Filmweb
 
 

Sarraounia - Krigerdronningen

OM FILMEN
Mot slutten av forrige århundre skjøt de europeiske kolonierobringene i Afrika fart. Afrika sør for Sahara var av europeerne sett på som "det mørke fastlandet", befolket av "primitive" og "barbariske" folkegrupper. Samfunnene var etter europeernes syn lite politisk og teknologisk utviklede. Dette synet bidro til å legitimere europeernes erobringer, idet man antok at Afrika "trengte" kolonisering for å bli "sivilisert". Imidlertid møtte europeerne et sammensatt, komplisert og konfliktfylt afrikansk samfunn med stor kulturell og religiøs variasjon.

Filmen er et episk, historisk drama om afrikansk motstand mot den europeiske koloniseringen. Vi møter først dronningen av Aznas, Sarraounia som leder sitt folk til seier under et angrep fra det nomadiske folket Fulani. Aznes er et folk med sterk kulturell integritet og identitet. I motsetning til Aznes` nabofolk, som hadde konvertert til islam, bevarte Aznes sin tradisjonelle tro og levesett. I og med at Aznes motsatte seg islamsk påvirkning, ble de fryktet av nabofolkene som oppfattet de som "ikke-troende" og Sarraounia som heks.
En fransk hær, med noen få franske offiserer og sudanske leiesoldater, er på krigsstien mot den mektige "svarte sultanen" Rabha. Hærens framferd er ytterst brutal. De brenner ned landsbyer og dreper for fote. Øverstkommanderende i Nigeria prøver å kalle hæren tilbake for å stoppe krigsherjingene, men kaptein Voulet, som leder hæren, bryter båndene til sine overordnede og fortsetter tokten. Oberst Klobb blir sendt ut for å stoppe Voulet. Kaptein Voulet får høre om Sarraounia, og for å oppnå prestisje bestemmer han seg for å angripe den fryktede krigerdronningen.
Sarraounia forbereder forsvaret av sitt folk og deres uavhengighet. Aznas islamske naboer diskuterer hvorvidt de skal alliere seg med den "vantro" Sarraounia eller samarbeide med den franske hær. De splittes. Baka og prinsen av Matakari allierer seg med Sarraounia mens emiren av Sokoto på britisk territorium, skaper et komplott for å få henne styrtet.
Det store slaget mellom Kaptein Voulets hær og Aznas utkjempes i Sarraounias landsby Lugu. Aznas gjør en strategisk tilbaketrekning. Voulets hær forlater Lugu med store tap og går senere i oppløsning da leiesoldatene gjør opprør. Avslutningsvis holder Sarraounia en tale hvor hun forsvarer verdier som trosfrihet, toleranse, individuell frihet og et folks rett til å kjempe for sin uavhengighet.

FORARBEIDE TIL FILMEN
En viktig del av forarbeidet til filmen blir å sette seg inn i historiske forløp til både det islamske Vest-Afrika og savannebeltet sør for Sahara såvel som forutsetningene for europeisk kolonialisme i forrige århundre.
Innhent informasjon om:
 • Den islamske ekspansjonen i Nord- og Vest-Afrika og hvordan denne fulgte handelsveiene over Sahara til savannebeltet.
 • Den europeiske ekspansjonen i Afrika i siste halvdel av 1800-tallet.
 • Utviklingen av Europa og i verdensøkonomien som var en forutsetning for europeisk kolonisering i Afrika.
 • Om forskjellige typer tradisjonelle afrikanske samfunn i savannebeltet sør for Sahara.

  TIL DISKUSJON/OPPGAVER ETTER FILMEN
  1)Før koloniseringen var ikke samfunn i Afrika organisert i moderne stater slik vi kjenner Afrika i dag. Imidlertid fantes det store grupper som hadde velutviklede politiske institusjoner. Når vi snakker om tradisjonelle samfunn, hva mener vi med "sentraliserte" og "ikke-sentraliserte" samfunn?
  2)Aznes hadde motsatt seg islamisering og bevart sin tradisjonelle tro. Hva mener vi med "tradisjonell tro"?
  3)En poet og musiker holder seg stadig i nærheten av dronningen. I slutten av filmen synger han om sin egen rolle; om å holde i minne store helter og berømte hendelser. Beskriv hvordan skriftløse samfunn kan "bevare" et folks historie.
  4)Den islamske påvirkningen i savannebeltet fulgte i kjølvannet av handelen som foregikk på tvers av Sahara. Hvor gikk handelsruten, og hva bestod handelen av?
  5)Beskriv utviklingen i Europa og i verdensøkonomien som bidro til den europeiske koloniseringen i Afrika på slutten av 1800-tallet.
  6)To land i Afrika ble ikke kolonisert. Hvilke var disse, og hva var grunnene til det?
  7)Det europeiske synet på afrikanerne som "de usiviliserte barbarene" bidro til å legitimere kolonierobringene. Hva slags menneskesyn har vi i dag på afrikanere som har et tradisjonelt levesett? Vurder de to følgende oppfatningene:
 • "De er "edle ville" - naturbarn - som lever i harmoni med sine økologiske omgivelser. Vi har mye å lære av disse tradisjonelle samfunnene, siden de industrialiserte landene i dag befinner seg i en økologisk krise."
 • "De er usiviliserte og uopplyste som lever på en primitiv måte og har tradisjonell tro som preges av magi og hekseri. Det er derfor nødvendig at vi overfører kunnskap og teknologi, slik at de kan "utvikle" seg."
  8)Når vi snakker om et fritt og uavhengig Afrika mener vi at landene er politisk selvstendige. Hva menes med begrepet "nykolonialisme"?
  9)Filmens historie er bygget som to parallelle handlinger - om Sarraounia og kaptein Voulets hær. Beskriv hvordan dette bidrar til å drive historien fremover.
  10)Beskriv samspillet mellom bruk av musikk, replikkene og klipperytmen i de store slagscenene i Sarraounias landsby Lugu.
 

Filmstudieark

Forfatter:Jan Ketil Simonsen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter
 

Fakta

Forfatter:Jan Ketil Simonsen
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen