Filmweb
 
 

Babettes gjestebud


OM FILMEN
Novellen og filmen, som bygger på novelleteksten, har stort sett identisk handling. Miljøet er det lille fiskeværet Berlevåg på Finnmarkskysten. Her er det ved midten av det 1800-tallet oppstått en liten, pietistisk menighet som ledes av en gammel prost. Etter prostens død overtar hans to ugifte døtre ansvaret for flokken. Søstrene forblir ugifte til tross for en viss "forbindelse" med henholdsvis en offiser og en operasanger. Dramatiske ting skjer da den franske kommunard og matkunstner Babette kommer flyktende til Berlevåg og tar tjeneste som pike i søstrenes hus. Klimaks i Babettes gjestebud er det store festmåltidet som Babette gir for menigheten da disse skal feire 100 års-dagen for gamleprostens fødsel. I en meget følsom og fargerik beskrivelse får vi oppleve hvordan Babettes geniale kokekunst virker inn på de enkelte og fellesskapet, og hva gjestebudet betyr for henne selv.
NB! I filmen er Berlevåg byttet ut med et kystlandskap fra Jylland.

Hva kan vi bruke Babettes gjestebud til?
En spillefilm som bygger på en litterær fortelling, kan utvilsomt gi verdifull kunnskap om både diktekunsten og filmkunsten. Det er et slikt siktemål dette opplegget har. I tillegg kan historien brukes som bakgrunnsstoff innen andre fag: Som en skildring av et pietistisk miljø i religionfaget, som en levende beskrivelse av menneskeskjebner under kommunardoppstanden i historiefaget mm.

Noen innfallsvinkler
A. Les novellen Babettes gjestebud grundig og arbeid med følgende oppgaver:
 • Finn fram til stoff om Karen Blixen og hennes diktning.
 • Lag en oppsummering av novellen.
 • Finn fram til motsetninger og konflikter i fortellingen.
 • Kartlegg komposisjonen i teksten.
 • Diskuter hva novellens budskap (tema) går ut på.

  B. Se filmen Babettes gjestebud og arbeid med disse spørsmålene:
 • Hvilke eventuelle forskjeller finner du med hensyn til innhold og handling, fortellermåte, miljø, personer og budskap når du sammenlikner filmen med Blixens novelle?
 • Diskuter filmens spesielle virkemidler:
  Bilder(bevegelser, vinkling, perspektiv, farger, lys).
  Lyd(stemmer, musikk, sang, miljølyder).
 • Hvorfor har filmen måttet velge til dels andre løsninger enn novellen?


 

Filmstudieark

Forfatter:Jostein Sæbøe
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Historie, Kunst, Litteratur på film
 

Fakta

Forfatter:Jostein Sæbøe
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen