Filmweb
 
 

Sinna Mann

(Passer for 3-7.trinn) Kjære Kongen! Pappa slår. Er det min skyld? Hilsen Boj. Animasjonsfilmen Sinna mann omhandler om et trist og vanskelig tema. Vi møter førskolegutten Boj som bor sammen med foreldrene sine. Faren hans forandrer seg innimellom til et skummelt monster som ikke kan besinne seg. Da slår han mor. Når faren blir snill igjen, angrer han på oppførselen sin. Boj er redd og har det vondt: Han lurer på om det er hans skyld at faren blir så sint. Til slutt skriver han et brev til Kongen og forteller om hemmeligheten sin. En dag banker Kongen på døren og inviterer faren til å komme og bo hos ham på slottet sitt. Der skal han lære å bli kjent med den sinna mannen han har inni seg.

Filmen er basert på den prisbelønte boken Sinna mann av Gro Dahle og Svein Nyhus. Den ble skrevet på oppfordring av familierådgiver Øivind Aschjem i stiftelsen Alternativ til Vold og er en samtalebok for små og store som er vitne til familievold. Historien om Boj bygger dermed på autentiske fortellinger fra barn som vokser opp i familier med vold. Da boken kom ut i 2003, skapte den diskusjoner. Noen mente dette budskapet ble for sterkt for barn som ikke har opplevd disse tingene på nært hold. Innvendingene ble blant annet imøtegått av pedagoger, helsepersonell og fagfolk fra ulike behandlingsmiljøer. Boken har også dannet grunnlaget for en teaterforestilling. I november 2009 mottok filmen 1. pris for beste animerte kortfilm (voksenjury) på Chicago International Children’s Film Festival.

Sinna mann formidler et klart budskap til alle som har vært i nærheten av slike opplevelser: Du er ikke alene. Det er ikke din skyld. Du må si fra til noen du stoler på. For det behøver ikke være slik!

ANBEFALINGER FRA FAGMILJØENE:

Filmen inneholder sterke scener, og krever at man tar seg tid til å snakke om det man har sett, etter at filmen er slutt. Det er klare faglige anbefalinger på at det bør være et samarbeid mellom skolen og andre offentlige hjelpeinstanser i forbindelse med visning av denne filmen. Faglig rådgiver for filmen og familierådgiver Øivind Aschjem, uttaler blant annet dette:

Sinna Mann er et verdifullt bidrag til folkeopplysning både for barn og voksne i tillegg til at den både berører og engasjerer. Barn som lever med vold i familien er ofte overlatt til seg selv og trenger venner og andre voksne som gjennom fortellingen om Boj kan bidra til at tausheten brytes og at barn kan få hjelp Ofte er det slik at barn som opplever utrygghet i eget hjem først forteller det til en jevnaldrende venn eller venninne. Sinna Mann er derfor også i en slik sammenheng et verdifullt bidrag i arbeidet med og oppdage, beskytte og hjelpe redde barn.

Vår anbefaling er på denne bakgrunn at filmen trygt kan vises for alle elever og at også foreldre bør anbefales å se filmen. Skolens forberedelse, samarbeid med andre hjelpeinstanser og veiledningen som følger filmen gir også trygghet for at Sinna Mann kan vises for alle elever. Les mer om dette på www.trollfilm.no

OM REGISSØREN/ANIMATØREN:

Anita Killi (f. 1968) er norsk animatør og filmskaper. Hun har laget en rekke prisbelønte animasjonsfilmer, blant dem Tornehekken fra 2001. Filmen Tornehekken var den norske filmen som fikk flest utenlandske priser i 2002. Anita Killi har siden 1995 drevet animasjonsstudioet Trollfilm AS som holder til på familiegården Megarden på Dovre. Sinna mann er i likhet med Tornehekken laget i multiplanteknikk. Med opptil 10 glassplater på hyller over hverandre, kan man ta i bruk ulike bakgrunner, forgrunner, cutout-figurer, (utklipte figurer) tegneanimasjon, lys, og diverse andre objekter. Dette danner bildet som blir filmet av et filmkamera hengende i taket. Killi er en av de få i Norge som i dag aktivt bruker denne arbeidskrevende animasjonsmetoden. Se mer på www.trollfilm.no

REFLEKSJONER ETTER FILMEN:

Denne filmen byr på noen sterke scener, og krever samtaler i etterkant. Her er noen forslag til ulike innfallsvinkler til en slik samtale. Noen av spørsmålene må alderstilpasses.

1) Hvilke umiddelbare tanker gjør du deg etter å ha sett denne filmen? Skriv ned noen ord eller setninger som beskriver hvilke følelser du sitter igjen med. Hvilke bilder fra filmen har festet seg i hodet ditt?

2) La du merke til filmens anslag (starten) Hva tror du filmskaperen ønsket å oppnå ved å vise den lille håndskrevne lappen? Husker du hva som sto der?

3) Hva handler denne filmen om?

4) Hvilken scene gjorde sterkest inntrykk på deg i filmen? Hvorfor? Beskriv handlingen/ Tegn en tegning fra denne scenen.

5) Hva tror du denne filmen vil si oss? (Filmens budskap)

6) Flere scener i filmen beskriver Bojs fantasier. Noen ganger kan fantasien hjelpe oss dersom vi er triste, ensomme eller redde. Hvorfor er det slik? Husker du noen scener der Boj fantaserte?

7) Hvordan synes du filmens slutt er? Gir den håp? Burde den sluttet annerledes? Hvordan synes du den skulle sluttet? Skriv en liten historie om hvordan du tror Boj og familien har det, to år senere.

8) Filmskaperen, Anita Killi, ville lage en så realistisk film som mulig: - De barna som har det fælt, har det fælt. For at vi skal kunne føle hans redsel, ønsker jeg ikke å pynte på det, sier hun. Hva synes du om dette utsagnet?

9) Enkelte voldelige fedre skjønner ikke at de skader barnet, fordi de slår jo bare mor. Hva tenker du om dette?
FILMENS KARAKTERER

1) Filmens hovedpersoner er Boj, mamma og pappa. Vi møter også nabodamen og Kongen. Hva slags inntrykk sitter vi igjen med av de ulike personene? Forsøk å beskrive hver enkelt av dem. Legg merke til hvordan de er kledd, hvilke farger og hvilket lydbilde de forbindes med. Hvordan oppfører de seg og hva slags stemmer har de? Kanskje husker du også noe av det de sier.

Legg merke til hvordan pappa ser ut når han er sint i forhold til når han er snill? Hvordan vi kan se på Bojs pappa at han begynner å bli sint? Hvordan vi forstår at pappaen angrer på det han gjør? Hvordan ser pappaen ut i filmen når Kongen kommer på besøk? Hvordan oppfører mammaen seg? Hvordan vi kan se at hun er nervøs? Hvordan hun er mot Boj? Hva gjør Boj når pappa blir sint? Hvorfor vil han ikke ha gaver fra pappa? Hvordan kan vi se at Boj har det vondt? Hva slags forhold har han til mammaen sin?

2) Hunden blir en viktig figur i filmen. Det er han som får høre Bojs hemmelighet. Fortell om hunden. På hvilken måte hjelper han Boj? Hvorfor er det lettere å betro seg til et dyr eller en fantasivenn? Hender det at du forteller hemmeligheter til et kosedyr eller en fantasivenn?

3) Fuglene i filmen kommer også med en viktig beskjed til Boj. De ber han si det videre, selv om han har fortalt hemmeligheten til hunden. Hva gjør han nå? Hvorfor er det viktig at han sier det til noen andre enn hunden? Hvordan er det å fortelle om en vond hemmelighet til noen? Hvis du bar på en vond hemmelighet, hvem ville du snakket med eller skrevet et slikt brev til?

LOJALITET/ Å BÆRE PÅ EN VOND HEMMELIGHET

1) Boj lurer på om det er hans skyld at pappa er så sint. Tror du det er Bojs skyld?

2) Pappaen min, store blide pappaen min. En dag blir jeg kanskje som deg? tenker Boj. Mange barn ser opp til foreldrene sine og vil bli som dem. Hva tenker du om det?

3) Selv om de forstår at det som skjer hjemme er galt, forteller ofte ikke barn noe stygt om mamma eller pappa. Hvorfor er barn så lojale mot foreldrene sine?

4) Jeg kan ikke se noe utenpå, sier Boj når han sitter i hagen og ser på huset sitt. Hva mener han med det?

5) Hva skjer med oss når vi bærer på noe vondt inne i oss, og ikke deler det med noen?

6) Hva skal til for at vi klarer å dele det med noen? Hva var det som hjalp Boj?

7) Er det riktig å ”bry seg” når man ser at noen har det vondt? Er det lett?

8) Tenk deg at Boj hadde fortalt sin hemmelighet til deg. Hva ville du da gjort?

9) Skriv et brev for en venn som har opplevd noe vondt. Gi det til noen dere stoler på. Hvem kunne det ha vært?

10) Kongen sier at Boj har vært modig som fortalte hemmeligheten. Hva tror du Boj føler når han får ros?

11) Snakk litt om hvem barna kan gå til dersom de opplever noe vondt i sin egen familie.

12) Hvorfor kan ikke bare Bojs mamma bare reise fra faren? Husker du hva hun sa om det?

13) Kartlegg i felleskap hvor man kan få hjelp dersom en familie opplever vold i familien?

NÆRLESING AV EN SCENE

Velg en scene dere vil se litt nærmere på. Gå inn i detaljene. Som eksempel har vi valgt ut den siste scenen der Boj skal besøke pappaen sin hos Kongen:

Boj har med dragen sin. La du merke til hva han hadde tegnet på den? Hvorfor tror du han gjorde det? Når pappaen kommer ut har han med en blomst til mamma. Men hun tar ikke i mot. Hvorfor det, tror du? Hun blir heller ikke med inn. Hvorfor ikke det? Hvordan ser det ut inne i slottsparken? Inne i parken ser Boj mange andre, som er kledd likt som pappaen. Hvorfor er de det, tror du? Når dragen kræsjer i treet blir Boj redd. Hva skjer nå? Blir pappa sint? Hva skjer når Boj setter seg ved siden av pappa oppe i treet? Var det fint eller dumt at mammaen kom akkurat nå? Hva slags følelse sitter du igjen med når filmen slutter her?

LYD OG MUSIKK SOM VIRKEMIDDEL

Blant virkemidlene en regissør har til rådighet, finner vi lyd og musikk. Animasjonsfilm har i utgangspunktet ingen lyd. Derfor legges all lyd på i etterkant. Snakk litt om lyd som virkemiddel i film og hvilke valg en regissør har. Hva gjør lyd og musikk for filmopplevelsen vår? Se filmen pånytt og forsøk å legge merke til hva slags lyder og musikk som brukes i de ulike scenene, og til de ulike karakterene i filmen. Hva slags lyder er med på å understreke stemningen i filmens første scene, der pappaen sitter i en stol og holder på å bli sint? Hva slags musikk brukes når kongen kommer på besøk? Lytt også til musikken i siste scene når Boj og mammaen står utenfor porten. Hva slags stemninger blir formidlet?
ANDRE KILDER TIL TEMAET:

• Redd barnas kampanje ”Vennligst forstyrr” http://www.reddbarna.no/forstyrr/

• Nettstedet Ung.no, som drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, har egne sider om vold i familien: http://www.ung.no/vold/2324_Vold_i_hjemmet.html

• Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, ”Vendepunkt”, ble presentert i desember 2007. I handlingsplanen er det satt opp 50 konkrete tiltak. Juni 2009 ble status for de ulike tiltakene presentert: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/kriminalitetsbekjempelse/vold-i-nare-relasjoner/handlingsplanen-vendepunkt---status-juli.html?id=522260

www.reddesmå.no er et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn


 

Filmstudieark

Forfatter:Hilde Aas Rønningen
Klassetrinn: [5. - 7. trinn]
Tema:Litteratur på film, Oppvekst/familie
 

Fakta

Forfatter:Hilde Aas Rønningen
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen