Filmweb
 
 

Barbara


FRA BOK TIL FILM
Filmen Barbara er basert på den færøyske forfatteren Jørgen-Frantz Jacobsens roman med samme navn fra 1939. Den kom ut året etter at han døde bare 38 år gammel, og ble som hans eneste roman hans livsverk. Bakgrunnen for boka er både et færøysk sagn fra 1700-tallet om den lunefulle og forføreriske kvinneskikkelsen Beinta og Jacobsens egne opplevelser med kjærligheten. Romanen er ut fra sin episke bredde, historiske forståelse og psykologiske innsikt blitt omtalt som et slags dansk svar på Kristin Lavransdatter. Her blir 1700-tallets Færøyene skildret med stor innlevelse, med forholdet mellom den tiltrekkende "naturkvinnen" Barbara og den unge og uskyldige danske presten Hr. Poul som dramatisk og psykologisk omdreiningspunkt. Filmen fokuserer enda sterkere på dette ulykkelige kjærlighetsforholdet, men plasserer skikkelsene inn i et mektig naturlandskap og en frodig dansk-færøysk kultur.

HANDLINGSREFERAT:
Den nyutdannete presten Hr. Poul ankommer Færøyene fra København for å utøve sin gjerning i det danske rikes ytterste periferi. Han blir mottatt av de øverste embetsmenn i Torshavn, der han også treffer den uimotståelige færøyske kvinnen Barbara som har to giftemål med prester bak seg. Han advares mot hennes forføreriske kraft og utsvevende karakter, men blir ubønnhørlig tiltrukket av henne og forelsker seg dypt. Hun er også tiltrukket av hans naive uskyld, og de innleder et forhold som volder ham som prest store moralske anfektelser. Til tross for flere advarsler gifter han seg med henne, men da han blir borte for å utføre prestegjerningen på en avsidesliggende øy, reiser hun fra ham sammen med sin hjemvendte barndomsvenn Andreas. Hr. Poul oppsøker paret i Torshavn, men selv om Barbara ikke avviser ham, er han ikke i stand til å skille henne fra sin nye elsker. Det forsøker hennes fetter å gjøre med lovens makt, noe som får skjebnesvangre konsekvenser.

OM REGISSØREN:
Nils Malmros er en av Danmarks mest markante filmregissører, og har bidratt til at barne- og ungdomsfilmen har blitt dansk films fremste varemerke. I filmer som Kunnskapens tre og Skjønnheten og udyret har han i et lyrisk filmspråk skildret den smertefulle overgangsfasen da man må begynne å ta ansvar for sitt eget liv. I sin forrige film, Kjærlighetens smerte fra 1992, foretok Malmros en inngående studie av en kvinne som mister grepet om sitt eget liv som følge av ulykkelig kjærlighet. Hans tidligere filmer har alle utspilt seg i 50- og 60-tallets Århus, der han med stor treffsikkerhet har gitt miljøtegninger som delvis har vært basert på egne erfaringer. Derfor er Barbara med sin handling fra 1700-tallets Færøyene både tidsmessig og geografisk et steg ut i en "ny verden" for Malmros.


KJÆRLIGHETSDRAMAET
 • Hvordan framstilles Barbara i filmen? Hva kjennetegner hennes karakter? Hvordan forholder hun seg til mennene som omgir henne? Regissøren Nils Malmros omtaler henne selv som en kvinne som kanskje har for store forventninger til livet. Hva tror du han kan mene med det?
 • Hvilket bilde gir filmen av Hr. Poul? Skjer det noen utvikling med ham i løpet av filmen?
 • Filmen kan sies å illustrere ulike måter som menn forholder seg til kvinner på. Velg deg ut et par av mannspersonene og beskriv hvordan de forholder seg til Barbara. Hva er karakteristisk for deres relasjon til henne. Hvordan skiller de seg fra hverandre?
 • Sorenskriveren omtaler Hr.Pouls ekteskap med Barbara som en farefull skipsreise. Hva tror du ligger i dette bildet? Hvilken symbolsk betydning kan det ha at skipet Hr. Poul ankommer Færøyene med heter "Fortuna"?
 • Malmros har sagt at den smerte som er forbundet med kjærligheten er et gjennomgående trekk i hans filmer. Hvordan kommer denne tematikken til uttrykk i Barbara?

  FÆRØYENE - NATUR OG KULTUR
 • Filmens handling utspiller seg på Færøyene på 1700-tallet. Hva slags bilde gir den av livet i øyriket. Hva levde folk av? Under hvilke sosiale forhold levde de? Hvilke likheter og forskjeller tror du finnes til hvordan folk levde i Norge på denne tiden?
 • I en scene ser vi at en gruppe mennesker danser i ring samtidig som de synger om barnet Suzanne bærer på etter franskmennenes besøk. Denne formen for ringdans er en viktig tradisjon på Færøyene som fremdeles holdes i live. Hva slags funksjoner tror du denne dansen kan ha? Finnes det i den norske folkekulturen noe tilsvarende?
 • Beskriv den færøyske naturen slik den framstilles i filmen. Hva slags rolle mener du naturen spiller i beskrivelsen av personenes relasjoner til hverandre? Gi et eksempel på en scene der naturen kan sies å spille en aktiv rolle i skildringen av hovedpersonenes følelser og stemninger. Hvilken rolle spiller fjellene, havet, tåken, flo og fjære osv.?
 • Beskriv forholdet mellom menneskene av færøysk avstamning og danskene. Hvilken posisjon hadde danskene som bodde i øyriket? Hvilken status har Færøyene i forhold til Danmark i dag?

  TRO VERSUS FORNUFT
 • Filmen foregår på 1700-tallet, dvs. i den perioden som kalles "Opplysningstiden". Den innebar en sterkere vektlegging av fornuften som forklaringsmåte i forhold til den kristne tro, noe som betydde en sterk utfordring for kirken. Hvordan er denne konflikten mellom tro og fornuft tilstede i filmen? Hvilke(n) person(er) i filmen vil du si representerer den nye tiden? Hvordan gir de forskjellige livsanskuelsene seg utslag i synet på Hr. Pouls giftemål med Barbara?
 • Hvilke tanker gjør Hr. Poul seg selv om sitt forhold til Barbara? Hvordan virker dette inn på hans virke som prest?
 • Den franske kulturen ble på 16- og 1700-tallet sett som et forbilde i hele Europa. Det gjaldt både innen kulturlivet og selskapslivet. Hvordan blir franskmennene framstilt i filmen? Hva er karakteristisk for deres væremåte?

  ROMAN OG FILM
 • Romanen bygger delvis på et færøysk sagn fra 1700-tallet om den lunefulle Beinta. Det forteller om en kvinne som har vært gift to ganger når hun møter en ung dansk prest som forelsker seg i henne. Hun er først svært tiltrekkende og forførende, men etter at de har giftet seg blir hun mer og mer uberegnelig og ondskapsfull. Les hele sagnet og sammenlign framstillingen av Beinta og Hr. Peder med Barbara og Hr. Poul i filmen og eventuelt også boka.
 • "Barbara" er Nils Malmros' første romanfilmatisering. Han har i den forbindelse uttalt at: "jeg hadde alltid sverget på at jeg aldri ville filmatisere en roman". Hva tror du kan ha vært grunnen til hans opprinnelige skepsis mot det å filmatisere romaner? Hvorfor tror du han overkom skepsisen med nettopp romanen "Barbara"?

  FILMKUNNSKAP
 • Hvordan vil du tolke filmens avslutning? Hvilken rolle spiller sorenskriveren her? Hvorfor tror du regissøren har latt filmen få en slik "åpen" avslutning?
 • Filmen har forskjellige fortellersynsvinkler underveis. Hvem sin synsvinkel er det som dominerer? Begrunn svaret. Hvorfor tror du denne synsvinkelen ikke er valgt helt konsekvent?
 • Hvilken rolle spiller musikken i filmen? Gi eksempler på et par scener der den er svært framtredende. Hva slags stemninger synes du den underbygger i disse scenene?


 

Filmstudieark

Forfatter:Christian Lund
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Historie, Likestilling/kjønnsroller, Litteratur på film
 

Fakta

Forfatter:Christian Lund
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen