Filmweb
 
 

Det største i verden


HANDLINGSREFERAT


Petra må rømme fra hjemstedet etter at innbyggerne har funnet ut at hun er forlovet med ikke mindre enn tre av hjembyens menn. Hun reiser først til Bergen, men blir ikke tatt særlig godt imot der. Ryktet om hennes kjærlighetsliv har spredd seg også hit. Dermed vurderer Petra å dra til Kristiania, men på vei over fjellet oppstår stor dramatikk, og hun havner i stedet på en prestegård litt lenger inn i landet. På denne gården bor en prost, som er enkemann, og hans datter, Signe, som er på Petras alder. Hos prosten får Petra undervisning i fransk, hun lærer å spille piano og lese litteratur. Hun stortrives på prestegården, og prosten ønsker til slutt at hun skal bli hans fosterdatter.
I julegave inviterer prosten de to jentene med til Bergen for å gå i teateret. Dette er første gang Petra ser et teaterstykke. Det gjør svært dypt inntrykk på henne, og hun mener at dette må være det største i verden. Petra og Signe har i løpet av den tiden Petra har bodd i prestegården utviklet et nært og godt vennskap, men dette vennskapet blir brått satt på prøve da de finner ut at de elsker samme mann. Og Petra må ta valget mellom kjærligheten og kunsten.

OM REGISSØREN THOMAS ROBSAHM (1964 - )


Thomas Robsahm debuterte med filmen "Svarte pantere" i 1992. Etter dette har han laget flere kortfilmer, dokumentarer og spillefilmer. Hans siste spillefilm var "S.O.S", og denne filmen vant Amanda for beste spillefilm i 2000.

FRA BOK TIL FILM


Filmen "Det største i verden" er basert på romanen "Fiskerjenten" av Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) fra 1868. Boken ble populær da den kom ut og ble raskt oversatt til flere språk. Den kan ses på som en utviklingsroman, og Bjørnson tok med denne romanen et skritt nærmere realismen. Det har blitt laget seks filmatiseringer av Bjørnsons verker. "Fiskerjenten" har ikke tidligere vært filmatisert, men vært satt opp som teaterforestilling i 1992. Vivi Sunde dramatiserte den da for "Teateret Vårt" i Molde. Siri Senje har skrevet manuset til filmen "Det største i verden".

SPØRSMÅL OG OPPGAVER TIL FILMENFilmen og boka</>
1.Hva synes du om filmen? Diskuter hva du synes var bra, og hva som eventuelt ikke fungerte så bra.
3. Hvis du har lest boka og sett filmen: Hva vil du si er hovedbudskapet i henholdsvis bok og film?
4.Hvilke viktige forskjeller finner du mellom romanen "Fiskerjenten" og filmen "Det største i verden"?
Hvilke forskjeller mener du det er mellom å fortelle med bilder og å fortelle med ord?
5. Når du har lest boken og sett filmen: Er personene og stedene slik du hadde tenkt deg?
6.Hvorfor tror du filmen har blitt kalt "Det største i verden" og ikke "Fiskerjenten"?
7. I boka Fiskerjenten skildres to sterke kvinneskikkelser; moren og Petra. I filmen er morens historie tatt vekk. Dette ville manusforfatter Siri Senje gjerne hatt med. kan du tenke deg hvorfor dette er tatt bort?
8. Bjørnson var en forkjemper for kvinnens rettigheter. Tror du kvinneskikkelser som moren og Petra var vanlige på 1800-tallet?
9.Da Bjørnson ble spurt om hvem som var modell for fiskerjenten Petra, svarte han: "Fiskerjenten, det er meg det". Finn biografisk stoff om Bjørnson og se om du finner noen likhetstrekk mellom han og Petra.

Petra
1.Hvordan fremstilles Petra i filmen?
2.Hvorfor lyver Petra så mye, tror du? Hvorfor forteller hun alle disse løgnhistoriene?
3."Å grine er nesten det deiligste som finnes", sier Petra en gang til Signe. Hva tror du hun mener med det? Hva sier dette om Petra og hennes følelsesliv?
4.I slutten av filmen ser vi at Petra velger kunsten og blir skuespiller i København. Gå sammen i grupper på 3-4 personer og skriv en alternativ avslutning hvor Petra velger kjærligheten. Dramatiser dette gjerne i klasserommet etterpå.

Petra og Signe
1.Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Petra og Signe? Endres dette forholdet i løpet av filmen?
2.I filmen utspiller det seg et trekantforhold mellom Petra, Signe og Hans. Hvordan finner Petra ut om forholdet mellom Signe og Hans? Hvordan reagerer hun på dette? Hvordan reagerer Signe da hun får høre om Petra og Hans?
3.Hvordan fremstilles dette i boken?

Naturen og kulturen
1.Filmens handling er lagt til Vestlandet rundt 1870. Hvilket inntrykk får du av hvordan folk her levde på denne tiden? Hva levde de av? Hvordan var de sosiale forholdene og forskjellene mellom folk?
2.I filmen ser vi at en gammel dame i nærheten av prestegården dør. Finn ut hvordan begravelsesskikkene var før og sammenlign dette med forholdene i dag. Hva sier dette om synet på døden?
3.Vi snakker ofte om en konflikt mellom natur og kultur i Norge på slutten av 1800-tallet. Finn stoff om denne konflikten. Hvordan kommer denne konflikten til uttrykk i filmen?
4.Gi en beskrivelse av hvordan naturen fremstilles i filmen. Finn eksempler på at naturen er med på å skildre personenes følelser.
5.Denne filmen kan kalles en historisk film. Hvilke andre historiske filmer kjenner du til? Finner du noen likhetstrekk mellom disse filmene? Synes du denne historien kunne vært laget i en moderne utgave? Hvorfor/ hvorfor ikke? Tror du at denne filmen kan være interessant for et internasjonalt publikum?

Filmvitenskap
1.I filmen ser vi flere ganger at Petra tenker tilbake. Hvordan markeres disse tilbakeblikkene?
2.Thomas Robsahm har regissert flere filmer blant annet "Svarte pantere" og "S.O.S". Dette er helt andre type filmer. Hvorfor tror du Robsahm ønsket å jobbe med dette manuset? Hvorfor ville han lage denne filmen?
3.Tenk deg at du er regissør. Hva synes du fungerte bra og hva synes du fungerte mindre bra i denne filmatiseringen? Hva ville du gjort annerledes hvis du regisserte denne filmen?
4.Hvilke scener opplever du som nøkkelscener (scener som er viktige for helheten) i denne filmen?
5.Hvilken rolle spiller musikken i denne filmen? Kom gjerne med eksempler på scener hvor du synes musikken spiller en viktig rolle.

HENVISNING TIL LÆREPLANEN


For grunnskolen/10.klassetrinn: "Kunnskap om språk og kultur": Litteraturhistorie fra 1850 og fremover. Virkemidler i film.
Videregående skole/Grunnkurs allmennfaglig studieretning og grunnkurs og videregående kurs 1 på yrkesfaglig studieretning(modul 1 og 2: Mål 5 (massemedium): Elevene skal ha noe kunnskap om viktige massemedium, som for eksempel film. For videregående kurs 1 på allmennfaglig studieretning (modul 3, mål 10 (litteratur): Bjørnstjerne Bjørnson bør være med i utvalget av forfattere som leses.

LENKER


www.verden.no
www3.nrk.no/magasin/kultur/film/
www.filmweb.no/ect
www.speranza.no


 

Filmstudieark

Forfatter:Viola Simensen
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Kunst, Likestilling/kjønnsroller, Litteratur på film
 

Fakta

Forfatter:Viola Simensen
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen