Filmweb
 
 

Flukten hjem


OM HANDLINGEN
13 år gamle Amy og moren blir utsatt for en trafikkulykke. Moren dør, og Amy må flytte hjem til faren, en «gal» oppfinner, som moren og Amy reiste fra da hun var 3 år. Amy sliter med sorgen etter tapet av moren, og hun trives dårlig hos faren. Han er fortsatt opptatt med sine ?gale? prosjekter. For tiden utvikler han et minifly. Han ser at Amy ikke trives, men han når ikke fram til henne.
Like ved gården er et utbyggingsprosjekt under utvikling. Idylliske tjern og skog står for fall. En dag finner Amy et forlatt rede fullt av egg på anleggsområdet. Hun tar dem med hjem og lager rugekasse. De klekkes og gjessene blir hennes «barn». De følger henne over alt, vokser og lærer å fly. Høsten og trekktiden nærmer seg. Men hvem skal vise dem veien sørover? Faren ser en mulighet. Resten er
historien om mennesker som finner fram til hverandre, og gjess som finner «veien hjem».

OM GJESSENE OG FILMINNSPILLINGEN
Det kan være en fordel at elevene har noe kunnskap om trekkfugler og gjess før filmvisningen, spesielt dersom en ønsker å anvende filmen som innfallsvinkel i naturfagsundervisningen. Forøvrig henvises til oppgaveforslagene om trekkfugler nederst på filmstudiearket.

Gjess klekkes på 28 dager. Etter 63 dager kan de kan fly. De kan lett dresseres til å følge den som først tar imot dem når de klekkes, men de kan også lære å følge bil, motorsykkel, båt og fly.
I Canada er det ulovlig å temme villgjess uten å klippe vingene. Det er fordi de senere kan bli en smittekilde for villgjessene. Gjessene i filmen, ca 60 i alt, var samtidig med i et forskningsprosjekt: Handlingen i filmen er oppdiktet, men Bill Lishman, en kanadisk kunstner, lærte gjessene ny trekkrute. Han er modell for faren i filmen. Mesteparten av det du ser i filmen er virkelig slik det skjedde under opptakene, men Amy har «stand in» når hun flyr.

OPPGAVER TIL DISKUSJON I KLASSEN
(Læreren oppfordres til selv å tilrettelegge spørsmålene i h.h.t. det aktuelle klassetrinn).

Om å bære sorg - og om å leve videre
Amy er selvsagt lei seg for at moren er død. Som regel kan vi se at mennesker bærer sorg. Men andre ganger ser vi ikke så tydelig sammenhengen mellom savnet og reaksjonene. Faren forstår ikke alltid hvorfor Amy oppfører seg som hun gjør.
 • Hva er det ved Amys oppførsel som ikke ser ut som sorg, men som egentlig henger sammen med at hun savner moren sin?
  Susan, kjæresten til far, sier: «Jeg kan ikke erstatte din mor, men jeg kan være din venn.»
 • Hvorfor tror du Amy allikevel er avvisende overfor henne?
 • Hva tror du Susan har å gi Amy?
 • Hvilke hindere møter Susan?
  I filmens sluttscene griper Susan inn og stopper bulldoseren ved å rope: ?Slå den greia av!?. Hva blir hennes rolle i Amys livl nå tror du?
  Det er kanskje flere i klassen som har mistet noen de er glad i. Det kan ofte være fint å dele slike opplevelser med hverandre.
 • Husker du hvordan du tenkte?
 • Kjenner du deg igjen i Amy?
 • Kan du snakke om det nå, eller er det vanskelig?
 • Hvordan mener du en som sørger og savner best kan hjelpes?

  Amy og faren
 • Hvordan har Amy det den første tiden hos faren?
 • Hvorfor tror du Amy avviser faren når han prøver å nærme seg henne?
 • Hva gjør faren for å få kontakt med Amy?
 • Det er flere hendelser og personer som bidrar til at Amy og faren etterhvert får bedre kontakt. Hvilke vil du trekke fram som de viktigste? Moren reiste avgårde med Amy fordi hun mente faren var gal.
 • Hva er «galt» med ham? Hva er det han egentlig driver med?
 • Hvordan vil du beskrive faren til Amy?
 • Prøv å karakterisere ham med 4-5 stikkord (interesser, temperament osv)
 • Hvem var Michelangelo?
 • Hvorfor blir faren kalt det?
 • Han vet at han har vært for opptatt med egne prosjekter. Hva gjør han nå for å blir en bedre far? Hvilke hindere møter han?
 • Hvordan synes du en god far eller mor bør være?

  Miljøvern
 • Hva menes med 1de dyrearter?
 • På hvilke måter er natur- og dyreliv 1t i filmen? Vi ser ofte miljøforkjempere som stiller seg i veien for entreprenører og andre som er i ferd med å gripe inn i naturen.
 • Prøv å finne aktuelle eksempler på aksjoner du ville støtte eller akseptere, og aksjoner du ville ta avstand fra.
 • Hvor mener du grensen går for hva miljøaktivister kan gjøre for å hindre ødeleggelse av naturen? Skriv evt. et avisinnlegg der du enten forsvarer natur- eller dyreliv som er 1t - eller argumenterer for kommunens/ entrepenørens standpunkt i en lokal utbygginssak.
  Hva kan du selv gjøre i hverdagen for å ta vare på naturen?

  Trekkfugler
  Fugletrekk er ikke styrt av instinkt. De bygger på erfaring, og rutene kan endre fra år til år.
 • Finn ut mer om instinkt og trekkfugler.
 • Hvilke fugler i Norge trekker sørover? Hvor trekker de?
 • Fuglene til Amy flyr fra Ontario i Canada, ut til USA?s østkyst og sørover langs kysten til
  North Carolina. Finn disse stedene på kartet og beregn omtrent hvor lang ruta er.
 • Hvor lang tid måtte de bruke med en hastighet på ca. 40 km/t?

  Filmkunnskap. Parallelle utviklinger
  Hvilke to betydninger kan vi legge i tittelen «Fly Away Home»?
  Du kan finne mange parallelle situasjoner. Noen er tydelige og noen er mer skjult i handlingen.
 • Hvilke kan du finne? Noen tips: * Gåsungene skifter fjærdrakt :: Hva gjør Amy? * Amy lærer å fly miniflyet :: Hva gjør gåsungene? * Amy viser gjessene veien hjem :: Hvor er Amys hjem nå?

  .
  Like før de er framme styrter faren med sitt fly. * Hva sier han til Amy da?
  De har begge oppnådd noe viktig. * Hva? * Hvilken rolle spiller Igor (den skadde fuglen)?
  Anslaget er bilulykken der moren dør. * Hvordan vil du tegne inn anslaget i en dramakurve for filmen?
  Tidshoppene. I filmen er det brukt flere forskjellige virkemidler for å vise at tiden går. Hvilke?
  Kontrast. Vi ser bilder av vakre landskap og fugler i harmonisk ro som brått blir avløst av bulldosere som brutalt meier ned trær. Hvordan virker denne kontrasten på opplevelsen av filmen?
  Fotograferingen har spesielle trekk. Merk spesielt fra flyturen. Hvilket perspektiv er mye brukt?
  Hvilken effekt har ulike kameravinkler på seerens oppfatning av bildet/ situasjonen?

  Referanser til annen litteratur eller film med beslektet tema
  Bearbeide sorg: Jeg vil ha deg tilbake (NFI), Papirfly (NFI), Brødrene Løvehjerte (bok), Mio min Mio (bok). Ensomhet: Hva skal vi gjøre med lille Jill? (NFI), Hvem kan trøste knøttet? (NFI).
  Trekkfugler: Binke kan ikke fly (NFI). Samspelet i naturen - 1 (NFI).
  Barns mestring av problematiske familiesituasjoner: Eremittkrepsen (NFI).


 

Filmstudieark

Forfatter:Jon Rolland
Klassetrinn: [5. - 7. trinn]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Naturfag , Norsk , Engelsk
Tema:Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie
 

Fakta

Forfatter:Jon Rolland
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen