Filmweb
 
 

Pornostjerne?

Pornostjerne? er en dokumentarfilm som i hovedsak følger pornoskuespiller og pornofilmprodusent Thomas "Rocco" Hansen og hans kjæreste Vanessa gjennom to år. Filmen følger Thomas og Vanessa både på jobb og privat. Det oppstår raskt en konflikt i forholdet. Vanessa får store problemer med å forholde seg til Thomas som kjæreste - særlig når han som "Rocco" begår seksuelle handlinger med andre kvinner under opptak av pornofilmscener. Vanessa mener at hun og Thomas har en avtale om at det er hun han skal opptre seksuelt med på film - ikke andre kvinner. Et klassisk sjalusidrama oppstår. Filmen bygger mye av sin konflikt rundt dette plottet.

FORTELLERFORM

Filmens fortelleform er ganske klassisk, den begynner med et anslag som raskt antyder temaet - nemlig erotiske kjønnshandlinger på film - også kalt "pornofilm". Etter denne introduksjonen presenteres filmens hovedkarakterer - som er Vanessa, Thomas og fotografen, kalt "Slick". Som publikum blir vi kjent med de ulike karakterenes motiver. Thomas og fotografen er i gang med å få tak i nye pornoskuespillere til en ny russepornofilm. De oppsøker steder hvor russen er (fester, utesteder og russetreff), inviterer dem på nachspiel og forsøker å få dem til å undertegne kontrakter, slik at de legalt kan medvirke i pornofilm. Vanessas hovedmotiv er å bevare kjærlighetsforholdet til Thomas, og strekker seg langt for å bevare dette. Pornostjerne? er en dokumentarfilm som handler om tre mennesker som arbeider med pornofilm, hvorfor de har valgt å gjøre dette og hva dette gjør med dem som privatpersoner og offentlige personer.

PORNOFILMBRANSJEN I NORGE

Pr. definisjon eksisterer det ikke noen offisiell, profesjonalisert pornofilmbransje i Norge. Det norske lovverket begrenser fremstilling av seksuelle handlinger på film. Straffeloven, paragraf 204, definerer hva som er pornografi slik (utdrag):

”Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang. Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.”

Thomas ”Rocco” Hansen er en av de få pornofilmprodusentene i Norge som er kjent for å lage pornofilm. Han har laget flere "russeporno-filmer" og arbeider nå med å etablere et "Porno-Idol". Han selger filmene sine hos forhandlere og har en bred internasjonal nettdistribusjon.

Alle filmer som produseres i Norge og som er ment solgt på det offentlige markedet må være registrert i videogramregisteret i Medietilsynet. Det er ikke obligatorisk forhåndskontroll av filmer som selges eller leies ut på video. Det er distributørenes ansvar å sette en aldersgrense på video og å sikre at filmen ikke strider mot straffelovens bestemmelser om vold og pornografi. Medietilsynet kan foreta stikkprøver av video før den eventuelt blir registrert. Dersom Medietilsynet i en stikkprøvekontroll vurderer en video og antar at den vil å være i strid med straffelovens bestemmelser om vold og pornografi, kan videoen ikke registreres og omsettes lovlig i Norge.

Medietilsynet har ikke vurdert filmene til Thomas ”Rocco” Hansen. De er kun registrert i Medietilsynets videogramregister.

PORNOGRAFIENS HISTORIE - EN KORT SKISSE

Ordet pornografi har gresk opphav og er satt sammen av porne - "skjøge" og graphein - "skrift". "Skjøgeskrift" gir jo ingen mening for oss i dag, men antyder likevel i sin opprinnelse at det fantes allerede tidlig (etter vår tidsregning) i vår vestlige kultur, skrifter om kvinner som ble betraktet som "skjøger". En "skjøge" var en kvinne som begikk seksuelle handlinger for penger. Disse seksuelle handlingene hadde "skjøgen" med (i hovedsak) menn, og dette var seksualitet løsrevet fra ekteskap og reproduksjon. Skriftene (og bildene) var beregnet på et mannlig publikum, for å stimulere den seksuelle lysten - for å bli "kåt" - for å benytte et allment og hverdagslig uttrykk. Både i skrift og bilder gjennom historien ser man at pornografi har vært tilstede og vært tilgjengelig for alle samfunnsklasser. I perioder og epoker har pornografi vært mer åpent og akseptert - nærmest som en del av en frodig, folkelig uttrykksmåte. Religion og politikk har på samme måte regulert det pornografiske uttrykket. Fordi pornografi som ”uttrykk” har vært regulert og undertrykket, og det alltid finnes et marked for pornografi, er det noen som tjener mange penger på å produsere dette.

I de siste 50 årene har pornografi som kommersiell industri vokst enormt. Dette henger sammen med utviklingen og fremkomsten av nye medier som pornografien kan distribueres gjennom: Bøker, fotografier, kulørte magasiner, film, DVD og internett. I kjølvannet av pornoindustrien følger mange problemstillinger. Her skal vi skissere opp noen av dem. Hovedproblemet som er knyttet til pornobransjen er utnyttelse. Under følger noen punkter som kan knyttes til utnyttelsesaspektet innen pornoindustrien:

UTNYTTELSE AV KVINNER

Fordi store deler av pornoindustrien jobber "under jorda" og kan tilby mange penger tjent på relativt kort tid, er det kvinner og menn som lar seg "friste" til å jobbe som pornoskuespillere eller pornomodeller. Ikke alle har et ressurssterkt utgangspunkt, en del gjør dette på grunn av fattigdom eller rusproblemer.

FORVRENGT FORMIDLING AV SEKSUALITET OG OPPFATNING AV KJØNN

Pornografiske filmer eller bilder har noen basale og få hensikter: Gjøre seeren kåt, oppnå seksuell opphisselse og eventuell en seksuell utlading/tilfredsstillelse. Det "pornografiske" blikket fokuserer på kjønnsorganer. Det klassiske uttrykket er det kvinnelige kjønnsorganet som gjerne blir penetrert. Andre kvinnelige attributter som avbildes er bryster og munn. "Hovedblikket" er altså på kvinnens kropp og hvordan denne kan brukes til å tilfredsstille seg seksuelt med. I pornofilmen er det lite eller ingen handling. Det er ikke så interessant for denne sjangeren. Det er fremstilling av seksuelle handlinger -og selve akten- som er viktig.

Politiske (kvinne)organisasjoner har i årtier kritisert pornobransjen for å fremstille kjønn på en gal og endimensjonal måte. En kvinne er mer enn en kropp og ”et hull” og en mann er mer enn et konstant erigert kjønnsorgan i bevegelse.

INNFALLSVINKLER TIL DISKUSJON

1. For ikke så mange år tilbake var pornografi knyttet opp til begrepet skam. Menn og kvinner som leste porno eller så pornografiske filmer kunne ikke snakke høyt om dette.

I vår tid syntes "skambegrepet" å ha forsvunnet, noe som for seksualiteten i seg selv er svært positivt. I dag ser vi at unge mennesker har et annet forhold til såkalt pornografi og bruk av dette. Filmen Pornostjerne? viser at mange ungdommer oppfatter at det å kle av seg, spille på kropp og sensualitet, danse erotisk, eller spille i en amatørpornofilm er "kult og litt humor".

Hva er dette et uttrykk for? Handler dette om å bli synlig og sett? Kan man si at det eksplosive mediebildet med bla. reality-tv har vært med å forskyve grensene for hva som er "aksepterte" handlinger i det offentlige og private rom?

2. I filmen er både Thomas, Vanessa og ”Slick” helt åpne på "hva de gjør". De gir inntrykk av å være seg bevisste sine valg. Thomas og "Slick" vil tjene mange penger. Vanessa uttrykker at hun syntes det er fantastisk å vise frem kroppen sin. Flere av jentene som blir "invitert" til å spille i Hansens russe-pornofilmer er i utgangspunktet svært entusiastiske til dette.

Hvordan harmonerer dette med oppfatningen/kritikken av pornografi og utnyttelse? Finnes det aspekter ved handlingene som fremkommer i Pornostjerne? som grenser mot dette? Og i så fall hvor i filmen og på hvilken måte?

3. Vanessa sier hun liker å vise frem kroppen sin og at hun ikke har noe i mot å ha sex på film. Hvor i filmen er det Vanessa begynner å endre standpunkt? Hva er den utløsende årsaken til dette?

4. Diskuter hva som kan ha vært regissørens hensikt med å lage filmen:

a) Vil han si noe generelt om pornofilmbransjen i Norge?

b) Mener han at det å drive med produksjon av pornografi er moralsk forkastelig?

c) Vil han advare unge jenter, slik at de ikke lar seg friste til å være med i en pornofilm?

d) Vil han kritisere Thomas "Rocco" Hansen fordi han lager pornofilm - og måten Hansen gjør dette på?

e) Hvis regissøren hadde valgt Thomas Rocco Hansen som "hovedperson" i filmen - hvordan kunne dette ha endret filmen?

f) Hva slags inntrykk sitter man igjen med, av hovedpersonene, etter at man har sett filmen?

g) Diskuter regissørens valg av Vanessa som hovedperson i filmen, som en styrende oppfatning av filmens "hovedmoral".

h) Hvordan har regissøren brukt filmatiske virkemidler for å framstille filmens tema og karakterer?


 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Dokka
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Samfunnsfag
Tema:Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Originaltittel:Pornostjerne?
Regi:John Sullivan
Roller:Thomas "Rocco" Hansen m.fl.
Manus:John Sullivan
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produksjonsselskap:Navillus Film, The Chimney Pot
Lengde:1 t. 26 min.
Distribusjon:Corianderfilm
Produksjonsår:2007
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen