Filmweb
 
 

Fotballmunken


Handlingen
Vi befinner oss i indiske Himalaya i et tibetansk kloster der munkene lever et isolert liv. Den gamle abbeden drømmer stadig om å få vende tilbake til Tibet, mens to unge gutter rømmer fra Tibet til India p.g.a. de overgrepene kinesiske myndigheter begår.
Guttene Palden og Nyima kommer fra fattige familier som gjerne vil gi guttene utdannelse og trygghet. Det kan de få i dette tibetanske klosteret som tar vennlig imot dem. Guttene skal lære seg disiplin og studere buddhismen. Men de er som unge gutter flest, fulle av liv og spillopper. Palden får den geskjeftige Orgyen til romkamerat. Han er helt fotballgal og har veggene fulle av fotballbilder. Hans store problem er hvorledes han skal få sett finalekampene på TV under fotball VM. En kveld sniker han seg ulovelig ned til landsbyen for å se TV sammen med Palden. Straffen blir å jobbe på kjøkkenet etterpå. Mens han og Palden skjærer grønnsaker til suppa, får han ideen til å samle inn penger til å leie et TV. Men han må også få tillatelse fra den strenge læreren Geko og abbeden. Det får han. Men abbeden er forskrekket over at 22 menn kan bruke tid på å kjempe om en ball. Han er også redd det skal være vold og sex i overføringen. Da Orgyen mangler den siste summen til leie-TV`en, låner han klokka Nyima hadde fått av moren sin og panter den. Kampen starter, også Geko og abbeden overværer den. Men Orgyen får dårlig samvittighet for klokka til Nyima. Han forlater kampen og finner fram alle sine eiendeler for å kunne løse ut vennens kjæreste eie. Geko ser hans anger og offervilje. Sammen med abbeden vil han løse ut klokka og betale TV`en.

Oppgaver
L 97 Kristendomskunnskap
Felles mål p.3 sier:-?elevene skal få kjennskap til andre verdensreligioner og anskuelse som levende kilde for tro, moral og livstolkning?
Filmens buddhistkloster ligger i indisk Himalaya. Familiene gir guttene til klosteret for at de skal få opplæring og vie sitt liv til buddhismen. Buddhismens mål er at mennesket kan frelse seg selv. Munkene er mye nærmere frelsen enn legfolk. Derfor er det legfolk som takker når munkene ber om mat, det bringer også legfolk nærmere frelsen.
 • Den gamle abbeden sier det er unødvendig å være ulykkelig. Man kan bli kvitt all lidelse ved å frigjøre seg fra selvet eller livstørsten. Hva kan han mene med det? Det kan også frigjøre en fra å hate og ha fiender.
 • Han sier også at en skal elske andre som en elsker seg selv. Hvor har du hørt det før?
 • Hvilket inntrykk får du av abbeden i filmen?
 • Hva er ditt hovedinntrykk av tibetansk buddhisme slik du ser den praktisert i filmen?
 • Hvorledes går munkene kledd?
 • Den gamle abbeden betrakter et fotografi av Dalai Lama, hva vet du om han?
 • I begynnelsen av filmen ser du en del symboler og seremonier, eks. bønnehjulet, bønnekransen, hvite sløyfer. Vet du hvilken funksjon de har? Hva synes du om seremoniene deres?
 • Hvilken av personene i filmen føler du mest sympati for? Hva synes du om den foretaksomme Orgyen? Hvordan synes du Geko og abbeden behandler han?
 • Buddhismen har 5 bud. Hvilke? De legger stor vekt på en høy moral. Hva synes du om de unge munkenes moral?

  R 94 Religion og etikk
  Mål 2 f: ?Elevene skal ha kunnskaper om hinduismen eller buddhismen med vekt på historiesyn, menneskesyn, virkelighetsoppfatning og frelseslære?
 • Det fortelles en historie om en hare i filmen. En av guttene spør hvorledes den sluttet.
  Behøver en historie ha noen slutt?, svares det. Hva sier det om buddhismens historiesyn?
  Hva er forskjellen mellom de vestlige og østlige religioners historiesyn?
 • Gir filmen noe innblikk i buddhismens menneskesyn? Et av buddhismens bud sier at en ikke skal drepe noe levende vesen. Det vil si at de også inkluderer dyr. Derfor er alle buddhister i prinsippet vegetarianere. I prinsippet er de også pasifister.
 • I sin Benarestale framsatte Buddha sin lære om de 4 sannheter. Hvilke er det? Hans diagnose er at livet er lidelse. Hva sier det om buddhismens virkelighetsoppfatning?
 • For buddhistene er frelse å bli befridd fra gjenfødelsens hjul. Målet er nirvana. Hvordan forklares nirvana?
 • Buddhismen har to hovedretninger: Theravada eller Hinayana som betyr den lille vogna og Mahayana som betyr den store vogna. Men en tredje retning kalles diamantvogna. Det er den tibetanske buddhismen vi møter i filmen.
  I Norge finner vi også en gren av tibetansk buddhisme:?Karma Tashi Ling? som har sete i Oslo-området med 6000 medlemmer, ca. 600 av dem er nordmenn.
  Buddhismen driver misjon i Vesten, og en del intellektuelle slutter seg til den, bl.a. en del Hollywoodstjerner som for eksempel Richard Gere. Diskuter hva som virker tiltrekkende på moderne Vestens mennesker i buddhismen

  Filmkunnskap
  Dette er en lavbudsjettfilm laget av en ukjent regissør. Kan du merke at dette er en såkalt billig produksjon? Hvorfor tror du den ble Oscarnominert og belønnet med mange priser? Anslaget ( hva er det?) er viktig i en film. Her ser vi mange tibetanske, buddhistiske effekter. Hva skal de fortelle oss? Hvilken effekt har det at personene i filmen snakker et helt ukjent språk, tibetansk? Hva synes du om skuespillerprestasjonene av amatørene? Tibetansk musikk er fremmedartet for oss, hvordan ble den brukt i filmen? Her var også stillhet brukt som virkemiddel. Hvilken funksjon hadde den? Skriv en anmeldelse av filmen.


 

Filmstudieark

Forfatter:Bitten Linge
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Kulturmøter/-konflikter, Politikk og samfunn
 

Fakta

Forfatter:Bitten Linge
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen