståelse som Guds sønn. De romerske myndighetene frykter hans tiltrekning på massene. Han blir hyllet som en konge ved sitt inntog i Jerusalem før påskehøytiden. Men Judas, en av apostlene, forråder sin mester for 30 penger. Jesus blir arrestert, stilt for Det høye råd og dømt til døden av Pontius Pilatus. Filmen avsluttes med Jesu korstfestelse, død og oppstandelse. Disiplenes frykt og fortvilelse har snudd til håp og glede.

Oppgaver:
Klassen bør lese Matteusevangeliet før de ser filmen. Filmskaperen Pasolini ble tiltrukket av Matteusevangeliet fordi han fant det strengt, bydende og absolutt. Markusevangeliet, sa han, var åpenbart skrevet for folk uten utdannelse, mens han kritiserte Lukasevangliet som for litterært og Johannesevangeliet som for mystisk til å kunne visualiseres. Dialogen er intakt fra Matteusevangeliet bortsett fra to sitater fra Jesaja som er lagt til. Det ene er der Jesus vandrer med disiplene før Peter erklærer at Jesus er Messias. Det andre er før Jesus dør på korset.
 • Kan du finne disse sitatene?

  Marxisten Pasolini har ikke fortolket det evangeliet han har laget film av.
 • Kan du likevel finne spor av hans samfunnssyn i filmen?
 • Kan du tenke deg hvorfor han har valgt helt ukjente amatører til å spille rollene i filmen?

  Jesus spilles av en ukjent spansk student.
 • Hva slags Jesusskikkelse er det han tegner?
 • Er det noe du savner ved denne skikkelsen?
 • Hvilke sider ved Jesu person og virke finner du vektlagt i de tre andre evangeliene?


  Jesu mor som gammel spilles av Pasolinis egen mor, Josef av en advokat , flere av apostlene av forfatterkolleger av Pasolini, og Judas av en lastebilsjåfør fra Calabria, der filmen ble spilt inn.
 • Kan du tenke deg hvorfor Pasolini har valgt å spille inn filmen i det fattige og solsvidde italienske landskapet?
 • Hvilket inntrykk gjør skuespillerne og filmlandskapet på deg?

  Jesus er ca. 30 år da han begynner sitt virke.
 • Hvilken betydning har dåpen for ham?
 • Hvilken betydning har døperen Johannes? *Hvilke utsagn av Jesus om døperen Johannes kan du finne?

  I filmen blir Fristeren fremstilt som en vanlig mann.
 • Hva synes du om denne måten å fortelle om fristelsen på?
 • Hva blir Jesus fristet med?

  Jesus velger ut 12 apostler (hva betyr ordet?); disipler er betegnelsen på alle hans tilhengere.
  Tallet 12 møter vi flere ganger både i G.T. og N.T.
 • Hva betyr tallet for jødene?

  I sin forkynnelse bruker Jesus liknelser, paradokser, parabler for å forklare tilhørerne hva han mener. Dette var en forkynnelsesform som ikke var ukjent.
 • Kan du nevne eksempler på lignelser, paradokser, parabler?

  Selvom Jesus til dels bruker en kjent form, er språket originalt.
 • Hvorledes så samtiden på det?
 • Hvordan har undergjerningene blitt fortolket og forstått i moderne tid?
 • Hvorledes synes du filmskaperen har lyktes med å skildre disse?
 • Jesus sier: ?Guds rike er nær?. I Matteusevangeliet står det ?Himmelens rike?. Hvorfor brukte jødene formen ?Himmelens rike? heller enn ?Guds rike??

  I Matteusevangeliet finner vi Bergprekenen (Hvor?). I Lukasevangeliet finner vi en kortere versjon som kalles Sletteprekenen.
 • Kan du finne forskjellene på de to versjonene?
 • Hvorfor har Bergprekenen så sentral plass i kristendommen?
 • Hvorledes kan de absolutte påbudene tolkes?
 • Hvorledes blir Bergprekenen fremstilt i filmen?

  Det høye råd dømmer Jesus for blasfemi; han innrømmer å være Messias. Det dømmer de romerske myndigheter ved Pontius Pilatus Jesus til døden for. For dem var Jesus en opprører.
 • Hva mente Jesus med Guds rike og at han var Messias?
 • Hvilke forhåpninger hadde jødene til disse begrepene?
 • Hvorledes synes du korsfestelsen blir fremstilt i filmen?
 • Noen filmer om Jesu liv slutter med korsfestelsen. Hvorledes vil du tolke det?
 • Hva betyr Jesu oppstandelse i kristendommen?

  Skriv en filmanmeldelse av ?Matteusevangeliet? der du gir uttrykk for hva du synes om filmen, om Pasolinis måte å fortelle historien på - og vurder virkemidlene han bruker.


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Religion, livssyn og etikk
Tema:Litteratur på film
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen