Filmweb
 
 

Den blå planetenDette opplegget er et utdrag av et større opplegg som kan fås ved henvendelse til IMAX-kinoen, Aker Brygge.
DISKUSJONSEMNER

Er det dag eller natt?

Hvordan ser himmelen ut over atmosfæren? Hvordan ser du forskjellen mellom dag og natt? Hva er det som skiller dag fra natt? Hvis du kunne gå i bane rundt Jorda akkurat nå, ville du være i mørke eller i dagslys? Hvorfor går solen opp og ned? Hva ville du se hvis du kunne sveve i rommet rett over byen du bor i 24 timer?

Hvor er himmelen blå?

Hva er himmelen laget av? Forestill deg at du er i en romferge skutt opp om morgenen; hvordan ville himmelen endre seg etterhvert som du skytes ut i rommet? Tar atmosfæren slutt noen gang? Hvordan ser solnedgangen ut fra en bane rundt Jorda? Hvordan ser Jordas atmosfære ut fra rommet?

Hvor er stjernene?

Kan du se stjernene ute i rommet? I filmen Den Blå Planeten er det mange scener hvor vi kan se Jorda fra rommet og det mørke rommet bortenfor. Kan du se stjernene i dette mørket? Kan astronautene i romfergen se stjernene?

Hvilken vei er opp?

Hvordan definerer vi nord? Er nord alltid øverst på skjermen i filmen? Hva er "nord" for de som bor i Australia? Står australierne opp ned i forhold til oss her i Norge? Hvordan kan dette stemme? Tenk deg at du svever rett over Nordpolen og forklar Jordas roterende bevegelse. I hvilken retning går romfergen i bane? Hvorfor?

Kan du se bølger?

Kan du se bølger i sand? I vann? I skyene? Hva er det som forårsaker bølger?
Hvordan ser skyene ut fra rommet? Ser de annerledes ut ovenfra? Mens du ser på skyene i filmen, tenk hvordan de ville se ut fra bakken. Kan du se stormsystemer? Hva minner disse om? Ser du skyer overalt eller har de en tendens til å være i grupper? Ser du at skyene formes på en annen måte over land enn over hav? Kaster skyene skygger?

Hvor stor er Jorda?

Hvor stor synes du Jorda ser ut fra rommet? Kan hele kloden få plass i ett bilde? Hva slags ting kan du se fra rommet? Hvordan ser elvene ut? Ser alle elver like ut? Hvordan ser storbyene ut fra rommet? Kan du se fjell?, snø?, kratere? Hva var det mest overraskende du så?

Kan du se mennesker fra rommet?

Hva er den minste tingen du kan se når du går i bane rundt Jorda? Er ting som er helt rette laget av mennesker eller kan de være naturlige? Hva slags gjenstander laget av mennesker kan du se fra rommet? Hvilke farger legger du mest merke til?Romfergen tar ca. 1 1/2 time å gå i bane rundt Jorda, og astronautene ombord vil oppleve 16 soloppganger og 16 solnedganger hver 24. time (24  1 1/2 = 16). Hvis du kunne sveve over byen i 24 timer, ville du oppleve dag og natt på samme måte som om du var på bakken.

Hvor er den blå himmelen? - Himmelen eller atmosfæren består av luftmolekyler. Jordas tyngdekraft gjør at luftmolekylene trekkes ned mot Jordas overflate. Hvis du ble skutt opp i en romferge om morgenen, ville du se mange fargeforandringer i himmelen. Etterhvert som du når stadig større høyde, vil du se at himmelen forandrer seg fra lyseblå til mørkeblå og til slutt helt sort. Det blir ikke brått slutt på atmosfæren; den går gradvis over til interplanetarisk rom som er nesten et vakuum. Sett fra rommet ved solnedgang, er de gyldenrøde skyene og deres kjempeskygger veldig dramatiske. I bane rundt Jorda ser du mange solnedganger - faktisk hvert 90. minutt! Fra rommet ser du atmosfæren som en tynn blå strek rundt Jordas krumning.

Hvor er stjernene? - Du ser stjernene best fra rommet fordi du er utenfor Jordas atmosfære som demper lyset fra stjernene. Fra en romferge i bane rundt Jorda vil du best kunne se stjernene når fergen går over den mørke siden av Jorda (natt). Stjernene blir svake sammenlignet med Sola og den lyse halvdelen av Jorda, og er derfor vanskelig å se samtidig med disse. (Teoretisk bør astronauter kunne se stjernene i rommet når romfergen er over Jordas lyse halvdel. Karl Henize som er både astronom og astronaut, prøvde dette ved å venne sine øyne til mørket i 30 minutter før han så ut gjennom et skjermet vindu, men han så faktisk veldig få stjerner.) Dessverre er det ikke mulig å filme stjerner med filmkamera i normal hastighet selv når man er på den mørke siden av Jorda.

Hvilken vei er opp? - Nord er alltid på en planets spinnende akse. I filmen er nord sjelden øverst på skjermen fordi kameraet kan snus i alle retninger når det filmes. For folk i Australia er nord den samme som for oss i Norge - retningen mot Nordpolen. Australierne står faktisk opp ned i forhold til oss på grunn av Jordas sterke tyngdekraft som trekker mot Jordas senter. Når vi ser ned på Nordpolen, ser vi at planeten vår spinner mot urretningen. Romfergen går i bane mot øst for å dra fordel av Jordas rotasjonshastighet. Å skyte opp et romfartøy mot vest er mulig, men det ville trenges mye mer kraft og en annen utskytningsbase (antagelig i California) fordi oppskytninger alltid må skje over sjøen av sikkerhetsgrunner.

Ser du bølgene? - Det som ser ut som bølger fra rommet er faktisk enorme formasjoner nede på jorda. Det som ser ut som mindre åskammer i sanden i Namibia-ørkenen er faktisk store sanddyner, mange hundre meter høye. Skyer har en tendens til å samle seg i synlige bånd som også ligner bølger. Du kan også se bølger på de store hav når Sola er i den riktige vinkelen. Stormsystemer ser ut som spiraler og minner om vann som suges ned i et avløp.

Hvor stor er Jorda? - Apollo-astronautene tok de velkjente bildene av hele Jorda på måneferden, tusen ganger lengre fra Jorda enn romfergen. Til sammenligning virker Jorda temmelig nær i filmen Den Blå Planeten. Elver kan se ut som brune, buktende tråder og noen ganger kan du se reflekser fra Sola på vannflaten.

Kan du se mennesker fra rommet? - De fleste spørsmål i denne delen er subjektive og vil avhenge av elevens observasjonsevner. Husk at kameraer som bruker film, som for eksempel IMAX-kameraet, tar bilder som er meget forskjellige fra bilder tatt med kameraer som bruker elektroniske sensorer, slik som kameraene montert på satellitter. Sammenlign de få satelittbildene i filmen Den Blå Planeten med bildene tatt fra bane rundt Jorda. Kameraet som bruker film viser mer eller mindre det vi ser med våre egne øyne fra rommet. Når du er i en bane rundt Jorda, er du altfor langt borte til å kunne se mennesker, og antagelig vil du ikke engang kunne se store bygninger o.l. Byer ser ut som grå flekker fra rommet. Vi håper du vil bli overrasket over det du kan se fra rommet. Jo mer du ser, desto mer oppdager du. 

Filmstudieark

Klassetrinn: [5. - 7. trinn]
Fag: Samfunnsfag , Naturfag
Tema:Miljøvern og naturvitenskap
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen