Filmweb
 
 

Øst er øst


Handlingen
Dagligliv og fest er skildret i denne pakistansk- britiske familien med sju barn. Faren George Khan strever med å få ungene i familien til å følge de pakistanske levereglene han selv ble oppdratt etter, mens moren, Ella, først og fremst ønsker at barna er lykkelige.
Kampen med å håndheve pakistanske normer for atferd, som
f.eks. arrangerte ekteskap og klesdrakt, forandrer faren til en tyrann som må kjempe en ensom kamp for å berge familiens ære. Men ungene er allerede vel integrerte i det britiske samfunnet, og faren innser til slutt at det er han som må forandre seg.

Spørsmål til diskusjon

Familieliv
 • Beskriv hvordan bryllupsseremonien i filmen er framstilt (musikk, klesdrakter, blomster etc.)
  Hvordan er dette bryllupet forskjellig fra norske bryllupsfeiringer?
  Hva er eldstesønnen Nazirs dilemma, og hvordan løser han dette?
  Hvordan reagerer du på at faren, George, fjerner bildet av Nazir fra ?familiegalleriet? på veggen og sier at han er ?død?? Har foreldre rett til å reagere på en slik måte hvis de blir tilstrekkelig skuffet over ungene sine?
  Hvilken holdning har du til arrangerte ekteskap? Prøv å finn positive og negative sider ved et slikt fenomen. I dagens Norge finner mange hverandre gjennom kontaktannonser, kontaktbyråer etc. Hvilken parallell ser du mellom dette og arrangerte ekteskap?
 • Moren, Ella, sier til faren:?Du er ikke opptatt av at barna skal være lykkelige?. Har hun rett?
  I såfall pek på ulike scener fra filmen som viser dette. Ella påpeker også at George ikke snakker med barna sine, bare til dem. Forklar forskjellen! Hva tror du grunnen er til at mange foreldre gjør nettopp det, og hva kan det føre til? Hva er det viktigste foreldre kan gi til barna sine?
  George mener at han hjelper barna sine ved å være en streng far, og at han ikke ønsker å såre dem. Hvorfor tror du han ikke lytter til hva barna hans har å si?
 • Minstemann Sajid blir tidlig i filmen omskåret, egentlig mot Ellas ønske. Hvorfor praktiseres denne skikken, og hvor i verden er det vanlig (blant jøder, muslimer og i USA)

  Kultur
 • Æresbegrepet står sterkt i den pakistanske kulturen, og det å bringe skam over familien ved f. eks. ikke å følge fastlagte tradisjoner og kjønnsroller, kan føre til store konflikter. Hvordan er dette i norske familier i dag?
  Barna er framtidshåpet til pakistanere som lever i Norge. Strenghet og vold skaper avstand, foreldrene er ofte engstelige for å miste kontrollen. Hvordan tror du dette virker på pakistanske barn og ungdommer som er oppvokst i Norge og kjenner sine rettigheter?
  Hvorfor er mange pakistanske foreldre så redde for døtrene sine?
 • Forklar hva et patriarkalsk samfunnssystem er. Hvordan ser vi dette framstilt i filmen?
  Hva skjer når noen bryter ut av mønsteret? Forklar med scener fra filmen eller fra liknende miljøer du kjenner til i Norge.
 • Tror du det er annerledes for jenter enn for gutter å sprenge grenser? Hvordan?
 • En del innvandrerundommer lever med stor grad av dobbeltmoral: Fyll og fest ute, prektig hjemme.
  Miniskjørt og bar navle ute, slør og tradisjonell drakt hjemme. Kommenter dette krysspresset, og si hva du tror det gjør med mennesker som utsettes for det. Kan du huske en spesiell scene i filmen som synliggjør begrepet dobbeltmoral? (Guttejenta Meenah og tre av brødrene spiser svinekjøtt, sprayer lufta før faren kommer). Hvilket press utsettes norske ungdommer for i vår tid?
 • Faren rakker ned på alle som ikke er pakistanere, men er selv gift med en hvit kvinne. Hvordan kan
  dette forklares?

  Samfunns/ politikk
 • Faren viser tydelig forakt for indere flere steder i filmen, bl. a. i møte med en indisk lege på sykehuset.
  Forklar hvorfor, med utgangspunkt i samfunnsutviklingen først på 1970- tallet. (Pakistan og India ble skilt ut som egne stater da India frigjorde seg fra Det britiske samveldet i 1947).
 • Nabogutten har besteforeldre som støtter Enoch Powell, og i flere scener ser vi plakater med bilde av denne personen. Finn ut hva han sto for, og hvordan denne politiske bevegelsens synspunkter kommer til syne i det britiske samfunnet i dag.
  På hvilken måte viser søsteren forakt for denne politikeren (fotball mot vinduet til naboen)? Hvilket norsk politisk parti har lignende synspunkter? Hva med land som Østerrike og Frankrike?
  Redegjør kort for hovedtrekkene i norsk innvandringspolitikk.
 • Forklar begrepene assimilering og integrering ( Bradford= Bradistan )

  Gatebildet: I filmen leker pakistanske og hvite unger sammen, sparker forball og er kamerater. Når George til slutt styrter fortvilet ut av huset, møter den hvite britiske nabogutten han med en vennlig hilsen på arabisk. Hva sier dette oss om de ulike generasjonenes syn på integreringspolitikken?

  Filmkunnskap

 • En films tittel er aldri tilfeldig valgt. Hva blir denne filmtittelen et bilde på? Hvilken britisk forfatter
  har regissøren ?lånt? tittelen fra? (Rudyard Kipling: ?East is east, west is west And never the twain shall meet?)
 • Hvem mener du gjennomgår størst utvikling gjennom filmen, og som derfor kan kalles filmens hovedkarakter? Har de andre personene i filmen troverdig karakterutvikling? Gi eksempler med utgangspunkt i scener fra filmen.
 • Lyd er et viktig filmatisk virkemiddel som styrer vår opplevelse av bildene. Hva slags musikk er brukt i filmen og hvilken effekt gir dette? (Popmusikk fra 70- tallet og pakistansk musikk)
 • Hvordan bestemmer en filmens tidsbilde? ( Moter, hårfrisyrer, musikkbildet, biler, innholdet i samtaler og spørsmål personene er opptatt av).
 • Sjangermessig er filmen klassifisert som komedie, selv om enkelte av scenene har et alvorlig
  innhold. Diskuter valg av sjanger med utgangspunkt i konkrete scener fra filmen.
  Hvilke andre filmer med innvandringsspørsmål som tema har du sett? Plasser dem sjangermessig.
 • Begrepet undertekst ( ?det som sies mellom linjene?) er brukt flere steder i filmen. Nevn minst en
  scene der dette er et framtredende filmatisk grep (filmens siste scene der George og Ella møtes på kafeen og George går med på ?half a cup of tea?).
 • Symbolbruk er vanlig i film. Hvordan er det benyttet her? (Lillebror Sajid stenger seg inne i parkasen
  med hette gjennom mesteparten av filmen. Hvem er han når han står fram uten hette til slutt?)
 • Film er først og fremst et visuelt medium, dvs. at bildene har en mening i seg selv (uten ord). Kan du peke på en scene som tydelig brukes slik? (Søsteren
  Meenah, som foretrekker bukser og fotball framfor sari, danser i en scene med en kost som dansepartner og et kjøkkenhåndkle som ?slør?. På en ikke-verbal måte får hun sagt mye om sitt forhold til pakistanske kvinner)
 • Broren Tariq, strøkets Casanova, er hemmelig kjæreste med en britisk nabojente. ?Vi er som Romeo og Julie? sukker hun og klenger på sin pakistanske venn. Repeter konflikten i dette kjente teaterstykket, og diskuter relevans til denne filmen. Hvilke problemer kan kjærester fra forskjellige kulturer støte på?
  Hvor mange filmer har du sett med et ?Romeo- og Julie- tema??
 • Skriv en epilog om familien Khan. Hva skjer?


 

Filmstudieark

Forfatter:Sikka Molland
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag
Tema:Kulturmøter/-konflikter
 

Fakta

Forfatter:Sikka Molland
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen