Filmweb
 
 

Gullballen


ANBEFALT KLASSETRINN:
3.-7. klasse. Kan også med utbytte sees av barn og unge uten ?fotballdilla?, ettersom filmen omhandler ?den store drømmen? som går i oppfyllelse. Filmen gir også et spennende innblikk i en afrikansk virkelighet med andre kulturelle koder enn hos oss, samtidig som den på en naturlig måte også viser at mye er likt.

OM FILMEN:
Unggutten Bandian, populært kalt ?Makonos turbo? fordi han er landsbyens raskeste gutt, er som mange andre gutter i Guinea lidenskapelig opptatt av fotball. Han deler døgnet mellom skole, arbeid og fotball. Den lokale trollmannen har spådd Bandian en lysende framtid; han vil bli en stor fotballstjerne. Guttungen fotballspiller seg til storbyen der han blir tatt opp på en kjent fotballskole. Etter mange måneders hard trening og diverse forviklinger, ender han opp med en lærlingkontrakt hos en fransk toppklubb. Bare 12 år gammel forlater han hjemlandet for å bosette seg i en annen verdensdel; for som det blir sagt i filmen: Når en afrikansk gutt får en slik sjanse, må han gripe den!

TILKNYTNING TIL FAG OG EMNER I SKOLEN:
Kroppsøving: Lek og lagspill, mestring, idrettshelter.
Samfunnsfag, geografi og historie: Studier om Vest-Afrika og landene i Guineabukta spesielt. Deres
tilknytning til Europa. Problematisering av temaet imperialisme. Nord/sør-problematikk.
Kristendom med relgion og livssynorientering: Afrikanske tradisjoner, relgiøs tro og atferd.
Etiske spørsmål om synet på å ljuge og stjele. Om barns rettsikkerhet.
Norsk: Filmkunnskap. Kreativ skriving.
Fransk: Filmens dialog er på fransk.

SPØRSMÅL TIL FILMENS INNHOLD OG FORM:

Sport og idrettsliv:
Historien om Bandian kan sees som en fortelling om den store drømmen. Har du sett dette temaet behandlet
tidligere, også fra andre miljøer enn idrett? Har du selv en lignende drøm? Hvilken funksjon kan dagdrømmer
ha for mennesker? Beskriv filmens åpningsbilde. Hva er spesielt med fotballen Bandian bruker? Hvorfor maler han lærballen han får av Mme Aspirin med gullfarge?
Diskuter utsagnet: Fotball er en brobygger mellom nasjoner, fotball representerer et internasjonalt språk(Norway Cup, Et fargerikt fellesskap).

Hvordan framstår heltebildet i media? Skriv ned så mange ord du kommer på som betegner livet
til en sportshelt. Hvorfor skapes slike bilder? Foreta en bildeanalyse av sportssidene i en bestemt avis over et
visst tidsrom. Beskriv den store fotballgleden til Bandian og vennene i landsbyen. Hvilken stemning får filmskaperne fram i scenen der barn og unge flokker seg rundt reiseradioen for å lytte til Kameruns innsats i VM-90 i Itaila? Har du opplevd lignende situasjoner i ditt miljø? Hvilke likheter og forskjeller er det mellom livet til Bandian og en ?fotballfrelst? norsk ungdom?
Fotball på topplan representerer en mulighet for ære, berømmelse og rikdom, samtidig som det fører til
atskillelse fra familie og venner og en mulighet til og bli dradd inn i en ond sirkel av bestikkelse og korrupsjon.
Hvordan kommer dette til uttrykk i filmen? Beskriv griskheten i fotballmiljøet representert ved Bechir Bithar. Hvilke metoder bruker han for at Bandian skal få framgang,og hvilken egeninteresse har han? Hvorfor tror du denne mannen er en hvit og ikke svart afrikaner? Hvordan tror du det kjennes ut for Bandian ikke å bli tatt ut til å spille den første store kampen på Karims fotballskole? Har du opplevd noe lignende selv? Hva tror du kan hende med Bandian om han mislykkes i fotball? Er historien om Bandian en Askepotthistorie? Kjenner du til lignene historier fra ditt eget miljø?

Bandian blir opptatt ved Karims fotballskole som den yngste eleven noensinne. Beskriv livet der (militær
disiplin, hard trening og mobbing). Hva driver han til å fortsette? Finn fram til kjente afrikanske fotballspillere som er blitt idoler også i Europa (Roger Milla,Basile Boli,Salif Keita). I hvilken grad kan en si at fotballinteressen gjenspeiler Afrikas selvbilde? Drøft påstanden: Fotball er ikke bare underholdning i Afrika, men også ?drømmen om et bedre liv?.

Dagliglivet i Guinea:
Studer kartet og plasser landet på Afrikas vestkyst. Finn hovedstaden Conakry der søsteren Fanta bor. Finn faktaopplysninger om landet. Hvorfor er fransk det offisielle språket i landet? Studer landets tidligere historie (fransk koloni fra 1890-1958). Hva vil det si å kolonisere et folk? Hvem var de største europeiske kolonistene i Afrika, og hva betyr uttrykket imperialisme? Land som Burkina Faso og Zimbabwe har en aktiv filmproduksjon. Hva tror du dette kan ha å si for tidligere koloniland?

Filmen gir oss et positivt og annerledes bilde av Afrika. Rytme, humor og fargerikdom gjennomstrømmer filmen, i kontrast til det bildet media vanligvis tegner av verdensdelen Afrika. Hvem styrer media?
Tro på ånder, magi og spådomsmakter er utbredt mange steder i Guinea. Finn ut om denne delen av det afrikanske livet, og prøv å se i hvor stor grad det styrer dagliglivet til folk.

Skriv en fortelling om den lokale spåmannen Sara som spår Bandian en lysende framtid som fotballspiller. I hvilken grad et dette en drivkraft for Bandian?

Diskuter positive og negative sider ved barnearbeid. Les FN?s barnekonvensjon, artikkel 13. Er det riktig at barn kan komme i fengsel? Er det mindre galt å stjele hvis en er fattig?

Filmkunnskap:
En films tittel kan ofte ha en symbolsk funksjon. Hva henspeiler Gullballen på?
Beskriv filmens bruk av musikk og farger. Disse virkemidlene er mye brukt for å illustrere en følelesmessig stemning og for å forsterke innholdet i det vi ser. Hvordan syns du dette fungerer her? Lag en skisse over personer og relasjonene mellom dem i filmen, et såkalt persongalleri. Velg personer som er vesentlige for filmens oppbygging og framdrift. Hva er filmens hovedkonflikt? Er det riktig å la unge sportstalenter bli kjøpt opp av europeiske land? Hva skjer med hjemlandet da?

Skriv en fortelling om Bandian og lag en annerledes slutt. Studer kontrastene mellom landsbyen Makono og flyplassen i Paris. Hvilke virkemidler er tatt i bruk i filmen for å synliggjøre denne kontrasten?

LITTERATUR:
Toeckey Jones: ?Skindeep? og ?Tør vi være venner? (Gyldendal). Berg Ehrling: ?Finnes det lim i Afrika??
(SIDA-92). ?Menneskene i verden? og ?Afrika forteller? (Den norske Bokklubben). ?Jordens folk?, bind 2
(Cappelen).

KORTFILM OG SPILLEFILM (kan leies på Norsk Filminstitutt): "Treets stemme" (31707), "Gata er vår"
(31079), ?Bilakoro? (31078), ?Kjærlighetens blomst? (31684), ?Når øyeblikket synger? (32024), ?JIT? (31917)
og ?Prinsen av Fogo (30631).


 

Filmstudieark

Forfatter:Sikka Molland
Klassetrinn: [5. - 7. trinn]
Fag: Samfunnsfag , Religion, livssyn og etikk , Kroppsøving , Fremmedspråk
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Sikka Molland
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen