Filmweb
 
 

Dinosaur


FORARBEIDE
Filmen krever ikke forarbeide. Men emnet fascinerer mange barn og en samtale kan gi læreren en pekepinn om hvilke kunnskaper elevene sitter inne med. Kanskje er det noen misforståelser som må oppklares blant de minste.

OM FILMEN


HANDLING

Ett dinosauregg som kommer på avveie er årsaken til at Aladar vokser opp blant en flokk lemurer. Idyllen avbrytes den dagen meteorene regner ned fra himmelen. En naturkatastrofe følger og Aladar flykter med sine nærmeste venner. Under letingen etter et nytt sted å slå seg ned, treffer Aladar på sine artsfrender. Han gir seg av gårde med flokken av dinosaurer som er på vandring til den fredelige reirplassen.
Filmen handler om denne ferden ? en lang vandring som krever utholdenhet, mot, kløkt og samhandling. Skal bare de sterkeste overleve eller er det håp for alle? Flokken er utsatt for flere trusler. De trenger vann, og små og store rovdyr er en stadig trussel.

OM KARAKTERENE

Innad i flokken er det konflikter mellom de ulike karakterene. Aladar er vår helt. Klekket ut og oppdratt hos sine apevenner er han opplært til å bli et sosialt vesen med stor nestekjærlighet, samtidig som han er både klok og modig. Den gode oppdragelsen kan han takke Plio og Yar ? pleieforeldrene - for. Aladar står i klar motsetning til Kron, lederen for flokken. Kron er stolt og hensynsløs og driver flokken hardt for at de skal nå sitt mål. Bruton tar ordre fra Kron og er hans lakei. Men Bruton viser også at han har andre kvaliteter når farene 1r. Neera er Krons søster som kommer i loyalitetskonflikt mellom sin bror og Aladar. Eema og Baylene er de to eldste damene i flokken. Aladar føler et særlig ansvar for de to som har vansker for å holde tempoet oppe.

FILMKUNNSKAP ? FILMPRODUKSJONEN

OM FÅ DIGITALE DINOSAURUSER TIL Å LEVE PÅ LERRETET
Produksjonen av filmen Dinosaur har pågått i over 5 år. 30 forskjellige dinosaurarter er framstilt digitalt og de beveger seg meget livaktig - i beste Disneytradisjon. Mimikken er detaljert - som om det lå muskler, sener og nerver under huden. Virkelighetsinntrykket dempes ned ved at de snakker og får menneskelige egenskaper (som i fabler).
Lyden brukes til å forklare handling, uttrykke følelser og som dramatisk effekt. Store tunge dinosaurer tramper hardt og dundrende enten de flykter eller jager. Ved help av den digitale teknikken og kreativ kameraføring skapes spektakulære kampscener.
Bakgrunnen ? landskapene - er filmet på ulike steder på jordkloden.

ANIMASJONSFILM
Filmen har hatt en lang produksjonstid og er svært påkostet. Årsaken ligger i selve teknikken og ambisjonene. Animasjonfilm er en langsom prosess. I utgangspunktet er alt dødt - ingen bevegelse, ingen lyd. Bilderutene må fotograferes (25 bilder/sekund) og lyden må settes til med det mål for øyet å lage et univers som virker troverdig. Disney-konsernet har lange tradisjoner å se tilbake på. Allerede i 1928 kom Steamboat Willie med synkron musikk. Og første helaftens animerte spillfilm var Snøhvit og de 7 dvergene fra 1937. Mens de første filmene var flate tegninger utviklet man etter hvert en fotograferingsteknikk hvor bildene lå i flere lag under hverandre og man kunne skape dybde. I dag arbeider man ofte med blandingsteknikker. Karakterene skapes i 3-dimensjonal form i en datamaskin, man bruker avanserte modeller til næropptak og bakgrunn kan være opptak gjort ute i naturen. Naturbilder (bakgrunn) blandes med datakons1rte figurer, skygge legges til og man framstiller en verden som aldri har eksistert, men med så stor overbevisning at tilskuerne godtar den. Bildene ville allikevel bli flate uten et variert lydbilde. I Dinosaur brukes dialoger, lydkulisser og sterke effektlyder.

DUBBING
De norske stemmene er lagt på før visning her i landet. Filmen vises også i originalversjon.
 • Hvorfor dubbes noen utenlandske barnefilmer?
 • Hva synes elevene - fungerer de norske stemmene?
 • I noen land dubbes alle filmer som vises på kino. Burde vi gjort noe lignende i Norge?


  SENSUR
  Spørsmål som kan brukes ved en gjennomgang av emnet, som utgangspunkt for diskusjon eller start på tema:
 • Hvilke scener i filmen var mest skremmende?
  (ildkulene som faller til jorden - en stor meteor forårsaker en eksplosjon som minner i uttrykket om en atombombe som eksploderer - under påfølgende flukt slår meteorer ned som granatregn. Eller var det scener med de onde kjøttetende dinosaurene som som stadig 1t flokken?)
  Filmen har fått aldersgrense 7år. 7-årsgrensen er slik at barn ned til 4 år kan se filmen når de er i følge med foresatte. Men Statens Filmtilsyn har om denne filmen skrevet: "Frarådes barn under 7 år."
  I Sverige fikk filmen 11-års grense ved første sensur. Etter klage fra filmdistributørene som henviste til at andre nordiske land hadde lavere aldersgrense ble den omgjort til 7 år også der. Noe av begrunnelsen var at filmen hadde et fabelpreg og at dyrene snakket sammen.
 • Hva vet dine elever om sensur og hva mener de om aldersgrensen for denne filmen ?
 • Hva er sensur? (http://www.caplex.net/)
 • Brukes sensur i andre sammenhenger enn på film?
 • Har du blitt sensurert noen gang?
 • Hvem kan sensurere?
 • Har du søsken under 7 år og ville du at de skulle se denne filmen?
  Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Hva er Statens Filmtilsyn? (På deres hjemmeside -
  http://www.filmtilsynet.no ? kan dere lese mer om begrunnelsen for aldersgrensen til denne og andre aktuelle filmer)
 • Hvilke aldersgrenser finnes for film?
 • Hva betyr det at aldersgrensene er et uttrykk for beskyttelse og ikke egnethet? Eller hvorfor sensureres film?
 • Hva er "Ledsagerprinsippet"?
  Noen elever har kanskje sett "Jurassic Park". Denne filmen fra 1993 fikk 10 års grense. Hvordan er de to filmene forskjellige?
  På filmtilsynets sider finnes flere interessante artikler.

  FABEL - (av lat. fabula, fortelling).
  I følge Caplex (http://www.caplex.net/) er en fabel en kort allegorisk fortelling med tydelig moral, der særlig dyr, men også planter og livløse ting taler og handler.
  Dinosaur er ingen fabel, men den har trekk fra denne sjangeren.
  Dyrene snakker.
 • Hva er det lemurer og dinosaurer sier i filmen som gir de menneskelige egenskaper?
 • Hvilke dyr er det som ikke snakker i filmen? Hva kan grunnen være?
  Fablene skal ha en tydelig moral.
 • Finnes det en tydelig moral i denne filmen?

  PROSJEKTARBEIDE
  Forslag til problemstillinger:
 • Hvordan forsker man på dinosaurer når det er så lenge siden de døde ut?
 • Hvordan har dinosaurene utviklet seg?
 • Hvorfor døde de ut eller hva skjedde med jordkloden for ca. 65 millioner år siden?
 • 1de dyrearter i dag. Hvilke trusler finnes? Og hvilke arter er mest 1t.
 • Hva er meteorer?
 • Finnes det lemurer i dag?


 

Filmstudieark

Forfatter:Kjell Vidar Olsen
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Naturfag , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Historie, Miljøvern og naturvitenskap, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Kjell Vidar Olsen
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen