Filmweb
 
 

Konger av Oslo

Vi møter ulike barn fra en 7.klasse på Ruseløkka skole i Oslo. Filmen starter med en kort presentasjon av noen av barna og skolens 17.mai feiring - der de går i tog foran Slottet og vinker til kongefamilien. I løpet av dette siste året på barneskolen ser vi hvordan barna utvikler seg og modner, fra å være barn til å bli gryende ungdommer – med alt som hører med av opprør, forelskelser, drømmer om fremtiden og ikke minst samhold og gode vennskap.

Filmen slutter med den siste dagen i 7.klasse, der barna deles inn i klassene de skal gå i på ungdomsskolen, sammen med barn fra Bygdøy skole. Som avslutning på barneskolen framfører de musikalen Mamma Mia til stolte foreldre og lærere. Siste bildet i filmen ”fryses” som et klassebilde, mens en rockelåt toner ut i ettertekstene.
Anbefalt bruk av filmen i skolesammenheng:

Filmen egner seg godt som supplement i undervisningen i Samfunnsfag, RLE og Kunst og håndverk.

Lærerplanen sier blant annet at i Samfunnsfag skal eleven ”kunne redegjøre for konflikter og kunne drøfte fram løsninger”. I RLE - faget ”skal eleven kunne samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål, gjerne knyttet til temaene fattig, rik, krig, fred, natur miljø og samfunn”. I Kunst og håndverk har eleven i 7.klasse en ganske spesialisert sjangerforståelse samt forståelse for visuell kommunikasjon og vil kunne delta på en analytisk diskusjon om sjangertrekk og virkemidler.
KUNST OG HÅNDVERK

1. Hva skiller dokumentarfilm som sjanger fra fiksjonsfilmen/spillefilmen?
2. Hva er forskjellen på denne typen dokumentarfilm og reality-serier, i måten man skildrer virkeligheten?
3. Hvordan presenteres de forskjellige barna i klassen, i filmen?
4. Hva slags teknikk bruker filmregissøren for å få barna til å fortelle om seg selv (Stikkord: Intervjuer)
5. Oppgave: Sett sammen to og to. La de to i fellesskap skrive ned fem spørsmål som handler om hvem man er, hva man liker å gjøre og hva man drømmer om å bli når man blir voksen. Velg noen til å framføre slik at den ene stiller spørsmål og den andre svarer. Få elevene til å reflektere over hvorfor spørsmålene regissøren stiller er ”klippet” bort i filmen – at vi ikke hører hvilke spørsmål som stilles? Hvordan blir det hvis elevene også gjør det samme i klassesammenheng? At man svarer ut fra å lese spørsmålene ”inni seg”?
6. Hvorfor heter filmen Konger av Oslo? Snakk om hva tittelen assosierer til.
7. Hvor mange barn blir vi kjent med i løpet av filmen?
8. Kan elevene huske de ulike barnas navn og etniske bakgrunn?
9. Hvilket dataspill og hva slags musikk ser og hører vi i filmen?
10. Hva kan være grunnen til at regissøren har lagt vekt på akkurat den musikken og akkurat det dataspillet?
SAMFUNNSFAG

1. Hvordan er læreren i denne klassen?
2. Hva slags diskusjoner hadde de i klassen?
3. Var elevene i denne klassen gode eller mindre gode på å løse konflikter?
4. Var elevene i denne klassen gode eller mindre gode til å samarbeide?
5. Hvor i filmen viser klassen at de er gode på samarbeid?
6. Er det situasjoner i filmen som viser dårlig samarbeid?
7. Tror dere noen i denne 7.klassen ble mobbet, ertet eller satt utenfor av de andre? Og i så fall hvem i klassen kunne dette være? (Stikkord: Kan det være ”emoen” Klara? – eller andre – eller kanskje ingen?)
Religion, livssyn og etikk

1. Fortalte filmen noe om de ulike barnas religion?
2. Noen av barna hadde annen etnisk bakgrunn i tillegg til at de var norske – sier noen av barna noe om hvor de eller familien opprinnelig ”kom” fra?
3. Hvor kom Mina opprinnelig fra? (adoptert fra Kina)
4. Hvor sier Haadi at han kommer fra? (Molde!)
5. Hvor kommer Ayan fra? (Somalia)
6. Har ulik hudfarge og ikke-kristen religion noe å si for hvor ”norsk” man er?
7. Hva er forskjellen på et ”fargerikt fellesskap” og et ”fargeblindt fellesskap”?
(Stikkord: At målet må være at hudfarge ikke spiller noen rolle – har ingen betydning og skal ikke bli en beskrivende del av et menneske).
8. Hvordan viser de forskjellige i klassen at de setter pris på hverandre og tar vare på hverandre?
9. Hvor viktig er det å ha drømmer for framtida?
10. Hva er det å vise respekt for hverandre – og hvordan viser både barn og voksne respekt for hverandre i denne filmen?
For utdyping av etnisitet, tilhørighet, kultur og barn – se: www. regjeringen.no og søk på emnene.
Konfliktløsning i skolen: www.reddbarna.no, www.ung.no
Faglitteratur: Livet på Sørsida: Et fargeblindt fellesskap? En kvalitativ undersøkelse av sosiale relasjoner blant Trondheimsungdom som er bosatt i områder med variert etnisk bakgrunn. Av John Arne Skolbekken, NTNU, Trondheim. Kontakt: john.arne.skolbekken@svt.ntnu.no


 

Filmstudieark

Klassetrinn: [5. - 7. trinn]
Fag: Kunst og håndverk , Samfunnsfag , RLE-faget , Mediefag
Tema:Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:Konger av Oslo
Regi:Elsa Kvamme
Roller:7. klasse på Ruseløkka skole, og særlig Elias, Ayan, Haadi, Michael, Klara, Mina og Tora, og lærerne Øystein Haugsbø og Brite Karine Mulelid
Manus:Elsa Kvamme
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Alert film Elsa Kvamme
Produksjonsselskap:Alert Film (tlf. 900 76 456)
Lengde:1 t. 3 min.
Distribusjon:Alert Film (tlf. 900 76 456)
Produksjonsår:2011
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen