Filmweb
 
 

Sønner av Norge

Handlingen i filmen

Filmen er basert på boken Teori og Praksis, en selvbiografisk oppvekstroman skrevet at Nikolaj Frobenius. Frobenius har også skrevet manus til filmen. Både boken og filmen handler om Nikolaj som vokser opp i drabantbyen Rykkinn på slutten av 70-tallet. Alle husene og menneskene på Rykkinn virker tilsynelatende like, men Nikolaj og familien skiller seg ut. Det plager Nikolaj, som både vil og ikke vil være som alle andre. Faren (Magnus) til Nikolaj er hippie og moren (Lone) er dansk. Nikolaj er den eneste av guttene i nabolaget som har langt hår.

Når Lone blir påkjørt og drept blir faren til Nikolaj først lammet av sorg. Magnus slutter å se Nikolaj. Da starter Nikolajs opprør- som er en reaksjon både på morens død og på farens fravær. Han søker punkmiljøet på Rykkinn, kler seg i sorte hullete klær, farger håret grønt, alt for å provosere Magnus. Nikolaj klarer endelig å få farens oppmerksomhet, men får ikke den reaksjonen fra Magnus som han ønsker. Istedenfor å prøve å få Nikolaj vekk fra det destruktive punkmiljøet blir Magnus med i Nikolajs punkband. Faren er så liberal og tøylesløs at det er umulig for Nikolaj å gjøre opprør mot ham. Til slutt må Nikolaj ty til ekstreme virkemidler for å bli sett av faren og for at faren skal oppføre seg som en far.

En løgnaktig selvbiografi

(Norsk: sjanger i bok og film, grad av sannhet, portrettintervju)

Nikolaj Frobenius kaller boken sin for ¨en løgnaktig selvbiografi¨ og tar på den måten avstand fra forventningene om at selvbiografier må være sanne. Frobenius går så langt som å kalle det han har skrevet for ærlig løgn.

For oss som lesere sier sjangeren til en bok oss noe om hva vi kan forvente av det vi skal lese. Vi tar det for gitt at en biografi er mer sann enn en roman. Vi ser for oss at en avisreportasje er mer objektiv enn et dikt. Mange vil mene at en dokumentarfilm om det å vokse opp på Rykkinn på 70-tallet ville være mer troverdig enn en spillefilm med samme tema. Men det trenger ikke alltid å være slik.
Oppgaver

Norsk:

a) Lag en liste over alle sjangre dere kommer på. Diskuter graden av sannhet og objektivitet i hver sjanger.

b) Skriv et kort essay som diskuterer følgende påstand: Å beskrive noe som er sant er objektivt. Å beskrive noe som er usant er subjektivt.

c) Hvilken sjanger hører filmen Sønner av Norge til?

d) Lag et kort portrettintervju av en medelev med fokus på hvordan det er å vokse opp der hun/han bor.

Roman blir film

Norsk: forskjell mellom film og bok, dramaturgi, vendepunkt, spenningskurve

Samfunnsfag: oppvekst, samfunnsproblemer

I filmen er det forholdet mellom far og sønn som er i fokus, mens drabantbyens utfordringer kun fungerer som kulisse for handlingen. I boken tar samfunnsmessige problemer mer plass, derav tittelen Teori og Praksis. I teorien skulle de sosiale forskjellene bli opphevet ved at man bygde en drabantby som Rykkinn. I teorien skulle alle være like. Det er likhet og samhold som er idealet (teorien). I virkeligheten (praksis) må ungdommen på Rykkinn slåss for å bli sett og ikke bli forvekslet med alle andre. Det var, i følge forfatteren, det verste med å vokse opp på Rykkinn- forventningene om at alle skulle være like.

Nikolaj er filmens og bokens hovedperson. Det er det som skjer med ham som avgjør framdriften (dramaturgien) i filmen. Filmen blir drevet framover av hovedpersonens ønske (motivasjon), hindringer han møter for å oppnå sitt ønske, og den hjelpen han får underveis. Vi ser alltid endring i hovedpersonen(e) i løpet av en film.

I boken oppleves Nikolajs forvandling fra hippiebarn til punkerungdom mer gradvis enn i filmen. I filmen kan man si at det er ett hovedvendepunkt, nemlig at Lone dør. I boken får man inntrykk av flere mindre vendepunkter som til sammen fører til endringer i Nikolaj.

Oppgaver

Norsk:

a) Hva menes med vendepunkt? Skriv din egen definisjon av ordets betydning. Hvilken betydning har vendepunkt for framdriften i en film?

b) La elevene gå sammen i grupper. Noen grupper lager en spenningskurve fra filmen og de andre fra boken. Marker vendepunktene på spenningskurvene. Diskuter forskjellene og likhetene mellom film og bok.

c) Før Lones død (vendepunkt) er Nikolajs ønske å bli som de andre på Rykkinn. Forandrer dette ønsket seg underveis i filmen? Prøv å plassere Nikolajs ønsker (motivasjon) på spenningskurven.

d) Kartlegg Magnus´ motivasjon underveis i filmen.

e) Hva/hvem hjelper Nikolaj i å oppnå sine ønsker. Hva/hvem står i veien for at Nikolaj får det han ønsker?

f) Boken er delt opp i ulike tema, som for eksempel ¨Hagen fra helvete¨, ¨Fotografiene¨ osv. Filmen er delt opp i scener. Skriv et essay som sammenligner fordelene med å fortelle en historie på film framfor i en bok. Hva er lettere å få fram i litteratur, og hvilke virkemidler kan man bruke i film.

g) I filmen velger regissøren å hoppe i tid. Historien blir ikke fortalt i kronologisk rekkefølge. Finn eksempler på dette og beskriv hva dette gjør med framdriften i filmen.

h) Hva synes dere er den største forskjellen på boken og filmen? Hvilken opplevelse likte du best? Hvorfor?

Samfunnsfag:

a) I byskoler kan det ofte være større grad av mangfold blant elevene (bakgrunn, etnisitet etc.). Hvordan er det på din skole og i ditt nærmiljø? Diskuter fordeler og utfordringer med å vokse opp i et mangfoldig miljø kontra det å vokse opp i et miljø hvor alle er mer like.

b) Sett opp punkter over hva som er viktig for at mennesker med ulik bakgrunn kan leve sammen på best mulig måte.

c) Tenk at du skulle skrive en selvbiografisk oppvekstroman. Hva skulle ha vært ditt samfunnskritiske tema. Lag en kort oppsummering av boken du ville ha skrevet.

d) Tittelen på boken Teori og Praksis henviser til handlingen i boken. Ut i fra det du har lest og sett i filmen - hva tror du er farens ideal (teori) om foreldrerollen og barneoppdragelse. Og hvordan synes du denne teorien fungerer i virkeligheten (praksis)?

e) Se for deg at Nikolaj er en gutt som vokser opp der du bor i dag. På hvilken måte ville filmen ha vært annerledes?

Musikk, identitet og følelser

Musikk: musikk og følelser, musikk og identitet

Engelsk: oversetting av tekst, intervju på engelsk

Musikken har en sentral rolle i filmen. Den er med på å sette stemningen i filmen og bygge opp karakterene. Musikk er en stor del av filmens lydspor. I boken kan vi lese om Nikolajs innerste tanker. I filmen får vi innblikk i hva Nikolaj tenker ved hjelp av dialogen (det karakterene sier til hverandre), handlingen og også musikken. Musikken er en indirekte måte å fortelle tilskuerne hva som foregår inne i hodet på Nikolaj. Musikken er et viktig virkemiddel som er med på å markere Nikolajs overgang fra barn til ungdom.

I de fleste filmatiseringer av bøker er boktittel og filmtittel det samme. I dette tilfelle har regissøren valgt å gi filmen en ny tittel: Sønner av Norge, som også er tittelen til Norges første nasjonalsang. Sex Pistols God save the Queen er oppkalt etter den britiske nasjonalsangen ved samme navn, og vi hører den flere ganger i filmen.

Dette er Wikipedias definisjon av nasjonalsang: ´En nasjonalsang, fedrelandssang eller nasjonalhymne er skrevet for å uttrykke et folks nasjonalfølelse eller samhørigheten med fedrelandet. Noen lands sanger er formet som en hyllest til eller lykkeønskning for statsoverhodet eller andre nasjonale symboler.

Det er altså stor kontrast mellom nasjonalmusikk og punkmusikk. Det er også stor forskjell på Nikolaj i starten og slutten av filmen. Han går gjennom en forvandling, det skjer noe med han. Musikken blir brukt som et virkemiddel for å gi en følelse av endring og motsetning.

Oppgaver

Engelsk:

a) Oversett og sammenlign den vedlagte teksten i Sex Pistols´ God save The Queen og deler av den britiske nasjonalsangen ved samme navn. Lag en oppsummering av forskjellene og likhetene.

b) Intervju en medelev som har en bestemt musikksmak, med fokus på hvordan musikken virker inn på livet hennes/hans.

c) Beskriv artist som du liker og beskriv hennes/hans musikkstil.

Musikk:

d) (Oversett og) sammenlikn deler av tre ulike musikktekster fra ulike sjangre. (eks. pop, rap, country, opera). Diskuter tema, livssyn, holdning etc.

e) Tenk deg at du skulle beskrive en persons følelser i en film. Finn eksempler på sanger som du ville ha brukt for å uttrykke følgende følelser: glede, forelskelse, sinne, sorg og skuffelse.

f) Skriv et essay om musikk som virkemiddel i film. Bruk eksempler fra Sønner fra Norge eller en annen film.

Sex Pistols God Save The Queen

God save the queen

The fascist regime

They made you a moron

Potential H-bomb

God save the queen

She ain't no human being

There is no future

In England's dreaming

Don't be told what you want

Don't be told what you need

There's no future, no future,

No future for you

God Save The Queen (nasjonalsangen)

God save our gracious Queen

Long live our noble Queen

God save the Queen

Send her victorious

Happy and glorious

Long to reign over us

God save the Queen


 

Filmstudieark

Forfatter:Gitte Lechuga
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Engelsk , Musikk , Norsk
Tema:Litteratur på film, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet
 

Fakta

Originaltittel:Sønner av Norge
Regi:Jens Lien
Roller:Sven Nordin, Åsmund Høeg, Sonja Richter, Trond Nilssen
Manus:Nikolaj Frobenius
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Christian Fredrik Martin, Asle Vatn
Produksjonsselskap:Friland AS
Lengde:1 t. 27 min.
Distribusjon:Sandrew Metronome
Produksjonsår:2011
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen