Filmweb
 
 

Gi det videre


OM HANDLINGEN
11 år gamle Trevor (Haley Joel Osment) får en stor prosjektoppgave av den nye samfunnsfaglæreren sin. Hva kan han gjøre for å endre verden ? Trevor får en glimrende ide og omsetter straks ideen til handling. Han skal hjelpe tre mennesker. Disse menneskene skal til gjengjeld forplikte seg til hver å hjelpe tre andre o.s.v. Første del av prosjektet er å hjelpe en narkoman uteligger til et bedre liv. Uteliggeren blir invitert hjem, får mat, sover i garasjen og tar en dusj neste morgen. Alt utvikler seg fint inntil moren (Helen Hunt) oppdager at det hun trodde var en av Trevors kamerater, er en voksen mann. Hun jager mannen ut av huset til Trevors fortvilelse. Når moren får høre at dette er et skoleprosjekt, oppsøker hun læreren (Kevin Spacey) for å skjelle ham ut. Først da hun blir kjent med den narkomane, forstår hun hva Trevors prosjekt går ut på. Trevor tror han mislykkes da han oppdager at hans nye venn fortsatt doper seg. Han setter allikevel i gang med neste del av prosjektet som involverer læreren og moren. Trevor bor alene med sin mor. Faren som er både voldelig og alkoholisert, har stukket av og Trevor frykter at han kan komme tilbake. Moren har to jobber og et alkoholproblem som hun prøver å skjule for sønnen. Den nye læreren virker som en sikker, real lærer med klare krav til elevene. Han har et delvis vansiret ansikt, men skjuler hvorfor. Trevor nærmer seg læreren med nysgjerrighet, åpenhet og interesse, men læreren vegrer seg for å bli for personlig involvert i gutten. Trevor ønsker å kople mor og lærer sammen og inviterer læreren til hjemmebesøk. Langsomt utvikler det seg et forhold mellom læreren og moren og Trevor er nær ved å lykkes da faren (Jon Bon Jovi) dukker opp. Siste del av Trevors prosjekt er å hjelpe skolekameraten som blir mobbet.


Forarbeide
Filmen krever ikke spesielt forarbeide, men det kan være en fordel (i forhold til de yngste) å ha snakket om hvordan en fortelling kan legges fram. Noen historier fortelles lineært, kronologisk. Slik er det ikke her. Vi starter på 2 forskjellige steder på en tenkt tidslinje med 2 forskjellige handlingsforløp. Mot slutten av filmen finner de to handlingene hverandre naturlig. Dette kan virke forvirrende - inntil man forstår sammenhengen.

FILMKUNNSKAP.

Fortellerteknikk.
Lag en tidslinje som starter med den dagen Trevor møter den nye læreren sin og som slutter med siste scene i filmen (ca. 5mnd. etter). Prøv å sette inn de 3 første scenene (1. Læreren som stryker skjorta, 2. Gisseltagningen og 3. Scenen fra klasserom hvor lærer sitter med ryggen til elevene. Filmen inneholder to fortellinger som møter hverandre. Hvilke to fortellinger er det? Hvorfor har man valgt å fortelle filmen på denne måten (spenning)? Hadde filmen blitt annerledes (kjedelig) hvis den hadde startet med første skoledag og så blitt fortalt lineært kronologisk? Slå opp i en fremmedordbok på ordene lineær og kronologisk.

Filmen foregår i Las Vegas. Hva er denne byen kjent for? Hvorfor har man valgt denne byen som åsted for det meste av handlingen?

Slutten blir dramatisk og noen blir kanskje skuffet over at filmen ender som den gjør. Tenk deg en annen slutt. Ville det ha påvirket hva du følte da du forlot kinoen? Synes du filmen inspirerer (slå opp ordet) deg til å bli et bedre menneske? Hvorfor ? hvorfor ikke?

Om skuespillerne.
En film har som regel hovedroller og biroller. Hvem har hovedrollene i denne filmen? Hvem har biroller? Haley Joel Osment har rollen som Trevor. Prøv om du kan finne andre filmer han har deltatt i (http://www.kidactors.com/haley/haley.htm eller søk selv på navnet hans). Hvorfor tror du nettopp han ble valgt eller hvilke kvalifikasjoner har han som skuespiller (slå opp på kvalifikasjon)? Hvorfor tror du de valgte en gutt til denne rollen? Hva ville blitt annerledes hvis de hadde valgt ei jente ?
Jon Bon Jovi spiller faren, Ricky. Kjenner du flere eksempler på at noen kombinerer - eventuelt prøver å kombinere karriere innenfor musikk og film? Hvilke egenskaper må en musiker/popartist ha som også gjør hun/han attraktiv som skuespiller?

Konflikter.
En måte å skape spenning på eller engasjere seeren på, er å lage konflikter. En kan også si at karakterene i filmen møter motstand og denne motstanden er med å skape framdrift i handlingen ? publikum engasjerer seg. En konflikt kan bety at noen hindres i å nå sitt mål. For eksempel er Trevor redd for at kameraten skal bli skadet av mobberne, men han våger ikke å gripe inn. Trevor ønsker ikke at moren skal ha mer kontakt med den voldelige og alkoholiserte faren, men når han dukker opp vil hun gi ham en ny sjanse. Journalisten prøver å finne årsaken til at han får en splitter ny Jaguar av en fremmed mann, men må lete før han finner den som startet ?Pay it forward?. Hvilke andre ?konflikter? kan du finne i denne filmen?
Det er typisk for mange ?Hollywood-filmer? at når filmen er slutt, skal alle konflikter være løst. Er det slik her?

Øvingsoppgaver manus.
Hvis du skulle lage en fiksjonsfilm/video, hvilke karakteregenskaper ville du da ha med på de ulike hovedpersonene? Slå opp på ordet fiksjon. Hvordan skulle du få synliggjort disse egenskapene (se også lenger ned i teksten)?
Oppgave: Ta en kjent fortelling, eventyr eller tegneserie som er lineært/kronologisk fortalt. Del fortellingen opp i sekvenser (slå opp ordet!) og prøv å lage en annen rekkefølge på sekvensene. Du må antagelig endre litt på teksten eller lage noen tilføyelser for å få det til.

TEMA TIL SAMTALE

Trevors utopiske ide.
Skriv ned Trevors ide til hvordan han vil endre verden.
Kan Trevors ide om å ?Gi det videre? ? kontra det å gjøre gjengjeld ? fungere? Hvorfor - eventuelt hvorfor ikke?
Er det en riktig påstand at man ikke kan endre verden uten å endre seg selv.
Er det enklere å endre andre enn seg selv?
Hvorfor møter man motstand når man prøver å endre noe?
Hvorfor er ikke alle enige om hvordan vi kan få det bedre?
Er det sant at for at alle skal få det bedre må også noen nødvendigvis få det verre?
Kan et barn endre verden?
Har vi andre regler/lover/skriftsteder ? skrevne og uskrevne som sier noe om hvordan vi skal oppføre oss ovenfor hverandre (nettvettregler er aktuelle) ?
Trenger vi slike (etiske) retningslinjer?
Hvordan reagerer du selv hvis noen har vært hjelpsom mot deg? Tar du det som en selvfølge eller gjør det noe med deg? Har du en historie å fortelle?
Oppgave: Tenk ut en atferd/regel/annet du vil endre slik at alle i klassen får det triveligere. Hvordan ville du gå fram? Tror du at forslaget ditt vil møte motstand? Hvordan vil du møte denne motstanden?

Karakterene (personene) i filmen har forskjellige karakteregenskaper. Slå opp på ordet karakter. Hvordan vil du beskrive karakteregenskapene til Trevor, moren, faren, læreren og mobberen? Hvordan synliggjør filmen karakteregenskapene? For eksempel: Hvis Trevor er en gløgg gutt ? hvordan ser/hører vi det i filmen? Eller: Hvis mobberen er voldelig ? hva er det i filmen som får oss til å tro det?
Hva er dine egne karakteregenskaper? Hvordan er de synlige?


 

Filmstudieark

Forfatter:Kjell Vidar Olsen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Samfunnsfag , Religion, livssyn og etikk , Norsk
Tema:Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Kjell Vidar Olsen
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen