Filmweb
 
 

Kongen av Bastøy

Forarbeid

Før filmen vises bør elevene få en grundig innføring av hva Bastøy Skolehjem var. Hjemmet ble opprettet i 1900. ”Hjemmet” hadde 5 avdelinger med 30 gutter hver, men det var aldri mer enn 90-100 gutter der samtidig. Filosofien bak hjemmet var hentet fra flere institusjoner rundt i Europa. Mistilpassede gutter som hadde utøvd former for kriminalitet, skulle isoleres og hjelpes tilbake til ”normale” mennesker gjennom hard disiplin, hardt arbeid og folkeskolens pensum. Det er veldig nyttig for etterarbeidet om elevene gjør notater underveis. Stopp i filmen kan være en metode for å få mer utfyllende notater. Alternativt kan det være at klassen blir bedt om å forsøke å identifisere seg med enkeltroller mens filmen vises. Læreren kan også tildele hver enkelt elev en rolle å følge. En tredje tilnærmingsform kan være å la elevene lese gjennom alle spørsmålene på forhånd og gjøre notater underveis.
Summarisk gjennomgang av filmen

Det er ikke meningen at alle elever bør gå i gjennom alle spørsmålene under. Det kan være hensiktsmessig å plukke spørsmål ut fra alder og tid til disposisjon. Klassen kan deles i grupper som behandler hver sin gruppe spørsmål. En eller annen form for oppsummering bør gjennomgås, som gjennomgang av hver elevs besvarelse eller diskusjon i plenum.

1. Hvilket år er handlingen lagt til?

2. Hvilken innstilling hadde bestyrerens kone til stedet?

3. Var C-19, Erling, innstilt på å bli på Bastøy?

4. Hvor lenge hadde C-1, Olav Fossen, vært på Bastøy?

5. Hvilke rykter gikk om C-19?

6. Hvordan kunne husfar Braaten vite hvor klokka til C-5 var?

7. Når ble det avslørt at C-19 ikke kunne lese?

8. Hvordan oppstod vennskapet mellom C-1 og C-19?

9. Hvorfor gråt C-5 når han kom tilbake fra ”sangtreningen”?

10. Skjønte C-1 at noe var galt?

11. Hva kunne den enkelte gutt gjøre med sin situasjon på øya?

12. Gi eksempler på maktkamp mellom guttene.

13. Fantes det mobbing og trakassering?

14. Hvilke gutter kom raskest fra øya?

15. Viste bestyreren noen milde sider?

16. Hva var C-1 Olav Fossen sin rolle? Hvorfor var han på øya?

17. Erling ”så en hval få tre harpuner i seg”, var det sant?

18. Beskriv forskjellige straffereaksjoner på øya.

19. Hadde guttene fritid?

20. Braatens liv og bakgrunn? Hvor lenge hadde han vært på øya?

21. Hvorfor ville C-5 gjerne være på åkeren?

22. Hvorfor skar C-5 seg i hånda på åkeren?

23. Hvorfor spiste guttene rød fluesopp (som er ganske giftig)?

24. Hvorfor ble ikke C-9 med på fluktforsøket?

25. Hvorfor ville C-5 være med på fluktforsøket?

26. Hadde noen på øya sympati for fluktforsøket?

27. Hva sa bestyreren for å unngå at C-19 skulle bli helt?

28. Hvordan var humøret til C-1 etter flukten? Hvorfor?

29. Hvorfor lot ledelsen C-1 piske C-19?

30. Hvorfor hevnet ikke C-19 seg på C-5?

31. Hvordan reagerte bestyreren når C-1 fortalte om overgrepene mot C-5?

32. Hvilke undersøkelser gjorde bestyreren av saken?

33. Hvordan vet vi at C-5 druknet seg?

34. Hva var det som fikk C-5 til å drukne seg?

35. Hvordan prøvde ledelsen å framstille drukningen etterpå?

36. Hvem mente bestyreren burde føle skyld for hendelsen?

37. Når begynte misnøyen blant guttene å komme til syne?

38. Hva gjorde bestyreren med det gryende oppgjøret mot Braaten?

39. Hvordan forsvarte Braaten seg?

40. Hvordan reagerte guttene når Braaten dro?

41. Hvordan tror du guttene følte det når de leste fra bibelen om rettferdighet og tilgivelse?

42. Hva gjorde inspeksjonens ord til C-1 med ham?

43. Hvorfor var ikke C-1 glad over å forlate Bastøy?

44. Hvem beskrev C-19 i sin historie som C-1 skrev ned?

45. Hvorfor dro ikke C-1 fra øya når han hadde sjansen? Kan det være flere grunner?

46. Hva drømte guttene om?

47. Hva mente C-19 med replikken til bestyreren: ” Du hører ikke hjemme her, du heller”?

48. Hvem reddet Braaten fra hengingen og brannen?

49. Hva betydde det at guttene så en elg under flukten?

50. Hva var framtiden for Olav Fossen etter flukten?

Diskusjonstemaer

Både i RLE og samfunnsfag kan innholdet i filmen diskuteres. Det er mange metodiske tilnærmingsmåter å bruke, som forarbeid individuelt eller i smågrupper før man oppsummerer i plenum. Også her må man ta ut en problemstilling eller flere alt etter alder, fag og tid til disposisjon.

A. Hva var hensikten med oppholdet på Bastøy Skolehjem?

B. Hvor effektivt er oppholdet på Bastøy? Lærer elevene mye av dette?

C. Er straffene i dag for milde og hadde Bastøy skolehjem hatt sin berettigelse i dag?

D. Hvilke indre følelser dukker opp i mennesker som blir pisket, slått eller utsatt for andre fysiske straffemetoder?

E. Kan desperate handlinger (drap, selvmord, selvskading, voldsutøvelse) ha sitt utspring i den avmakten individet føler i overgrepssituasjoner?

F. Hvilke overgrep, både fysiske og psykiske, ser vi eksempler på i filmen?

Til slutt

Det finnes flere internettsider med informasjon om Bastøy, både som skolehjem og fra tiden etter. Yngvar Ustvedt har skrevet boka ”Djeveløya i Oslofjorden – Historien om Bastøy og andre straffeanstalter for slemme gutter”. Det finnes også en rekke mennesker rundt i det ganske land som har vært der, både i skolehjemstiden og etterpå. Kanskje det hadde vært en idé å invitere noen i lokalsamfunnet med erfaring fra stedet til skolekinoen og diskusjonen etterpå?


 

Filmstudieark

Forfatter:Jan Christian Häckert
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Religion, livssyn og etikk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:Kongen av Bastøy
Regi:Marius Holst
Roller:Stellan Skarsgård, Benjamin Helstad, Kristoffer Joner, Trond Nilssen
Manus:Dennis Magnusson, etter en historie av Mette Marit Bølstad og Lars Saabye Christensen
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Karin Julsrud
Produksjonsselskap:4 1/2 Fiksjon AS
Lengde:1 t. 56 min.
Distribusjon:Euforia
Produksjonsår:2010
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen