Filmweb
 
 

Precious

Precious er en 16 år gammel jente som lever sammen med moren sin i Harlem, New York. Tidsmessig befinner vi oss i 1987, et viktig poeng i filmen, siden dette var før myndighetene i New York satte i gang de omfattende, sosiale reformene som kom i løpet av 1990-tallet. Precious bor i et Harlem preget av svart bosetning, slum og åndelig fattigdom. Hun er gravid med sitt andre barn. Første barnet bor hos bestemoren og har Downs syndrom. Faren til barna er morens mann og far til Precious, som har forgrepet seg seksuelt på henne siden hun var liten. Når vi kommer inn i handlingen, har far flyttet ut, noe det viser seg at mor syntes er svært vanskelig – til tross for at hun vet hva han har gjort med datteren hennes.

Precious er stor, overvektig og har et usedvanelig utseende. Hun har ikke klart å lære å lese og skrive i løpet av skoletida, pga mobbing fra de andre elevene og fordi hun har hatt det så tøft hjemme. Hun har hatt mer enn nok med å overleve mentalt og fysisk. Rektor på skolen oppdager at hun er gravid igjen, og tilbyr henne en skoleplass på en særskole. Her det er flere jenter som av ulike grunner har mistet store deler av skolegangen. Opplegget heter Each One / Teach One og blir redningen for Precious. Læreren Ms. Rain og de andre medelevene åpner Precious sine øyne og sinn, og gjennom utdannelsen får hun styrke nok til å dra fra den krenkende mora og ta grep om sitt eget liv.

SAMFUNNSFAG:

Sosiale konsekvenser av undertrykking og krenking

Filmen om Precious er ingen solskinnshistorie. Man kan velge å se filmen som et sterkt og kritisk blikk på de mest sårbare og vanskelige sidene ved den svarte, amerikanske kulturen – eller et samfunn hvor rasisme og undertrykking er en stor del av virkeligheten. Filmen har blitt mottatt svært positivt i USA – og høstet gode kritikker. Det som gjør at filmen hevder seg og blir oppfattet som respektfull overfor den svarte befolkingen i USA, er fordi fortellingene kommer innenfra – basert på en sann historie fra et ”ekte” miljø.

Filmen makter også å forklare hvorfor omsorgssvikt og trygdemisbruk er utbredte fenomen i en utgrenset samfunnsklasse. Mennesker som hele sitt liv har blitt stengt ute på grunn av hudfargen, som ikke har like sosiale rettigheter, som ikke får tilgang til de samme jobbene, de gode boligene, som ikke har råd til den sunne maten eller de gode skolene – disse menneskene utvikler egne strategier for å overleve i et samfunn som ikke ønsker å ha dem der.

En av disse strategiene som filmen tar opp er trygdemisbruk. For moren til Precious er det helt naturlig å ”lure” myndighetene for penger. Hvorfor skal hun bidra til et fellesskap hun ikke er en del av?

OPPGAVER:

Trygdemisbruk:

1. Diskuter scenene i filmen der Precious og mora får hjemmebesøk av sosialtjenesten. Hva skjer og hvorfor bruker moren så mye energi på å framstille seg selv og familien som ofre?

2. Hva er morens motivasjon for å gjøre dette?

3. Hva slags rollemodell er hun for Precious?

4. Hvordan reagerer bestemor på denne situasjonen?

5. Hvorfor sier ikke bestemor noe?

6. På hvilken måte er Precious ”verdifull” for moren?

7. På hvilken måte er barnet til Precious ”verdifull” for moren?

Omsorgssvikt og overgrep:

Filmen inneholder sterke scener med seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt, som utføres mot Precious. Når en voksen som har ansvar for et barn ikke følger det opp og dekker barnets behov for nærhet, næring og utvikling, kalles dette omsorgssvikt. Et barn kan godt vokse opp i et hjem som mangler noen av disse ressursene, uten at det tar skade – hvis barnet har et nettverk av andre voksenpersoner som kan ivareta disse behovene. Noen har søsken, noen har besteforeldre, noen har tanter, onkler eller andre voksne som bryr seg. Precious har i utgangspunket kun sin mor. Og mora holder henne isolert hjemme i et strengt regime. Hun overreagerer med fysisk vold hvis hun føler at Precious ikke gjør som hun sier. Selv om Precious er stor og sterk, klarer hun ikke gjøre motstand mot sin mor.

OPPGAVER:

Omsorgssvikt.

1. Hva kjennetegner morens forhold til Precious?

2. Hvorfor er moren så hatefull mot Precious?

3. Hva kommer fram i filmen om morens historie?

4. Kan vi anta at moren også har vært utsatt for omsorgssvikt?

Seksuelle overgrep:

De vondeste scenene i filmen er der hvor Precious blir utsatt for seksuelle overgrep fra faren sin. En handling defineres som et overgrep når maktforholdet mellom partene er ulike og at handlingen gjennomføres med grader av tvang eller overtalelse. Det er viktig å poengtere at det er aldri er barnet eller ungdommens skyld i om han eller hun blir utsatt for et seksuelt overgrep.

1. Hvorfor legger moren skylda på Precious – at Precious selv er/var skyld i overgrepene?

2. Hvorfor grep mora aldri inn og forlot mannen sin?

3. Filmen indikerer at moren også utøver seksuelle overgrep mot datteren sin – hvor i filmen skjer dette? Hvorfor gjør hun dette?

4. Hvorfor forteller ikke Precious noe om overgrepene? Hva er hun redd for?

5. Hva slags psykologisk bilde tegner filmen av mora?

6. Hva kjennetegner en psykopat?

7. Kan en psykopats handlinger forklares utfra arv, miljø og oppvekst?

8. På hvilken måte forteller filmen at Precious ikke har utviklet psykopatiske trekk? (Stikkord: Omsorg og vilje til å ta vare på barna sine).

9. Hva redder Precious, slik at hun mentalt ”overlever” overgrepene? (Stikkord: Drømmene og fantasiene om et bedre liv. Skolen – de nye venninnene – Mrs. Meyers, sosialarbeideren.).

10. Diskuter viktigheten av å bli sett og hørt når man blir utsatt for overgrep.

11. Er det sannsynlig at omsorgssvikt og seksuelle overgrep er utslag av at Utøveren selv er blitt krenket på det groveste som barn eller ung?

12. På hvilken måte kan et undertrykkende samfunn med sosiale skjevheter bidra til å skape maktovergripere? (Stikkord: Krenkede mennesker kan avreagere med hevnreaksjoner. Andre skal ”betale” for den smerten de selv har måttet tåle. Istedenfor å angripe problemets kjerne, går vold og raseri utover de som oppfattes svakere enn seg selv – gjerne innenfor sin egen familie).

Filmens sosiale hensikt

1. Hva slags sosial funksjon kan man si at denne filmen har?

2. På hvilken måte kan denne filmen ha en oppdragende funksjon for mange?

3. Hva er hovedbudskapet i filmen?

Se lenker: www.psykisk.no , www.reddbarna.no

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

Filmanalyse

Precious er en film som tar ulike formmessige valg for å framstille historien i filmen. Man kan si at filmen opererer på to plan – et realnivå og et fantasinivå.

1. Beskriv en scene hvor disse nivåene glir over i hverandre.

2. Forklar hvorfor regissøren har valgt å bruke disse formgrepene?

3. Beskriv på hvilken måte overgrepsscenene skildres innenifra og ikke betraktende?

Karakterer

Precious har et spesielt utseende. Vi er ikke vant til å se slike unge jenter på film.

1. Hva er det første man tenker når man ser henne?

2. Hvordan blir vi som tilskuere av filmen utfordret i vår seeropplevelse?

3. Hva kan være grunner til at Precious er blitt overvektig?

(Stikkord: Barn og unge utsatt for overgrep overspiser ofte for å beskytte seg eller kompensere for manglende nærhet. En annen forklaring: Billig mat inneholder mye fett, karbohydrater og stivelse. Precious vokser opp i et hjem med lite penger og en mor som ikke bryr seg om henne.

4. Når i filmens handling blir utseende til Precious mindre viktig og man begynner å få et forhold til hennes kamp for et bedre liv?

5. Beskriv hvordan morens utseende og språkbruk er med på å få fram hennes karakter.

6. Mange av filmens biroller spilles av kjente, artister – både musikere, popstjerner og stand-up komikere. Hva tilfører dette filmen, og hva slags status gir dette filmen? Kan dette være en bevisst strategi for å tiltrekkes et bestemt publikum?

For å vite mer om filmen – søk på tittelen på www.imdb.com


 

Filmstudieark

Forfatter:Ingrid Dokka
Klassetrinn: [Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Mediefag
Tema:Politikk og samfunn, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Litteratur på film
 

Fakta

Originaltittel:Precious: Based on the Novel Push by Sapphire
Regi:Lee Daniels
Roller:Gabourey Sidibe, Mo'Nique, Paula Patton, Mariah Carey, Sherri Shepherd, Lenny Kravitz, Stephanie Andujar, Chyna Layne, Amina Robinson, Xosha Roquemore, Angelic Zambrana, Aunt Dot, Nealla Gordon, Grace Hightower, Barrett Isaiah Mindell, Kimberly Russell
Manus:Geoffrey Fletcher
Genre:Drama
Nasjonalitet:USA
Språk:Engelsk
Produsent:Lee Daniels, Sarah Siegel-Magness, Gary Magness
Produksjonsselskap:Push Pictures
Musikk:Mario Grigorov
Lengde:1 t. 50 min.
Distribusjon:Euforia Film
Produksjonsår:2009
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen