Filmweb
 
 

Universets Engler


Filmens innhold
Da Pall ble født på Island, drømte moren hans om hester. En hest var annerledes i flokken og greide ikke å løpe så fort som de vellykkede andre. Den falt og greide ikke å reise seg.
Pall er en drømmer som spiller slagverk og maler litt. Han forelsker seg i Dagny. Da hun gjør det slutt, går livet i stykker for Pall.
I blokken der han bor i Reykjavik sammen med mor, far og to søsken, blir de voldelige utfallene til Pall så voldsomme at han må legges inn på psykiatrisk sykehus. Det heter Kleppur og ligger utenfor Reykjavik.
Her får han venner : Oli som dikter sanger telepatisk og vil bli Islands neste president, Victor som er en intelligent farmasistudent og mener han er Hitler, og Petur som har en gravid kone.
Vi ser hvorledes personalet behandler pasientene med vold og nedlatenhet. De blir kalt pakk. Men Pall sier: Vi er universets engler. Han refererer også til Bergprekenen: Se til liljene på marken, hvorledes de vokser; de arbeider ikke, de spinner ikke; men jeg sier dere, ikke engang Salomo i all sin herlighet var kledd som dem.( Matt.6,28-29). Pall mener også at Jesus ville ha blitt sendt på asyl om han kom tilbake nå.
Psykiateren Bjorgulf er lyspunktet for pasientene på Kleppur. Han møter dem med forståelse, humor og medmenneskelighet.
Pall blir utskrevet fra sykehuset og plassert i en trygdeleilighet. Men som sine medpasienter greier han ikke kravene fra samfunnet utenfor og ensomheten. Som dem velger han å ta sitt eget liv. Den annerledes hesten måtte gi opp å løpe sammen med andre.


Oppgaver til samtale
Einar Mar Gudmundsson har skrevet manus til denne filmen på basis av sin bok, ?Universets engler?. Boken er til minne om hans bror som var psykiatrisk pasient. Boken er langt muntrere enn filmen. Kan du tenke hvorfor regissøren har valgt å gjøre filmen mer alvorlig og tragisk?
Filmen kan oppfattes som et debattinnlegg om behandlingen av psykiatriske pasienter. Hva peker filmskaperen på som er galt?

Psykiateren Bjorgulf sier at alle islendinger er scizofrene. De tror på alver, nisser og troll. Både hos islandske forfattere og filmskapere finner vi det en kaller en magisk realisme.Kjenner du ekempel på det?
På hvilken måte kan det barske islandske klimaet og naturforholdene påvirke menneskenes psyke? Finnes det noe forskning som viser sammenheng mellom klima og menneskers psykiske helse?

Psykologi og samfunnskunnskap
Hvorledes vil du karakterisere hovedpersonen Pall? Kan en si noe om årsakene til at sykdommen ble utløst hos ham? Han fikk diagnosen scizofreni. Hva mener forskerne om sammenhengen mellom arv og miljø når det gjelder scizofreni? Hvilke andre alvorlige sinnslidelser blir nevnt i filmen? Hvilke andre kjenner du til?
Hva feilte det Oli, Petur og Viktor?
Hva slags behandling fikk Pall? Hvorledes har en gjennom tidene behandlet utagerende psykiatriske pasienter i Norge? Hvilke behandlingsmetoder benyttes i dag?
De store institusjonene bygges ned i Norge. En satser på at psykiatriske pasienter skal tilbake til hjemkommunen og få bo i egne boliger som med HVPU-reformen. Hva tror du om slike reformer?
Hvorledes fungerte Pall i sin trygdeleilighet?
Hvilke betraktninger hadde han og Oli om livet på Kleppur?
Pall og flere av hans kamerater velger å ta sitt eget liv, også den tilsynelatenede vellykkede Ragnvaldur. Vet vi noe om hva som får unge unge mennesker til å avslutte sitt liv? Hva kan gjøres for å forhindre det? Hvorledes virker dette på familie og venner av av døde?

Psykologi A
Hvordan formes menneskers personlighet?
Hvordan styrer behov og følelser menneskers adferd?
Hvorledes kan personlighetsforstyrrelser og psykiske lidelser forklares, forebygges og behandles?
Hvordan bevarer og beskytter menneskene sitt selvbilde?
Disse fire hovedmomentene finner vi i læreplanen for psykologi A, mål 2
Hvorledes vil du besvare disse spørsmålene ved å bruke eksempler fra pasientene på Kleppur?

Religion/etikk
Pall mener han og de andre psykiatriske pasientene er universets engler. Hva tror du han kan legge i dette?
Han refererer også til Bergprekenens utsagn om å se til liljene på marken som ikke arbeider, likevel er de vakrere enn alle. Pall arbeider ikke, han passer nok heller ikke til å ha arbeid. Er dette en form for rettferdiggjørelse av sin situasjon? Eller er det en måte å bygge opp sitt selvbilde på?
Pall og hans medpasienter hører med til det en kan kalle samfunnets tapere. Finn flere steder i Bergprekenen som sier at disse har Gud en særlig omsorg for.
Pall hevder at Jesus ikke var gal, men at han ville blitt sendt på psykiatrisk sykehus om han kom tilbake nå. Mener han med dette at vår tid aksepterer mindre avvik fra normaladferd enn for 2000 år siden? Eller hva tror du han mener?

Filmkunnskap
Lille Island med sine 270 000 innbyggere har flere betydelige filmregissører i dag, Fridrik Thor Fridriksson er den mest belønnede av dem. Han har laget ?Children of Nature?, ?Movie Days? og ?Cold Fever? bl.a. Kjenner du til noen flere islandske filmer ?
Åpningen av filmen inneholder symboler og referanse til tittelen. Hva synes du om åpningen (anslaget)? Hestene treffer vi både i begynnelsen og slutten. Tolk de sekvensene. Bildene er ofte mørke, men hver gang vi ser fasaden på barndomshjemmet er det nesten overjordisk lyst. Hva ville du legge i det? Hvorledes bruker han musikken i filmen? Skriv en filmanmeldelse der du tar for deg skuespillerprestasjonene, dramaturgi, lysbruk og lyd og ditt hovedinntrykk av filmen.


 

Filmstudieark

Forfatter:Bitten Linge
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus
 

Fakta

Forfatter:Bitten Linge
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen