Filmweb
 
 

Rosetta


OM FILMEN
Brødrene Dardenne som har skrevet manus, regissert og produsert filmen Rosetta, arbeidet i mange år med å lage dokumentarfilm, blant annet om fagforeninger. Deres andre spillefilm "Løftet" (La Promesse), som dreier seg om ulovlig innvandret arbeidskraft, var inspirert av ting de opplevde i forbindelse med dokumentarfilmarbeidet. Man kan også si at en idé om arbeidets plass og funksjon i et menneskes liv ligger under hele filmen "Rosetta". Hovedpersonen, ei ung jente, har ikke annet ønske enn å få seg en jobb, klare seg sjøl, og være et alminnelig menneske. Hun er ekskludert fra dette alminnelige gjennom sin bakgrunn: et liv i campingvogn sammen med sin alkoholiserte og smått prostituerte mor, og gjennom et trangt arbeidsmarked for de nederst på samfunnsstigen. Filmen starter med at Rosetta mister jobben hun har hatt, fordi hun fra nå av har rett på full betaling. Det er billigere for arbeidsgiveren å ta inn en ny ungdom. Arbeidets verdi for Rosetta er tydelig helt fra starten, og resten av filmen dreier seg om hennes anstrengelser for å skaffe seg arbeid. I tillegg har hun problemer med moren, og hennes forhold Riquet, en gutt hun møter, er også et tema.

OM FILMENS FORM I FORHOLD TIL INNHOLDET
Denne filmen egner seg godt til analyseøvelse. Derfor er også norsk foreslått som et fag den kan brukes i.
"Rosetta" er en spillefilm, ikke en dokumentarfilm. Likevel benytter den seg av et formspråk som gir den et autentisk preg, og som gjør at vi tror på fortellingen. Brødrene Dardenne er nøye på å fortelle hvordan de arbeidet med filmen, at det er en spillefilm, en konstruksjon; at det er stor forskjell på å arbeide med skuespillere med replikker, og å lage dokumentar. De beskriver for eksempel hvordan de dyttet skuespillerne i knærne og ryggen med et kosteskaft under filmingen for å dirigere dem til å få de rette kropps-holdninger. Samtidig lot de i ett tilfelle Emilie Dequenne slepe og bære til hun var så utmattet at scenen ble "autentisk", altså en teknikk ikke basert på "skuespill". Hun er amatør, ferdig med videregående skole våren 1999, og fikk rollen etter å ha svart på en annonse om casting til filmen (se mer om henne på den oppgitte internettadressen, på fransk).
Håndholdt kamera (på skulderen) er gjennomført, og bidrar til det dokumentariske preget. Det samme gjør teknikken med å "følge etter" hovedpersonen med kamera. Selve det å følge en persons hverdag tett, uten forklaringer, minner også om innslag i TV-programmer av magasintypen. Filmen bruker heller ikke musikk. Klipperytmen er brå, uten myke overganger.
Filmen har en metaforisk/metonymisk hovedstruktur. Den "står for" noe mer en den lille historien om Rosetta. Hele filmen "står for" en samfunnssituasjon med et gap mellom de som er innenfor og de som er utenfor. Den vil vise oss konsekvensene en slik situasjon har for individet i "ni-tiendedels"-samfunnet.
Også i detaljene er filmen metaforisk og symbolsk. Å nekte å spise maten moren har "fått" står for en verdighet Rosetta prøver å opprettholde. Fiskingen står for hennes evne og vilje til å klare seg selv. At hun sniker seg bakveier inn i trailerparken der de bor, står for hennes skam over å bo der. Hårføneren representerer en varme hun ikke får, av menneskelig art. Riquets turnpremie forteller at hans bakgrunn er "normal". Fortellerprinsippet synes å tilhøre idéen "show it, don't tell it".

Som forarbeid til filmen anbefales samtale om hva som er forskjellen på spillefilm og dokumentarfilm, hva som er vanlige emner for spillefilm og dokumentarfilm, og om hvilke forventninger vi har til en "realistisk", europeisk film.

SPØRSMÅL/OPPGAVER TIL FILMENS FORM:
1: Hva er det som gir denne filmen et dokumentarpreg? (stikkord: kamerabruk, valg av emne/situasjon)
2: Har du sett andre filmer eller TV-programmer som bruker liknende teknikker, som prøver å virke "ekte"? Likner filmen på "hjemmevideo"? Regissørene sier dette er en krigsfilm, og at de følger Rosetta som en soldat. Hva syns du om det?
3: En del scener er vanskelig å forstå meningen med i første omgang, men etter hvert forstår vi hva som skjedde og hvorfor. Gi eksempler på slike scener. Hvorfor tror du at filmskaperne presenterer stoffet på denne måten? (stikkord: livet, virkeligheten, realistisk)
4: Det er ikke brukt musikk i denne filmen(unntatt "naturlig"). Det er med på å gi filmen dokumentarpreg. Det sies at genreblanding er typisk for både film og TV i dag. Kan du komme på eksempler på det motsatte av det som skjer her, nemlig at pålagt musikk brukes i realistisk/dokumentarisk sammenheng? Hva oppnås ved det?
5: Hvilke elementer brukes for å karakterisere Rosetta? Klær? Bevegelser? Kosthold? Annet?
6: Er filmens repetisjon av skiftet fra sko til støvler et realistisk trekk? Slik gjentakelse er gjerne typisk for "kunstfortellinger", ikke dokumentar. Hvordan fungerer dette? Symbolsk?
7: Har du hørt om "dogmefilm"? Ser du likheter/ulikheter mellom denne filmen og dogmefilm?

INNHOLD:
1: Hvorfor mister Rosetta jobben i starten av filmen?
2: Hvorfor går ikke Rosetta inn hovedinngangen til trailerparken (campingplassen)?
3: Hvorfor vil hun ikke spise den maten moren har fått tak på? Hva forteller dette om Rosettas etiske verdisystem?
4: Hvorfor bruker hun hårføner mot magen?
5: Hvorfor vil hun først ikke redde Riquet da han faller i vannet?
6: Hvorfor forteller hun sjefen om Riquets "ekstrainntekt"?
7: Hva er hennes hovedmål i tilværelsen?
8: Rosetta slåss flere ganger i filmen. Når? Hvorfor?
9: Hvordan opprettholder Rosetta selvrespekten? Når hun er på arbeidskontoret blir hun bedt om å gå til luken for sosialhjelp, men gjør det ikke. Hvorfor ikke? Nevn hverdagslige gjøremål som viser at hun strever for å klare seg selv.
10: Peker filmen på noen "skyldige" for den livssituasjonen Rosetta er i?
11: Vet du noe om slike trailerparker som filmen viser? Finnes de?
12:Er filmen egentlig realistisk? Eller kan det tenkes at vi "lures" av dens realistiske formspråk?
13: Hva tror du filmskaperne vil si oss med filmen? Noe om samfunnet? Noe om individet?
14: Hvordan leser du slutten? hvordan kommer det til å gå?
Opplever du filmen som samfunnskritisk?


 

Filmstudieark

Forfatter:Randi Fiksdal
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Fremmedspråk
Tema:Vennskap/respekt, Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Randi Fiksdal
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen