Filmweb
 
 

Danser med ulver


Handlingsreferat
Filmens historie utspiller seg i Dakota på 1860-tallet - en periode i amerikansk historie som preges av mange omveltninger. Det var i denne perioden de hvite nybyggerne for alvor reiste lenger mot vest og bosatte seg i landområdene til de amerikanske urbefolkningsgruppene på prærien. Dette førte til skjerpede interessemotsetninger mellom indianer og hvit. Konfliktene og indianernes forsvar for sine rettigheter gav næring til myten om indianerne som usiviliserte, rå og barbariske.
Mot denne bakgrunnen skildrer filmen et møte mellom en hvit offiser fra nordstatsstyrkene i borgerkrigen og en gruppe Kiowa Sioux-indianere - et nomadisk jeger- og sankerfolk. Hardt skadet og etter heltemodig innsats blir filmens hovedperson, løytnant John Dunbar, tilbudt å bli stasjonert vekk fra fronten. Han velger en utpost, Fort Sedgewick, i grenselandet mot vest. Han vil gjerne oppleve, som han selv sier, "det uberørte landet" før det går tapt. Han finner utposten forlatt, men ser det som sin plikt å være der til forsterkningene kommer, selv om han nærer frykt for indianerne.
De første møtene mellom Dunbar og indianerne preges av undring og nysgjerrighet, men også av usikkerhet. Til tross for store kulturforskjeller, utvikler relasjonen mellom Dunbar og indianerne seg til gjensidig forståelse og respekt. Dunbar blir ytterligere akseptert av Kiowa Souxi`ene etter at han leder dem til en flokk bøfler som sikrer stammen mat og klær for vinteren. En hvit kvinne, Oppreist Knyttneve, fungerer som tolk mellom Kiowa`ene og Dunbar. Hun ble adoptert som barn av Kiowa`ene etter at hennes foreldre ble drept av nabo-stammen Pawnee. Dunbar og Oppreist Knyttneve forelsker seg i hverandre og gifter seg. Dette blir et vendepunkt for Dunbar. Han identifiserer seg mer og mer med indianernes verdier og levesett, og bestemmer seg for å leve blant dem.

Om filmen
Filmen skildrer møtet mellom Dunbar og indianerne med vidd, humor og dramatikk. Gjennom hovedpersonens øyne formidles et svært så romantisk bilde av Kiowa`ene. Dette bildet av urbefolkninger som "noble ville" har lange tradisjoner i vestlig kultur, og slik sett skiller ikke filmen seg bemerkelsesverdig fra andre populærframstillinger av indianerne. Men filmskaperne har likevel klart å gjenskape 1800-tallets indianerkultur med en viss autensitet. Over halvparten av dialogen foregår på Kiowa`enes morsmål, Lakota-dialekten, og bruksgjenstander og kostymer er laget nøyaktig etter tradisjonelle mønstre og teknikker.

Forarbeid til filmen
Som en forberedelse til filmen er det nyttig å skaffe seg kunnskaper om prærieindianernes tradisjonelle kultur og samfunn. Prærieindianerne er en kategori som favner flere etniske grupper som hovedsaklig livnærte seg ved jakt og sanking, og Kiowa var bare en av flere stammer som sammen utgjorde Sioux-"nasjonen". På Etnografisk Museum i Oslo er det en permanent utstilling an nord-amerikansk indianerkultur. Bl.a. finnes en egen seksjon hvor prærie-indianske drakter og bruksgjenstander er utstilt.
Det er også nyttig å skaffe seg en oversikt over denne perioden i amerikansk historie for å kjenne til de politiske og materielle forholdene som lå til grunn for såvel borgerkrigen som konflikten mellom de hvite og urbefolkningen.

Spørsmål til filmen
 • I mange filmer er historien bygd opp rundt en klar konflikt med skarpe motsetninger. Finnes en slik konflikt i Danser med ulver, og i så fall hva består konflikten i?
 • Hvem er filmens helt, og hvilke virkemidler brukes i filmen for å skape helterollen?
 • Produsenten lanserer Danser med ulver som en episk film. det finnes ulike definisjoner på hva en episk film eller et episk drama er. Finn fram til ulike definisjoner, diskuter forskjellene og vurder i hvilken betydning vi kan kalle Danser med ulver en episk film.
 • Tolk tittelen med tanke på hvordan den kan knyttes til filmens tema?
 • Bøflene var det viktigste næringsgrunnlaget for Kiowa Sioux- indianerne. Hvordan beskrives i filmen indianernes holdninger til sine naturomgivelser?
 • Beretninger om en voldelig relasjon mellom indianer og hvit stammer særlig fra krigene mellom de ulike europeiske kolonimaktene på 1700-tallet og senere fra "indianerkrigene" på 1800-tallet. Finn fram til litteratur om de første europeiske nybyggerne på den nord-amerikanske østkyst. Hvordan beskrives relasjonen mellom indianerne og disse første nybyggerne.
 • Det er lenge siden "indianerkrigene" på 1800-tallet, men indianerne må fortsatt kjempe for sine rettigheter. Eksempler på dette er indianernes okkupasjon av Wounded Knee og Alcatraz på 1970-tallet og den pågående konflikten i Quebec i Kanada mellom Mohawk-indianerne og den kanadiske regjeringen. Finn fram til litteratur og avisartikler om disse hendelsene og vurder hvilke likheter det finnes mellom disse nyere konfliktene og konfliktene på 1800-tallet.

  Anbefalt litteratur

  Dee Brown: Begrav mitt hjerte ved Wounded Knee - nedkjempingen av de amerikanske indianerne 1860-1890, Gyldendal, Oslo 1974.
  Richard Erdoes: Den store ånd - John Fier-Lame Deer forteller til Richard Erdoes, Grønnhaug og Sønn, Oslo 1972.
  Helge Ingstad: Apache indianerne - den tapte stamme, Gyldendal Kjempefakkel, Oslo 1974.
  Jon Schackt: Indianerkultur i Nord-Amerika, Etnografisk Museum, Oslo.
  Henning Siverts og Georg Henriksen: De som bodde der først, Forskningsnytt nr. 6, 1976.


 

Filmstudieark

Forfatter:Jan Ketil Simonsen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag , Naturfag , Engelsk
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Kunst, Miljøvern og naturvitenskap, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Jan Ketil Simonsen
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen