Filmweb
 
 

Frida - med hjertet i hånden

Handlingen
Frida, 13 år, har i løpet av sommerferien oppdaget Erich Fromms lille bok Om kjærlighet. Med den som referanse går hun løs på sin families og venners mer eller mindre ryddige kjærlighetsaffærer og relasjoner forøvrig. Med største iherdighet, men med mindre innsikt og fintfølelse, forsøker hun å gjøre dem alle lykkelige i sitt eget bilde av hva lykke må være for akkurat dem. Et ikke særlig raust og romslig bilde når det kommer til stykket. I forhold til sitt eget kjærlighetsliv derimot, er hun svært raus. Da Kristian, hennes gode venn, nabo og fortrolige spør om hun synes det hun driver med er rimelig, svarer hun: Raymond drømmer jeg om, Andreas lengter jeg etter, Martin driver jeg med til daglig. Men Frida manøvrerer med større selvfølgelighet enn man har lov til, i både sitt eget og andres liv. Det straffer seg. Til slutt innhentes hun ganske plutselig og uforberedt av alvoret og tvinges til en smule selvrefleksjon.

Om filmen og kjærligheten
Dette er en film om kjærligheten - intet mindre.
Det er vel strengt tatt ikke snakk om kjærligheten, men om kjærligheten e. Filmen om Frida lykkes med å fortelle om mange av de scenene kjærligheten utspiller, eller har utspilt seg på: mellom mor og far, mellom mor og Karl, mellom far og en ny venninne, mellom Frida og Raymond, Thomas og Andreas, mellom moren Bente og døtrene og mellom Frida og Kaisa.
Hva er forskjell på vennskap og kjærlighet? Bruk forholdet mellom Kristian og Frida som eksempel. Blir Frida sjalu når hun møter Kristian sammen med en venninne?
 • Hva betyr det å bli elsket for det man er, og ikke det man gjør?
 • Finn eksempler på kjærlighetsforhold i andre bøker og filmer. Diskuter hva slags former for kjærlighet.
 • Diskuter utsagnet om man kan elske for mye.
 • Diskuter begrepene selv-kjærlighet og selvopptatthet

  Kameratfamilien
  Frida bekymrer seg for sin mor. Hun mener moren lider av at hun ikke har en mann. Frida, Kaisa og moren lever i en familiesituasjon som for femti år siden hadde vært uvanlig, men som i dag ikke er utenom det vanlige. De historiske endringene i familien er tydelige.
 • Hvordan er vi annerledes enn et menneske i Norge for to-tre hundre år siden?
 • Diskuter følgende utsagn:

 • Mor sier stolt: "Min datter og jeg er blitt så gode venninner. Vi trøster hverandre."
 • "Barn og ungdom bør slett ikke alltid tas med på råd. Hvorfor skulle de det? Det er ikke demokrati. I verste fall er det å stjele leken fra dem og gi dem følelsmessig ansvar for voksnes problemer."
 • "Vår oppdragelse av barn er preget av mye toleranse. Men toleransens onde bror er ansvarsløshet."

 • Hvordan var familielivet annerledes for foreldrene - og besteforeldrene?
 • Finn eksempler på andre filmer som skildrer familier. Diskuter familielivet i disse i forhold til Fridas familie.

  ERICH FROMM(1900-80)
  Frida siterer stadig fra en bok om kjærligheten. Veslevoksent foredrar hun filosofisk for moren, søsteren Kaisa og vennen Kristian om kjærlighetens vesen. Tankene lyder kloke, men Fridas omgivelser synes nok hennes sitat-iver blir i det meste laget.
  Erich Fromm var psykoanalytiker, og særlig opptatt av å benytte denne på samfunnet. Mennesket blir fremmedgjort i forhold til samfunnet ved at psykologiske og biologiske forhold ikke blir tilfredsstilt i vårt vare- og forbrukssamfunn.
  I boken Om kjærligheten forsker han på kjærlighetens vilkår i nåtid og fortid og i forskjellige kulturer. Kjærlighetens vilkår er avhengig av den kulturen den springer ut av. Erich Fromm var nok noe pessimistisk på kjærlighetens vilkår i dag og kaller den liksom-kjærlighet.
 • Diskuter likheter og forskjeller på norske forhold og de innvandrerkulturer dere kjenner.
 • Finn forklaring på ordene psykologi, psykiatri, underbevissthet og nevrose.
 • I den psykoanalytiske tenkningen vil atferd og symptomer kunne sees som ytringer eller utagering av personlige eller familiære konflikter.
  Diskuter hvordan:

 • skoleskulk
 • aggressiv væremåte - eks. hærverk, mobbing
 • overdrevden slanking

kan tenkes å være uttrykk for slike konflikter.

Å skrive film - manuskript
"Hva var best - filmen eller boken?", er et vanlig spørsmål til bokbaserte filmer. Frida - med hjertet i hånden har gått en litt uvant vei. Etter at Torun Lian skrev filmmanuskriptet, laget hun en romanversjon av den samme fortellingen. Et filmmanuskript kan enten være et originalmanuskript eller en adapsjon av en litterær fortelling.
 • Lag et kortfilmmanuskript. Finn en idé eller en episode og forsøk å omsette den til et manuskript for en film på noen minutter. Lag sekvensinndeling, anvisning for scener og dialoger(dersom du/dere bruker dialoger).
 • Er det forskjell på å skrive for film og fjersyn? Er formspråket forskjellig i film og fjernsyn ?


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Norsk
Tema:Litteratur på film, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen