Filmweb
 
 

Mendel


OM FILMEN:
I løpet av 50-tallet kom et forholdsvis beskjedent antall flyktninger til Norge. En liten gruppe av disse var jødiske familier. Med sine grufulle opplevelser under krigen hadde den voksne generasjonen ikke bare sine egne traumer å forholde seg til. Problemet var også hvordan de skulle formidle denne fortiden til sine barn. Samtidig som de voksne ønsket å skåne barna for sine opplevelser, fanget de på sin egen måte opp foreldrenes signaler om en vond fortid. Mendel tar for seg dette forholdet mellom 1. og 2. generasjons flyktninger, og beskriver også hvordan det var å komme til Norge i en tid da nordmenn flest ikke hadde møtt mennesker fra andre kulturer. Filmen gir et mangefasettert og ofte humoristisk bilde av det å være fremmed i Norge og har stor aktualitet i dagens flerkulturelle norske samfunn.

HANDLINGSREFERAT:
9-åringen Mendel kommer til Norge sammen med sin egen familie og en annen jødisk familie. De får et kontant første møte med norsk kultur når indremisjonen serverer fiskeboller og tran. De to jødiske familiene har ulikt syn på praktisering av religionen. Mens den ene faren er svært religiøs, er faren til Mendel sekularisert jøde. Familiene flytter inn i en forfallen bygård og må forsøke å holde ut livet med hverandre og tilpasse seg det norske samfunnet. Mendel skjønner at foreldrene har opplevd grusomme ting under krigen, men ingen vil fortelle ham om det, og han danner seg forestillinger om hva foreldrene har vært igjennom.

Mendel begynner på skolen og får etterhvert norske venner. Nå hører han om den norske motstandskampen under krigen, og begynner å spørre sine foreldre og sin eldre bror om hvorfor ikke også jødene gjorde opprør under krigen. For å bevare sin egen stolthet, vil Mendel utkjempe sin egen krig mot en mann som han tror er selve inkarnasjonen av jødefiendtlighet.


OM REGISSØREN:
Alexander Røsler er en av veteranene i norsk kortfilm- og dokumentarfilmmiljø. Han er selv født i Dachau i 1947 og kom til Norge som jødisk flyktning på 50-tallet. Han har bakgrunn som sosialantropolog og har regissert filmer for NRK, UNICEF, NORAD og Amnesty International. Som kortfilmskaper har han blant annet laget novellefilmene Sommerjubel (1985) og Trollsteinen (1987) som har vært distribuert på kino og mottatt priser på ulike festivaler. Mendel er Røslers debut som spillefilmregissør.

DEN JØDISKE BAKGRUNNEN
 • Hva har foreldrene til Mendel og familien Freund opplevd under krigen? Og hva har faren til Markus opplevd? Prøv på bakgrunn av dette å beskrive hvordan de jødiske krigserfaringene skiller seg fra de norske.
 • Hvordan framstilles livet i de jødiske familiene i filmen? Hvilke forskjeller finnes sammenliknet med hvordan et ?vanlig? norsk familieliv arter seg?
 • Forklar ordene: Jiddish, Kosher, Yom Kippur, Bar Mitzvah.

  RELIGION
  Familien til Mendel blir mottatt av kristne misjonærer. De driver med humanitært arbeid, men forsøker samtidig å få omvendt jødene til kristendommen. *Hvorfor?
 • Hvordan blir forholdet mellom de kristne og jødene framstilt i filmen? På hvilken måte kan man si at de kristne har en dobbeltholdning til jødedommen som religion? Hva skyldes denne dobbeltholdningen?
 • Hvordan reagerer de jødiske familiene på de kristne misjonærene. Hvorfor tror du de reagerer som de gjør?
 • Hvordan er forholdet mellom faren til Mendel og Herr Freund framstilt i filmen? Hvordan skiller de seg i synet på den jødiske religionen? Er det likevel oppfatninger og holdninger som forener dem?

  2. GENERASJONS INNVANDRERE/ FLYKTNINGER
  Mendel kommer til Norge som guttunge, og har ikke selv opplevd krigen. Foreldrene har ikke fortalt ham mye om sine krigserfaringer, men han forestiller seg hva de har vært igjennom. Samtidig må Mendel forsøke å tilpasse seg forholdene i sitt nye hjemland.
 • Hvilke problemer sliter foreldrene med i møtet med det nye hjemlandet? Hva er vanskelig for Mendel? Hvordan reagerer foreldrene på de kontaktene han får?
 • Ta for deg en konkret scene i filmen, f.eks. brannscenen. Hvordan reagerer Mendel?
  Foreldrene? På hvilken måte overføres de opplevelsene foreldrene har vært igjennom til Mendel? Finnes det bilder i filmen som tyder på at en slik overføring har funnet sted?
 • Etterhvert begynner Mendel å reagere på jødenes reaksjonsmønster under krigen. Hvorfor tror du Mendel begynner å reagere som han gjør? Hva er det han reagerer på? På hvilken måte illustrerer den store oppgjørsscenen mellom Mendel og broren hans jødenes dilemma under krigen?
 • Hva tror du sluttscenen i filmen skal vise? Hvorfor er det så viktig for Mendel å vise at han kan hoppe fra stigen?
 • Hva tror du Mendel mener når han sier: "Pappa har meldt seg ut av gjengen. Jeg derimot har aldri hatt noen gjeng å melde meg ut fra?" Hvordan kan dette uttrykke forskjellen mellom 1. og 2. generasjons flyktninger?
 • Diskuter om filmen gir et bilde av forholdet mellom innvandrer-/ flyktningeforeldre og deres barn som kan gjelde i dag også. På hvilken måte tror du Mendels opplevelser kan gjelde barn av innvandrere generelt?


  INNVANDRERES MØTE MED NORGE
  Hvordan blir de jødiske familienes første møte med Norge framstilt i filmen? Hvilke forestillinger hadde de om Norge? I hvilken grad stemte disse med hva de faktisk opplevde?
 • Hvilke norske holdninger overfor de jødiske flyktningene kommer til uttrykk i filmen? Sammenlign med nordmenns holdninger til innvandrere i dag. Hvilke forskjeller og likheter finnes?
 • Hvilken rolle spiller vottemannen i filmen? Hvorfor erter barna ham? Er det mulig å si at Norge var et helt ensartet samfunn på 1950-tallet? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Undersøk hvor mange flyktninger og innvandrere som kom til Norge på 50- og 60-tallet.
  Sammenlign med de samme tallene for 1990-tallet. Hvordan har utviklingen vært? Hva skyldes denne utviklingen?
 • Norge beskrives i dag ofte som et flerkulturelt samfunn. Hva ligger det i dette uttrykket?
 • Hvilken posisjon har innvandrere og flyktninger i dagens norske samfunn? Hvilke forskjeller finnes mellom folk fra ulike deler av verden?

  FILMKUNNSKAP
 • Hva er filmens hovedbudskap?
 • Hvordan er Mendels utvikling skildret i filmen? Er det noen scener som spiller en spesiell rolle for å beskrive hans utvikling?
 • Hvordan er Mendels forståelse av foreldrenes opplevelser framstilt i filmen? I hvilken grad blir det Mendels egne opplevelser? Hvordan skiller billedspråket seg i disse scenene fra det som brukes ellers i filmen?
 • Sammenlign denne filmen med andre filmer som tar for seg barns oppvekstvilkår. Hvilke likheter og forskjeller finnes?
 • Hva særpreger musikken i filmen? Hvordan brukes musikken for å skildre ulike scener?
 • Det blir fortalt mange vitser i filmen. Hvilken rolle spiller de i fortellingen? Tror du du hadde opplevd filmen annerledes dersom disse vitsene ikke hadde vært med?


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Kulturmøter/-konflikter, Oppvekst/familie
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen