Filmweb
 
 

Venner for livet


Om filmen
Venner for livet er bygd på Stephen Kings bok The Body. Forfatteren er kjent for flere bøker som det senere er laget skrekkfilmer av ( Carrie, The Shining m.fl.), men denne filmen er ikke en skrekkfilm, selv om handlingen ytre sett er bygd opp omkring fire 12 år gamle gutter som legger ut for å finne liket av en jevnaldrende gutt som er overkjørt av toget.
Temaet er derimot vennskap og hvordan det påvirker overgangen fra uskyld til erkjennelse tidlig i tenårene (rite de passage). Gordie, Chris, Vern og Teddy opplever mye på veien; vågemot og frykt, eventyr og virkelighet, kameratskap og isolasjon. Selv i de mest humørfylte episodene ligger alvoret like bak. Filmen viser også en eldre guttegjeng, ledet av Ace, aggressiv og ekkel, og de to gruppene møtes i et oppgjør ved liket.
De fire hovedrollene er fremragende spilt, glimrende fotografering, en livlig og meget humoristisk dialog samt fengende 50-talls musikk bidrar også til å gi denne filmen sammenheng og troverdighet.

Etterarbeid
Snakk om handlingsforløpet først, la elevene fortelle om filmen. Spørsmål elevene kan arbeide videre med.

 • Fortellerperspektivet. Hvilket yrke har fortelleren, og hvilken hending er det som får han til å fortelle denne historien?
 • Beskrivelse av tid, sted og hovedpersoner. Utseende, egenskaper og bakgrunn.
 • Tenk på tyveriet av melkepengene. Ville læreren handlet på samme måte hvis det hadde vært Gordie som tok pengene? Begrunn svaret.
 • Vennskap. Spesielt Chris og Gordie kommer etterhvert nært innpå hverandre. Nevn eksempler på hvordan de hjelper og støtter hverandre.
 • Etterhvert skjønner vi at det er viktigere for Gordie enn for de andre å finne liket. Hva er grunnen til dette?
 • Tenk på historien om Lardass (Fleskeberget). Hvordan behandler de voksne i denne fortellingen om Fleskeberget.
  Hva får Gordie sagt om sitt syn på voksne med denne fortellingen?
 • Verns bror og kameraten hører til en gjeng med eldre gutter. Beskriv lederen. Hvilke egenskaper er det som gjør ham til leder? Nevn noen scener som viser tydelig at det er han som bestemmer.
 • Hvem er lederen i gjengen med unge gutter? Hvilke egenskaper er det som gjør ham til leder? Nevn noen scener der han tar ledelsen.
 • Hvordan er de to gjengene forskjellige?
 • Ved liket av Ray Crower møtes de to gjengene. Chris og Gordie vinner konfrontasjonen, i motsetning til tidligere i filmen der de tapte. Hva skjedde da? Hvorfor vinner de nå? Hva er det som gjør at de nå tør ta kampen opp mot de eldre guttene?
 • Vurdering av filmen. Hva likte du best/dårligst? Hvilken aldersgruppe passer filmen for, etc...?

  Forslag til emner å arbeide videre med
  Arv - miljø, påvirkning, roller, selvbilde.

  Diskusjon eller skriftelige oppgaver om vennskap og hva en kan gjøre for at ingen skal falle utenfor fellesskapet i en gruppe, f.eks. klassen.


 

Filmstudieark

Forfatter:Heidi Winther, Aud Oftedal
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag
Tema:Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Heidi Winther, Aud Oftedal
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen