Filmweb
 
 

Atomic Cafe


OM FILMEN:


Atomic Cafe er en kompilasjonsfilm satt sammen av klipp fra filmer fra 40- og 50-åra funnet i mange forskjellige amerikanske arkiv. Materialet omfatter gamle filmaviser, tegnefilmer, reklame- og fjernsynsfilmer, forsvarets instruksjons- og øvelsesfilmer. Tilsammen gir filmklippene et bilde av USA's holdning til atombomben i disse årene, og av de midlene det offisielle USA brukte for å få folk til å akseptere bomben og dens uhyggelige konsekvenser.

Filmen begynner med de første eksperimentene med kjernevåpen og ødeleggelsen av Hiroshima i 1945. Vi ser hvordan amerikanerne overtaler folket på Bikiniøyene til å dra, slik at øyene kan brukes til prøvesprengninger, og vi opplever hvordan vinden snur og fører med seg dødbringende aske.

I andre scener ser vi unge amerikanske soldater som fullstendig ubeskyttet rykker frem mot detonasjonsstedet for en atombombe.

Disse filmklippene veksler med innslag som viser kommunisthets og angst på 50-tallet, og propagandafilmer hvor atombomben fremstilles som ganske ufarlig for sivilbefolkningen.

FORARBEID:


Filmen krever at elevene har noe kunnskap om tiden filmen handler fra. For at de skal ha fullgodt utbytte av filmen, bør en ha snakket om etterkrigsårene og tatt opp bekreper som
"den kalde krigen" og "McCarthyismen". Elevene bør også kjenne ekteparet Rosenbergs skjebne.

ETTERARBEID:


Spørsmål elevene kan arbeide med umiddelbart etter at filmen er vist. Elevene kan med fordel arbeide i grupper.

1. Hvilken tidsepoke dekker filmen, og hvilke hendinger blir tatt opp?

2. Hvorfor blir byene Hiroshima og Nagasaki bombet? Hvordan opplevde flygerne som slapp bombene det de var med på?

3. Vi hører en representant for myndighetene i USA takke Gud for atombomben, og be Ham vise dem hvordan de skal bruke bomben for å fremme Hans mål. Finn andre eksempler på at folk har tatt - og tar - Gud til inntekt for sin side i en konflikt.

4. Hvorfor ble Bikiniøyene valgt til prøvesprengningsområde? Hva skjedde med befolkningen på øya?

5. Hva tror dere skjedde med de amerikanske soldatene som overvar prøvesprengningen i Nevadaørkenen.

6. En av sekvensene i filmen viser en tenkt kommunistisk maktovertagelse i en liten amerikansk by. Hva var hensikten med denne filmen? Hva kalles denne type film?

7. At kommunistfrykten var stor i USA på denne tiden, viser filmen også andre eksempler på. Hvilke?

8. Dere har lest om atombombens virkninger. Hvordan samsvarer vår viten med det som de forskjellige instruksjonsfilmene sier om beskyttelse under en atomkrig?

9. På hvilke måter blir atomvåpen gjort ufarlige i de gamle filmklippene? Hvorfor var det så viktig for USA at folk ikke ble skremt av disse moderne våpnene?

10. Hvilke tiltak er iverksatt for å begrense eller avskaffe atomvåpentrusselen?


Stavanger, desember 1988
Heidi Winther
Aud Oftedal


 

Filmstudieark

Forfatter:Heidi Winther, Aud Oftedal
Tema:Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Heidi Winther, Aud Oftedal
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen