Filmweb
 
 

Elina ? som om jeg ikke fantesFilmen anbefales fra 4. til 8. klasse. Den har vunnet priser på festivaler i Berlin, Malmø og Montreal.

Handlingen
Elina bor sammen med moren og to småsøsken i Nord-Sverige. Handlingen utspiller seg på 50-tallet. Faren er død og Elina savner ham veldig. Hun brukte mye tid i naturen sammen med faren sin. Nå søker hun ofte til myrlandskapene i nærheten. Der lærte faren henne hvordan hun skulle klare seg i de farlige terrenget.

Den lille familien er tospråklig; de snakker både finsk og svensk. Elina har lenge vært syk. Nå gleder hun seg til å begynne på skolen igjen, leke med vennene sine og spise varm skolemat hver dag. Men hun kommer fort på kollisjonskurs med den nye lærerinnen sin, frøken Tora Holm. Lærerinnen er sarkastisk og ?stikker? ofte til Elina med ondsinnete bemerkninger om henne, familien og faren. Forholdet utarter seg og blir regelrett mobbing og avvisning. Men Elina tar igjen mot urettferdigheten og den dårlig behandlingen. Det lærte hun av sin far. Etter hvert får Elina støtte fra uventet hold. Sammen med Elinas mot og rettferdighetssans tvinger dette fram en løsning. Det er vanskelig å måtte si unnskyld. Og hvem skal egentlig si det, i rettferdighetens navn?

Forberedelser
Filmopplevelsen blir ofte bedre hvis barna vet noe om filmens innhold. Man kan lettere identifisere seg med historien og personene om en del begreper er klare. Handlingen foregår i nærheten av et myr, og derfor kan en gjerne fortelle hva en myr er, når myrer er farlige og hvordan man kan komme seg ut av en myr, hvis man blir sittende fast.
Siden filmen handler om savn og om mobbing, kan en godt forberede seg til filmen ved å snakke om dette: Hva er mobbing? Når er noe mobbing og ikke erting? Er det ene bedre enn det andre? Hvem er det som ofte mobber? Voksne? Barn? Hva kan du gjøre for å hjelp en som blir mobbet? Hva er å savne?

Tema i filmen:

SORG OG SAVN
Filmens temaer er flere. Først og fremst handler det om sorg og savn. Elina savner faren sin som er død. Men hun finner en måte å være nær ham likevel. I myrlandskapet sitter hun med ryggen til et tre, eller med kinnet mot marken, snakker med faren og føler at han er nær henne og gir henne mot og styrke. Hun vil være som ham, gjøre alt riktig og rettferdig. Det lover hun ham i ?samtalene? de har. I løpet av filmen finner hun ut mye som hjelper henne bedre til å akseptere farens død og gå videre i livet med dem som er fysisk rundt henne. Filmen er et godt utgangspunkt for å snakke om det å miste noen man er glad i, og hvordan vi mennesker takler dette forskjellig. Det er mange måter å gi uttrykk for sin sorg på, og mange måter å mestre den. En god samtale kan være hvordan vi kan utvikle mer empati, forståelse og handlekraft overfor en som trenger støtte?MOBBING
Elina blir i tillegg utsatt for noe av det vanskeligste noen kan oppleve: hun blir trakassert og rakket ned på. I dette tilfellet av en voksen, til og med hennes lærerinne. Hun får spydige bemerkninger og hint og lærerinnen snakker nedsettende om henne, familien hennes som trenger sosial støtte, og om faren som var så ?opprørsk?. Barn som ødelegges av mobbing, av barn eller voksne, er et svært aktuelt tema å diskutere og gjøre noe med i enhver skoleklasse. Måten filmen er fortalt på kan bidra til å gjøre samtalene innholdsrike: Filmen om Elida er lagt til 50-tallet, det er en voksen som utfører det vi kan kalle mobbing, og alt som skjer fører fram til en konstruktiv avslutning. Miljøskildringen, og det at en voksen utfører mobbingen, skaper en viss avstand. Men ved å snakke om ?den gangen? og ?lærerinnen? kan det være lettere for dagens barn å gi uttrykk for sine meninger om mobbing. Det blir lærerens oppgave å trekke tråder til dagens hverdag og aktuelle situasjoner for akkurat sin klasse. (Forslag følger).

Filmen handler også om vennskap og viktigheten av å vise mot og støtte hverandre.

SPRÅK OG IDENTITET
I tillegg overholder lærerinnen strengt at Elina ikke får lov å snakke finsk, som jo er hennes morsmål. Dette kan være en god innledning til en samtale om språk og identitet og hvor viktig det er å ha et morsmål. Gjennom språket kan vi mennesker utvikle en identitet, tro på oss selv, skape sosiale relasjoner, utvikle tilhørighet og trygghet. Og derved lære flere språk. Dette er et relevant tema i dagens samfunn der mennesker fra mange nasjonaliteter og kulturer skal lære hverandre å kjenne og utvikle nye flerkulturelle, gode samfunn. ?Uten språk og uten regler kommer man ingen vei?, sier lærerinnen Tora Holm. Diskutér hva klassen syns om dette.

Flere spørsmål og oppgaver til filmens innhold
Snakk om måter å håndtere sorg på. Noen blir innesluttet, noen gråter, noen blir hyperaktive. Hva kan vi gjøre for å hjelpe noen å komme gjennom sin sorg? Hva er å være en venn? Når var du en venn sist?

Lærerinnen snakker med en spydig og sarkastisk tone, som da hun snakker til Elinas mor og Elina står ved siden av og hører på: ?Hun har vel mer forstand enn sin pappa, hun er vel ingen opprører som ham?!" Det er vanskelig å gripe fatt i slike utsagn, være modig, forsvare seg eller stille opp for andre som må høre på slikt. Hvordan kan vi si fra og hjelpe den som blir utsatt for lignende utsagn? La barna gi lignende eksempler på lærerinnens dårlige handlemåte flere steder i filmen. Dette er en barnefilm, men diskutér om dere syns den også har noe viktig å si til voksne. Hva er egentlig mobbing? Se flere spørsmål om mobbing på Barneombudets hjemmeside www.barneombudet.no (se ?barn og unge?, og ?stopp mobbingen?).

Diskutér om filmen inspirerer oss til å bli et litt bedre menneske i vårt lille hjørne av verden. La barna skrive historien ?Hvis jeg var Elina
?

Å be om forlatelse eller unnskyldning kan være vanskelig for noen, litt for lett for andre. Hva bør det føre til når vi sier ?unnskyld?? Diskutér om hvem som helst kan si unnskyld for hva som helst, få tilgivelse på stedet og så bare fortsette på samme viset?

Natur- og miljøfag er en viktig dimensjon i mange sammenhenger. Hvis vi tar vare på naturen kan vi høste fra den i generasjoner framover. På hvilken måte trengte familien til Elina å høste fra naturen for å overleve? Trenger vi naturen på samme måte i dag? Hvordan tar vi vare på den?

Filmkunnskap
Det er en jente, Elina, som er filmens hovedperson. Kanskje er det et filmatisk virkemiddel for å tydeliggjøre mot, kreativitet og handlekraft, som ellers ofte forbindes med gutter og menn i våre stereotype oppfatninger av kjønnene. Særlig på den tiden. Diskutér med klassen om reaksjonen deres på filmen ville blitt annerledes med en gutt i hovedrollen?

Miljøet, personene og handlingen er grunnpilarene i en film. Hvordan beskrives miljøet (landskapet, trafikken, rekvisittene, fotoarbeidet, fargene, klærne, hårfasongene osv)? Beskriv hovedpersonen Elina. Hvordan møter vi personene i filmen og hva slags inntrykk får vi av dem (lærerinnen med ryggen til når moren kommer, Elina som hentes hjem fra myren i begynnelsen av filmen, læreren som kommer i bil osv)? Hvordan skildres at Elina og familien har dårlig råd?

Bruk av lyd og stillhet er et filmatisk virkemiddel som styrer vår opplevelse av bildene. La barna lage en liste over lydeffektene de husker og hvordan de virket på dem i ulike scener (musikk, volum, babygråt, stillhet osv).

Filmen gir et mørkt og grått inntrykk. De fleste har grå, brune og sorte klær. Hvordan virker det at lærerinnen er den eneste som har rød drakt og gull øreringer? Hva forteller det om henne? Hvordan framstår hun på grunn av klærne? Når forstår vi at Elina vil få hjelp og støtte?

Ikke noe vi ser avbildet på film er tilfeldig. Alt er nøye planlagt. Myrlandskapet kan være et symbol på noe av handlingen i filmen. La barna diskutere hva myren kan symbolisere.


 

Filmstudieark

Forfatter:Cesilie Tanderø
Klassetrinn: [5. - 7. trinn]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Historie, Mobbing, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Cesilie Tanderø
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen